Bättre veterinärbesök för rädda djur med Fear Free

tisdag 13 februari 2024
Fear Free-programmet grundades av den amerikanske veterinären Marty Becker och är utvecklat av experter inom beteende, medicin och hantering. Syftet är att minimera negativa upplevelser för hundar och katter i samband med veterinärbesök. Evidensia Djursjukhuset Västerort har under en längre tid arbetat med metoden och ser tydliga effekter hos patienterna.  
Många djurägare kan skriva under på att veterinärbesöket skapar oro hos deras djur. I vissa fall drar man sig för att söka hjälp, fast det behövs. Fear Free ska motverka stress hos både patient och ägare samt göra besöken hos veterinären bättre och säkrare för alla parter. Med minskad rädsla blir hanteringen enklare, snabbare och underlättar för vårdpersonalen att undersöka och diagnosticera.Fear Free-certifieringen av djursjukvårdsanställda består av en utbildning i flera steg med målsättningen att djur inte ska känna någon ängslan alls vid vårdtillfället. 

- Vi vill genom vårt Fear Freearbete förebygga att djur som vårdas hos oss inte ska behöva uppleva stress i möjligaste mån. Detta gäller hela vårdkedjan och därför utbildas alla delar av vår personal, berättar Jonna Smedberg, leg. djursjukskötare på Evidensia Djursjukhuset Västerort. 

Vi jobbar mer aktivt för att förebygga stress och anpassar om möjligt undersökningen ytterligare till djurets toleransnivå. Undersökningar delas till exempel upp om vi ser att patienten blir för stressad och i vissa fall får den komma tillbaka en annan dag med bättre förberedelse om det medicinska läget tillåter det. Många djurägare har påpekat hur skönt det är att se sina djur mindre stressade.

Miljö full av intryck skapar oro

Varför kan det vara läskigt hos veterinären? Ja, kunde man fråga en hund eller katt skulle de antagligen svara ”miljön”. Miljön på djurkliniken eller djursjukhuset är nämligen full av påfrestande intryck. Du översköljs av dofter, möter människor och andra djur du inte känner plus att lokalerna är okända med främmande ljud. Denna storm av känslointryck följs av själva undersökningen eller behandlingen där du blir hanterad av främmande människor, vilket kan uppfattas som skrämmande. Du kanske dessutom inte mår bra eller har ont. Du förstår inte varför husse eller matte har tagit dig till det här stället, och vet inte hur länge ni ska vara kvar.

För att enklast se om ditt djur är stressat kan du som djurägare titta efter tecken i form av kroppsspråk och ljud. Vanliga tecken är snabbare andning, hukande kroppsspråk, skakningar, stirrande blick, jamande/skällande, undviker kontakt, svårighet att koppla av eller vara stilla. Många djur blir mer flyktbenägna eller upprörda/aggressiva vid stress, men det finns även de som blir stela och stilla. Om ditt djur vanligtvis äter mycket så kan det visa stress genom minskat matintresse. Djur kan också påverkas av andra, både genom beteende och lukter, om något djur är oroligt i väntrummet kan oron sprida sig till de andra väntande patienterna. 

Djurägaren och klinikpersonalen hjälps åt

Fear Free handlar om att förstå ångestens ursprung och därefter arbeta för att minska effekten av den. Klinikpersonalen och ägaren hjälps åt med tolkningen av hundens eller kattens signaler. Utöver att se över vårdmiljön och vad som kan upplevas som stressande försöker båda parter påverka djurets reaktioner på olika sätt och tillsammans försöka underlätta undersökningen. Därför kan det vara bra att du som djurägare tar med dig något som djuret tycker om att äta eller leka med till veterinärbesöket som distraktion. 

Lugna veterinärbesök börjar hemma

Ett veterinärbesök utan stress startar redan hemma vid förberedelserna för att åka in, enligt Fear Free. I många fall inleds den negativa spiralen när katten till exempel är rädd för sin transportbur eller hunden uppvisar nervositet i bilen. Stresspåslaget är då högt när djuret kommer till kliniken och kan därmed försvåra besöket. Därför är det viktigt att du tränar ditt djur att åka bil eller transporteras och försöka underlätta resandet om möjligt. För att avdramatisera veterinärundersökningar kan du även i hemmiljön kontinuerligt träna på hantering som lyfta tassar, titta i öronen, undersöka tänderna, bli fasthållen för blodprov samt ligga på sidan uppe på ett bord. Är djuret van vid dessa hanteringsövningar och får belöning i form av uppskattat godis så kan klinikvistelsen avdramatiseras. Det fungerar även åt andra hållet – positiva upplevelser hos veterinären gör det lättare för dig med egen behandling hemma. 

- Vi har djurägare som tränat sina djur enligt Fear Free vilket gjort att vi kunnat ta blodprov på katter som knappt behövs hållas i och hundar som frivilligt bjuder på tassar eller ligger på sidan som gör undersökningen enklare, säger Jonna.

Flera sätt att förbereda 

När du bokar en veterinärtid eller registrerar dig i receptionen vid ankomst är det viktigt att du informerar om att ditt djur är stressat eller har svårt för veterinärbesök. Berätta gärna om din hund helst väntar i bilen, eller om din katt är mycket stressad i buren och därför snabbt behöver komma in på ett undersökningsrum. Ta gärna med en filt med djurets doft, favoritgodis och/eller favoritleksak samt vid behov hundens egen munkorg.

Ett alternativ är också att besöka kliniken utan att träffa veterinär. Ni kan enbart sitta i väntrummet och titta i butiken medan hunden får äta något gott och undersöka miljön. Det ökar de positiva erfarenheterna och minskar den emotionella laddningen. - Flera djurägare som kommit och miljötränat hos oss tycker sig se en skillnad på att deras djur blir lugnare, berättar Jonna. Vissa kommer hit bara för en viktkoll på djuret eller för att få lite hanteringsträning. 

Ibland behövs hjälp i form av medicinering med receptbelagda ångestdämpande preparat för att underlätta veterinärbesöken och idag finns det flera alternativ. Beroende på preparat kan de ges inför eller under besöket, ibland både och. Det finns även produkter med feromoner (doftämnen) som Adaptil och Feliway som kan ge lugnande effekt vid transport samt på plats. Vissa djurkliniker och djursjukhus använder doftavgivare i sina undersökningsrum och väntrum. 

Gynnar återhämtning och läkande

Med Fear Free och förståelse för vad djurens stress grundar sig i blir hanteringen av dem ännu bättre. Vård präglad av lugn hos patienten ger också gynnsammare förutsättningar för uppföljande vård, återhämtning och läkande.