Vaccinera hästen

Vaccin aktiverar hästens immunförsvar mot ett ämne och gör att den är bättre förberedd ifall den skulle infekteras med ämnet i fråga senare. Vi använder vacciner såväl för att minska smittspridning i hela populationen av hästar som för att minska risken för sjukdom hos den enskilda individen. I Sverige finns krav på att hästar ska vara vaccinerade mot influensa för att få tävla inom såväl ridsporten som trav- och galopp. Vi rekommenderar också att alla hästar vaccineras mot stelkramp. 

Vaccinera hästenVi rekommenderar att alla hästar vaccineras mot stelkramp, och de som träffar många andra hästar också mot influensa. Vaccin mot botulism, abortvirus och kvarka rekommenderas till hästar i riskzonen. 

Hur fungerar vaccin?

Ett vaccin innehåller delar av ett sjukdomsorsakande ämne. När det injiceras i kroppen reagerar immunförsvaret genom att aktivera celler och producera antikroppar mot det specifika ämnet. Man kan säga att immunförsvaret tränas för att försvara sig mot ett visst agens, och hästen blir därför mindre sjuk om den senare drabbas av sjukdomen. 

Vacciner kan vara konstruerade på olika sätt men grunden är att de innehåller komponenter av det ämne man vill vaccinera mot. Levande vaccin innehåller levande virus eller bakterier, men då en stam som är försvagad så att den inte själv kan orsaka allvarlig sjukdom. I avdödat vaccin finns agens som följaktligen inte är levande. Vidare finns vaccin som består av delar av ett infektionsämne – det kan vara specifika proteiner som immunförsvaret lätt reagerar mot. Än mer teknologiska vaccin kan bestå av ofarliga organismer som försetts med gener för produktion av de proteiner som man vill aktivera immunförsvaret mot. 

Vaccin hästVaccinet innehåller komponenter av det agens vi vill vaccinera mot och gör att immunförsvaret kan förbereda sig och bygga upp ett riktat försvar. 

Vilka vaccin rekommenderas till häst i Sverige?

Vi rekommenderar att alla hästar vaccineras mot stelkramp. För den som vill tävla eller träffa många andra hästar rekommenderas också att vaccinera mot influensa. Vid tävling är influensavaccinering dessutom ett krav. Vi har också tillgång till vaccin mot botulism, EHV-1 och 4, samt kvarka som rekommenderas om risken är stor. I andra länder finns en rad olika sjukdomar att vaccinera mot, så det finns betydligt fler vacciner att tillgå för häst. Rådfråga din veterinär om det är något speciellt behov så kan det gå att lösa genom att få vaccinet på licens. Läs mer om smitta i stallet.

Stelkramp

Stelkramp är en livshotande sjukdom som kan drabba hästar om bakterien Clostridium tetani kommer in i kroppen via sårskador. Det vaccin vi använder ger bra skydd mot sjukdomen och vi ser därför denna väldigt sällan i Sverige numera.

Grundvaccinationen består av två doser med 4 - 6 veckor emellan, följt av ytterligare en dos ca 6 månader senare. Därefter upprätthålls skyddet vid revaccination vartannat år.

Influensa

Influensa är en höggradigt smittsam virussjukdom som ger övre luftvägsinfektion. Influensa är vanligen inte dödlig, men orsakar stort lidande och betydande bortfall i verksamheten och därmed stora ekonomiska förluster. Vaccinerna mot influensa skyddar inte helt mot sjukdom, men de minskar symtomens allvarlighetsgrad och om majoriteten av hästarna är vaccinerade minskas smittspridningen i hästpopulationen. Av den anledningen är det krav att hästar som tävlar ska vara vaccinerade mot influensa. Influensavaccin ges ofta i kombination med stelkrampsvaccin. Grundvaccinationen för influensa är också 2 doser med 4 - 6 veckor emellan, ytterligare en dos efter 6 månader, och därefter årligen. Men kontrollera specifikt vad som gäller för din tävlingsgren eftersom reglerna kan ändras.

Botulism

Botulism är en ovanlig sjukdom som orsakar livshotande förlamning. Den orsakas av toxin som produceras av bakterien Clostridium botulinum och kan förekomma i dåligt hanterat foder. Eftersom sjukdomen är så allvarlig är det många hästägare som väljer att vaccinera sina hästar mot botulism. Vaccinet är säkert och ger tillförlitligt skydd mot botulism. Botulismvaccin finns på licens. Grundvaccination ges som tre doser med 4 veckors mellanrum, därefter revaccinerar man årligen.

EHV 1 och 4

EHV-1 kan orsaka virusabort och det finns ett licensvaccin som ges till dräktiga ston för att minska risken för kastning.

Kvarka

Kvarka är en allvarlig, smittsam infektion som orsakar hög feber och bölder. Den orsakar både stort lidande för drabbade hästar och kan leda till allvarlig, livshotande sjukdom, men leder också till stora avbrott i verksamhet med omfattande ekonomiska förluster. Kvarka sprids främst genom att en smittad häst kommer till besättningen. Nyligen har vi fått tillgång till ett vaccin mot kvarka. Grundvaccination ges med två doser med 4 veckors mellanrum och rekommenderas specifikt till hästar som riskerar att smittas. För att upprätthålla skyddet måste vaccinationen upprepas. Vaccinerade hästar får inga eller lindrigare symtom, men smittan hindras inte helt, varför vaccination bör ses som ett bra komplement till övriga smittskyddsåtgärder. Rådfråga våra veterinärer för mer information om vaccinet.

Biverkningar vid vaccination

Eftersom syftet med vaccination är att aktivera immunförsvaret leder vaccination till en reaktion i kroppen som kan påminna om sjukdomen vi vill vaccinera emot, fast i mycket lindrigare omfattning. Hästen kan bli lite dämpad och få lätt temperaturhöjning. Det förekommer också ömhet och svullnad i området där själva injektionen givits. Endast i undantagsfall förekommer mer allvarliga biverkningar. Risken för biverkningar varierar beroende på vilket vaccin som används.

Ska min häst vila efter vaccination?

Vi rekommenderar att hästen får ta det lugnt några dagar efter vaccinationen. Den behöver oftast inte vila helt men undvik hård träning och var extra observant på hur hästen mår. 
 
Hästen får oftast inte starta i tävling innan det gått ett visst antal dagar efter vaccination, kontrollera gällande regler för din disciplin innan du anmäler. 
 

Vaccination hästEftersom vaccination genererar en reaktion i immunförsvaret rekommenderas att ta det lite lugnt med hästen de närmaste dagarna efter sprutan. För dig som tävlar är det viktigt att kontrollera och följa förbundens vaccinationsregler för att få starta. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen