Botulism – kan orsaka förlamning

Efter torra somrar är många hästägare oroliga för att sämre foderkvalitet ska öka risken för botulism. Botulism orsakas av ett nervgift som kan bildas i födan vid bristfällig foderhantering eller matlagning. Sjukdomen kan drabba både djur och människor. Botulism är ovanlig men väldigt allvarlig när den drabbar en häst eller besättning. Det finns ett vaccin på marknaden som är bra och ger effektivt skydd.

Vad är botulism?

Botulism är en sjukdom som karakteriseras av akut, snabbt tilltagande förlamning. Majoriteten av drabbade hästar dör inom något dygn av andningsförlamning. Sjukdomen orsakas av nervgiftet botulinumtoxin som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Bakterien bildar sporer som kan finnas i jord, gödsel, gammal förna eller kadaver. Under vissa förutsättningar kan sporerna utvecklas till bakterier, och det är när sporerna växer ut som toxinet bildas. Om vallen skördas med väldigt låg stubbhöjd kan jord och sporer komma med, och om därtill hanteringen av skörden är bristfällig uppstår de betingelser som kan göra att toxinet bildas.

Symtom

Botulinumtoxin är mycket potent, så ofta drabbas flera hästar i en besättning om en bal med affekterat foder använts. De första symtomen brukar var att hästarna blir loja och får svårt att svälja. De försöker tugga men tappar fodret och saliverar mycket. Hästarna blir vingliga och svaga, och i slutskedet kan de inte resa sig. De flesta dör inom 1-3 dygn av andningsförlamning.

När ska jag ringa veterinär?

Om en eller flera hästar visar tecken på botulism kontaktas veterinär omgående för rådfrågning. Om misstanken är befogad måste övriga hästar hindras från att äta det misstänkta fodret så fort som möjligt. Det finns inget botemedel mot botulism tillgängligt, utan behandlingen är understödjande och tyvärr dör många hästar även om behandling sätts in tidigt. Diagnosen ställs med de typiska symtomen och kan ibland bekräftas av blodprov eller foderprov som veterinären tar. 

Vad kan jag göra?

För att minska risken för botulism är det viktigt att vara noggrann med fodrets hygieniska kvalitet, vilket är självklart för de flesta hästägare, men nog då svårt att säkerställa för den som inte producerar sitt eget foder. Botulinumtoxin kan bildas i såväl grovfoder som kraftfoder, och det viktigt att foderhanteringen är god hela vägen från skörd till utfodring. Grödan ska vara fri från jord, exkrementer och kadaver vid skörd. Hö ska vara ordentligt torkat och för inplastade balar måste torrsubstanshalt och pH vara kontrolleras så att konserveringsprocessen fungerar bra. Kraftfoder och spannmål måste lagras så att det skyddas från fukt och skadedjur.

Även om den enskilde hästägaren inte alltid har möjlighet att kontrollera hela produktionskedjan, är det viktigt att inspektera fodret innan hästarna utfodras. Det är går inte alltid att se på fodret att det innehåller botulinumtoxin, men risken är större i uppenbart dåligt foder. Foder som luktar eller ser dåligt ut på något sätt ska inte användas. Kassera hela balen eller säcken om fodret är dåligt, inte bara de affekterade bitarna. Tänk på att inplastade balar har begränsad hållbarhet, så använd lagom stora balar så fodret blir uppätet i tid.

Vaccination

Det finns ett bra och säkert vaccin för häst på marknaden. Hästarna grundvaccineras med tre sprutor med fyra veckors mellanrum, därefter revaccineras de en gång årligen. Vaccinet har bra effekt och det finns inga rapporter i Sverige om att någon vaccinerad häst fått botulism

Det finns ett effektivt och säkert vaccin mot botulism. Våra veterinärer hjälper er gärna med rådgivning och vaccinering.  

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen