Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Mjäll hos katt

Mjäll hos våra katter har många möjliga orsaker. Kattens hud förnyas ständigt. I den processen stöts gamla hudceller bort. Mjäll iakttas när mängden hudflagor i pälsen ökar så mycket att de blir synliga. Det behöver inte vara ett tecken på att något är fel, men det kan också vara så att något är på tok.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Orsaker till mjäll hos katt

För att ställa rätt diagnos och ge bästa möjliga behandling är det viktigt att låta en veterinär undersöka katten. Om man misstänker att det beror på pälsbyte eller någon okomplicerad orsak kan det ibland räcka med att ringa för rådfrågning.

Fällningsperioder kan resultera i mjällbildning. Både ute- och innekatter byter päls två gånger per år. Från sommarpäls till vinterpäls och tvärtom. När katten fäller päls lossnar även hudavlagringar och mjäll uppstår.

Felaktigt foder
Ett för individen olämpligt/felaktigt foder kan orsaka mjäll. Det kan till exempel ske om man byter till ett foder för kastrerade katter. Dessa foder innehåller ofta mindre fett och det kan orsaka mjäll. Fråga om fodertillskott eller ett lämpligt foder som kan hjälpa din katt att bli av med mjäll i din veterinärbutik.

Stress
Stressade katter kan drabbas av olika fysiska besvär. De kan bland annat få problem med pälsen. Den kan bli matt och glanslös och katten kan få mjäll.

Övervikt
Även överviktiga katter kan få problem med ökad mjällbildning. De blir också stressade på grund av att övervikten gör att de inte kan komma åt överallt för att tvätta sig ordentligt. Åtgärda övervikten!

Hudparasiter som orsakar mjällbildning

Mjällkvalster (Cheyletiella blakei)
Mjällkvalster är mycket små parasiter som lever på hudytan och orsakar varierande grad av klåda, hudförändringar och mjällbildning. Symtomen manifesteras oftast på ländrygg och vid svansroten. Kvalstren sprids via direktkontakt mellan djur och kan också smitta genom kontakt via borstar, dynor och liknande.

Även hund och kanin kan drabbas. Mjällkvalstren kan också krypa över på människa, men inte föröka sig där.

Ta kontakt med veterinär om du misstänker att ditt djur drabbats. Hos veterinären görs en undersökning av djurets hud och man tar prov som undersöks i mikroskop.

Det finns flera olika behandlingsformer, både receptfria och receptbelagda. Alla katter, hundar och kaniner i hushållet måste behandlas, även om de inte uppvisar symtom. Veterinären talar om vad som passar bäst i ditt fall. Det är viktigt att det blir rätt eftersom det finns preparat som inte kan användas till både hund, katt och kanin.

Miljösanering är viktigt! Dammsug noga, tvätta golv, mattor, borstar, filtar, liggytor och så vidare. Det är viktigt eftersom mjällkvalster kan överleva ganska länge utanför sitt värddjur.

Spolmask
Kraftiga angrepp av spolmask kan påverka pälsen. Den kan bli matt och mjällig.

Loppor och löss kan också leda till att katter får mjäll.

Ringorm
Orsakas av svamporganismer och visar sig oftast som kala fläckar som är torra och flagiga. Som regel har katten ingen uttalad klåda och i många fall där katten är frisk i övrigt begränsas infektionen och läker ut av sig själv. Ringorm är en zoonos, d v s smitta kan överföras från djur till människa och tvärtom. 

Primär seborré är en ovanlig kronisk hudsjukdom. Kattens hud och päls kan kännas fet, torr eller både och vid primär seborré. Det är vanligt att huden sekundärinfekteras med bakterier eller jästsvamp. Områden som framför allt drabbas är ländryggen, runt ögon och öron och i hudveck. Primär seborré är ärftligt och lindriga symtom noteras redan hos kattungar. Symtomen förvärras ju äldre katten blir. 
 

Vissa cancerformer kan ge hud- och pälsproblem

Ämnesomsättningssjukdomar och sjukdomar i inre organ kan också resultera mjäll (till exempel njursvikt).

Behandling av katt med mjäll

Vid mjällbildning ska man alltid ta reda på bakomliggande orsak med hjälp av veterinär. Då det finns olika orsaker till mjäll finns det också flera olika behandlingar.

Det finns speciella schampon, mousser och spot-on preparat för katter att köpa på kliniker och djursjukhus. De kan stödja huden och minska mjällbildning. Fråga i din veterinärbutik.

Långhåriga och äldre katter kan behöva hjälp med att borsta pälsen.

Om din katt har mjäll ska du ta reda på bakomliggande orsak med hjälp av veterinär

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen