Förbered hästarna inför flytt till sommarbete

I maj månad flyttar många hästägare sina hästar från vinterhagar till sommarbete. För dig som djurägare krävs en del förberedelser innan hästarna kan släppas ut på sommarbete. Se till att staketen är hela och fungerande, att friskt dricksvatten finns tillgängligt dygnet runt, samt att det finns möjlighet till skydd för sol och regn/vind.

Dags för sommarbete!

Avmaskning innan flytt till sommarbete

Hur ligger det till med din hästs parasitstatus? Det bästa är att ta träckprover på vuxna hästar innan de släpps ut i nya hagar och avmaska de som behöver. Detta motverkar att hästarna sprider maskägg på de nya ”rena” markerna som har vilat under vintern. Unga hästar är känsligare och behöver oftare avmaskas än vuxna hästar. Läs mer om avmaskning här.

Insektsskydd

Bitande insekter kan ge allergiska reaktioner och irritation och inflammation i huden. Antalet insekter ökar vanligtvis då temperaturen stiger. Bästa sättet att skydda hästarna är flugtäcken, flugmasker samt flugspray på de ställen som inte går att täcka. Hagar med fläktande vind och som ligger långt från stillastående vatten brukar vara mer förskonade från insekter. Kontrollera hästen dagligen för fästingar.

Introducera gräset gradvis innan du släpper på sommarbete

Hästarna är oftast väldigt ivriga att få i sig det nya färska gräset efter en vinter på huvudsakligen hö eller hösilage. Tänk dock på att introducera gräset gradvis. Kraftigt försommargräs i stora mängder kan ge mage/tarm problem och fång. Beta hästarna för hand eller låt dem vistas korta stunder i de nya hagarna ett par veckor innan de släpps ut hela dagar.

Förbered inför sommarbete – kontrollera staketet

Se över staketet innan hästarna släpps ut i de nya hagarna. Gå även igenom hagarna och identifiera vassa föremål, fyll igen kaninhål, ta bort vassa grenar eller andra utstickande föremål som hästarna eventuellt kan skada sig på. Se till att öppningen till hagen är väl placerad, rymlig och med bra öppningsanordning. Här sker annars många skador! Se till att elaggregatet fungerar.

Säkerställ att det inte finns giftiga växter på sommarbetet

Ta en runda och kontrollera vad som växer på betet. Det finns många växter som är skadliga för häst, bland annat sprängört, stånds, tysklönn, idegran och ekollon.

Tysklönn är giftigt för häst och kan orsaka den dödliga sjukdomen atypisk myopati. (Foto DM Vision).

Det viktiga vattnet på sommarbetet

Det är mycket viktigt att hästar har fri tillgång på friskt, rent vatten. En häst på 500kg har ett underhållsbehov av cirka 25L vatten per dygn i vila. Behovet kan öka till det dubbla vid arbete, digivning eller varm väderlek. Har du egen brunn bör vattnets kvalitét undersökas minst var tredje år. Se till att vattenkärlet skuras ur regelbundet.

Salt

Se till att hästen har saltsten i hagen.

Till sist innan flytt till sommarbete sker

Planera uppdelningen av hagar och hästar – vem kan gå med vem? Det bästa är om hästar som redan känner varandra sedan innan får gå tillsammans. Många väljer att ha ston gående för sig och valacker för sig, då detta ofta skapar ett lugn i hagen. Se till att det finns gott om plats i hagen om hästar som inte känner varandra släpps ihop. Övervaka hästarna den första tiden efter nya konstellationer.

Det är alltid risk för skador när hästar som inte är bekanta med varandra släpps tillsammans. Försök ta hänsyn till vilka hästar som troligen fungerar bra ihop och se till att hästarna har tillräckligt med utrymme.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen