Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Atypisk myopati

Atypisk myopati är en ovanlig men mycket allvarlig muskelsjukdom som drabbar hästar på bete. Sjukdomen orsakas av ett gift som finns i vissa arter av lönn. I Sverige är det främst tysklönn som associerats med sjukdomen medan den vanliga skogslönnen inte innehåller giftet. Förgiftning sker främst på våren eller hösten. Drabbade hästar får allvarligt muskelsönderfall och dör ofta av andningsförlamning.

Atypisk myopati orsakas av ett gift som finns i vissa arter av lönn. I Sverige är det framförallt tysklönn som associerats med sjukdomen. (Foto DM Vision).

Orsak till atypisk myopati

Tysklönn och ett antal andra arter av lönn innehåller toxinet hypoglycin A vilket påverkar energimetabolismen i muskelcellerna och orsakar muskelsönderfall. Det drabbar både skelettmuskler, andningsmuskulatur och hjärtmuskel.

Toxinet finns i högst koncentration i nya skott  på våren eller i ”näsor” på hösten. Därför ses också de flesta fallen på våren när skotten slår ut och på hösten när ”näsorna” faller från träden.

Tysklönnens skott som kommer på våren innehåller höga halter av toxinet varför det är extra stor risk under denna period. (Foto DM Vision).

Även ”näsorna” innehåller höga halter av hypoglycin A och den andra stora riskperioden är hösten när näsorna faller till maken. (Foto DM Vision).

Symtom på atypisk myopati

Atypisk myopati drabbar ofta flera hästar i samma beteshage.  Drabbade hästar blir kraftigt allmänpåverkade, svaga, står med huvudet lågt och ovilliga att röra sig. Ofta ses muskeldarrningar och hästen kan ha svårt att andas. Ibland ses koliksymtom och många hästar blir så svaga att de inte kan resa sig. Sjukdomen är mycket akut och har hög dödlighet så det förekommer också att hästar hittas döda på betet. Karakteristiskt är att urinen färgas brun av myoglobinet från de sönderfallande muskelcellerna.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Eftersom symtomen på atypisk myopati är så allvarliga och akuta måste veterinär kontaktas omgående om sjukdomen kan misstänkas.

Vad gör veterinären vid misstanke om atypisk myopati?

Diagnosen ställs med ledning av typiska symtom och genom att identifiera tysklönn (eller annan lönnart som innehåller hypoglycin A) på betet. Blodprov kan påvisa höga värden av muskelenzymer och urinprov kan analyseras för myoglobinvärde. Toxinet har påvisats i blod och urin från drabbade hästar i andra länder. Vävnadsprov från musklerna kan också analyseras för att påvisa muskelsönderfallet.

Behandling

Det finns ingen specifik behandling mot atypsik myopati utan behandlingen är understödjande. Hästen behandlas med intravenös vätska, antiinflammatorisk medicin, vitaminer och antioxidanter. Dödligheten är tyvärr hög; ca 75% av drabbade hästar avlider.

Tysklönnens blommor är lätta att skilja från den vanliga lönnens blommor då de hänger i klasar som visas på bilden, så passa på kontrollera att det inte är tysklönn som växer på betet på våren när träden blommar. (Foto DM Vision).

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas atypisk myopati?

Kontrollera betet och omgivningarna för tysklönn och ha inte hästarna i närheten av dessa träd under vår och höst. Om det finns misstanke om att en häst drabbats bör övriga hästar omgående flyttas från det  aktuella betet tills diagnosen är verifiera eller avskriven.

Rapportering

Sjukdomen är inte anmälningspliktig men för att vi ska lära oss mer om sjukdomen är det bra om fall rapporteras till Statens Veterinärmedicinska Anstalt och även till Atypical Myopathy Alert Group på följande länkar:

Fler artiklar, tips och goda råd om häst hittar du på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen