Ekollonförgiftning

Det finns mängder med växter att hålla koll på i hagen och ekar är en av dessa. Ekens ollon och blad innehåller ett gift som heter tannin, vilket kan orsaka ekollonförgiftning hos hästar som äter större mängder. För häst är det ekollonen som oftast orsakar problem så tidig höst är den viktigaste perioden att vara uppmärksam på ekar i hagarna.

Om ekollonförgiftning

Det giftiga ämnet tannin förekommer i hela eken, men är rikligast i knoppar och ekollon. Mängden gift är störst i färska blad och ollon och minskar när växtdelarna torkar. Förgiftningssymtom är vanligast hos nötkreatur, men förekommer också hos häst. Svin däremot klarar äta ekollon bra eftersom de har ett har ett ämna i saliven som binder toxinet. De fall av förgiftning som rapporterats hos häst är oftast associerat med att hästen ätit stora mängder gröna ekollon på hösten. Hästar äter normalt inte ekollon, men om betet börjar bli dåligt samtidigt som det faller ner väldigt mycket ekollon ökar risken. Det verkar också som att vissa individer utvecklar ett tycke för ekollon och äter större mängder även om det finns gott om annan föda i hagen. Vi vet inte hur mycket ekollon en häst behöver äta innan förgiftningssymtom uppträder, men hos nötkreatur har det angetts att när ungefär 50% av dieten består av ek uppstår problem.

Det är främst ekollonen som är farliga för hästen.

Symtom på ekollonförgiftning

Drabbade hästar visar ofta symtom inom några dagar efter att de ätit stora mängder ekollon. I enstaka fall kan hästar dö inom 12 timmar efter att de ätit ekollonen och då är det inte säkert att ägaren hinner se några symtom alls innan hästen hittas död i hagen. Vanligare är dock att hästen blir hängig, inte vill äta eller har symtom på kolik. I många fall får hästen initialt låggradig kolik på grund av förstoppning orsakad av en tjärliknande, svart avföring, medan andra hästar får akut kraftig kolik eller blodig diarré. Ofta förekommer blod i träcken eller urinen. Ibland får hästarna ödem (=vätskeansamlingar) och symtom på hjärtsvikt.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om du misstänker att din häst har ätit stora mängder ekollon rekommenderar vi att du kontaktar veterinär för rådgivning så snarts om möjligt. Om risken bedöms som stor att hästen verkligen fått i sig stora mängder kan förebyggande behandling minska risken för skador på inre organ. I de fall hästen har kliniska symtom är det också väsentligt med snabbt insatt behandling.

Hästar äter normalt inte ekollon men varje år förekommer förgiftningsfall så det är värt att vara uppmärksam.

Vad gör veterinären?

Via en rektalundersökning undersöker veterinären träckens utseende och konsistens och försöker fastställa om hästen är förstoppad, uppgasad, eller om tarmarna ligger fel. Ofta kan skal från ekollon påvisas i stora mängder i träcken. Veterinären letar efter blod i träcken, antingen genom att blodet ses med blotta ögat, eller genom laboratorietest. Ett allmänt blodprov och eventuellt urinprov kan ge värdefull information. Tanninerna skadar förutom tarmslemhinnan även njurarna och ofta ses förhöjda njurvärden och förändringar i urinen vid ekollonförgiftning. Levervärden är ofta också förhöjda. Det finns inget specifikt test som är kliniskt tillgängligt för ekollonförgiftning utan diagnosen baseras vanligen på en sammanställning av fynden i den kliniska undersökningen och att hästen haft tillgång till ekollon.

Behandling vid ekollonförgiftning

Det finns ingen specifik behandling mot ekollonförgiftning utan behandlingen går ut på att mildra symtomen. Koliksymtomen behandlas med kramplösande och smärtstillande medicin. Ofta får hästen laxerande medel eller elektrolytlösningar. Intravenöst dropp hjälper hästen att hålla vätskebalansen och stöder njurarnas funktion. Ibland används mediciner som hjälper till att läka slemhinnan i magtarmkanalen.

Vad kan jag göra själv minska risken att min häst drabbas av förgiftning?

Ekar är både vackra och bra för en mängd andra djur i naturen så det bästa är att hägna av områden med ek under den aktuella säsongen, eller att flytta hästarna till annat bete under perioden.

Ekar är värdefulla träd så hägna in dem eller flytta hästarna till annat bete och ta bort nedfallna ekollon under hösten.

Läs fler artiklar på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen