Stånds

Stånds är en ovanlig växt men förekommer i nästan hela landet. Växten är giftig för häst om den äts på betet eller kommer in i grovfodret. Stånds orsakar leverskada som i värsta fall kan leda till att hästen dör.

Fakta om stånds

Stånds är en flerårig växt med gula blommor som blommar i juli till augusti. De styva stjälkarna kan bli en meter höga. Bladen är mörkgröna och flikiga och de ca 2 cm stora gula blommorna sitter i  klungor högst upp. Stånds är relativt ovanlig, men förekommer lokalt i stort antal. Den hittas främst i södra Sverige men förekommer även längre norrut. Stånds trivs på näringsfattiga sandmarker och hittas på beten, vallar, vägkanter och skogsbryn.

Stånds blommar i juli till augusti. Växten är giftig för häst både i färskt och torkat tillstånd.

Stånds är giftigt för häst

Stånds innehåller ett giftigt ämne som kallas pyrrolizidinalkaloider. I stora mängder orsakar giftet skador på levern. Normalt undviker hästarna växten på bete eftersom den smakar illa, men om betet är otillräckligt och växten förekommer i stora mängder kan de bli förgiftade. Risken för förgiftning är dock större om stånds kommer med i hö eftersom smaken försvinner när växten torkas medan giftet består. Det krävs ganska stora mängder stånds för att en häst ska bli förgiftad. En normalstor häst måste troligen äta minst 25-50 kg torkad stånds innan levern blir skadad.

Växten är farligast om det kommer in i foder som ska torkas och lagras eftersom hästarna då inte känner att det smakar illa.

Symtom

Stånds kan orsaka akuta symtom om hästen på kort tid ätit stora mängder av växten, men det är betydligt vanligare att symtomen kommer smygande efter att hästen under flera veckor eller månader fått i sig mindre mängder av den giftiga plantan. Drabbade hästar upplevs gradvis mer dämpade och magrar av. Efterhand som sjukdomen fortlöper kan de även visa kolik, vinglighet och onormalt beteende som att pressa huvudet mot en vägg.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om du hittar stånds i hagen är det viktigaste att ta bort så mycket som möjligt för att hindra att hästarna äter plantorna. Säkrast är att flytta hästarna till en hage utan stånds. Är du orolig kan du kontakta veterinär för råd om eventuell undersökning och provtagning av hästen. I de fall hästen visar kliniska symtom på sjukdom kontaktas veterinär snarast.

Vad gör veterinären?

Vid en allmän klinisk undersökning kan veterinären ibland notera att hästen visar tecken på leverskada. Förutom ovan beskrivna symtom förekommer ofta ikterus (= gulsot) och ibland hudförändringar. Via ett blodprov kan leverskada påvisas. För att karakterisera vilken typ av leverskada hästen har tar veterinären en biopsi (=vävnadsprov) från levern. Provet tas genom att en speciell biopsinål med guidning av ultraljud sticks genom bukväggen och in i levern. Biopsin analyseras på speciellt laboratorium under mikroskop.  De skador som noteras i levervävnaden kan indikera förgiftning med pyrrolizidin och ger även information om skadans allvarlighetsgrad och därmed prognosen för hästen.

Behandling vid ståndsförgiftning

Kronisk ståndsförgiftning orsakar irreversibla skador på levern. Med det menas att förändringarna är permanenta och inte går tillbaka även om hästen inte får i sig mer stånds. Om hästen har långt gångna kliniska symtom och biopsin visar kroniska förändringar är behandling utsiktslös och avlivning bör övervägas. Om hästen däremot har lindriga symtom och minimalt med ärrvävnad i levern kan den ha en chans att klara sig. Det finns ingen specifik medicin mot ståndsförgiftning utan behandlingen går ut på att lindra symtomen och understödja kroppen under tiden skadan läker.

Vad kan jag göra själv minska risken att min häst drabbas?

För att minska risken att din häst drabbas är det såklart viktigt att säkerställa att växten inte finns i hagen eller i vallen. Eftersom hästarna inte gärna äter stånds om det finna annat att välja på minskar risken om hästarna hålls på tillräckligt stora arealer så betet räcker till. Enstaka plantor kan  grävas upp med rötterna och brännas (använd handskar och skyddande kläder). Större bestånd får slås eller vallar plöjas upp och sås på nytt. Det finns även kemiska bekämpningsmedel som är aktiva mot stånds.

Om det är mycket stånds i hagen måste ett alternativt bete väljas.

Läs fler artiklar på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen