Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Betessäsongen – Vad bör du tänka på?

I maj månad flyttar många hästägare sina hästar från vinterhagar till sommarhagar. För dig som djurägare krävs en del förberedelser innan hästarna kan släppas ut på de nya markerna. Se till att staketen är hela och fungerande, att friskt dricksvatten finns tillgängligt dygnet runt, samt att det finns möjlighet till skydd för sol och regn/vind.

Föl allmänna Grynets föl shettis (3)

Förbered hästarna inför flytt till sommarhagar

Avmaskning
Hur ligger det till med din hästs parasitstatus? Det bästa är att ta träckprover på vuxna hästar innan de släpps ut i nya hagar och avmaska de som behöver. Detta motverkar att hästarna sprider maskägg på de nya ”rena” markerna som har vilat under vintern. Unga hästar är känsligare och behöver oftare avmaskas än vuxna hästar. Läs mer på www.SVA.se om avmaskning av häst.

Insektsskydd
Bitande insekter kan ge allergiska reaktioner och irritation och inflammation i huden. Antalet insekter ökar vanligtvis då temperaturen stiger. Bästa sättet att skydda hästarna är flugtäcken, flugmasker samt flugspray på de ställen som inte går att täcka. Hagar med fläktande vind och som ligger långt från stillastående vatten brukar vara mer förskonade från insekter. Kontrollera hästen dagligen för fästingar.

Introducera gräset gradvis
Hästarna är oftast väldigt ivriga att få i sig det nya färska gräset efter en vinter på huvudsakligen hö eller hösilage. Tänk dock på att introducera gräset gradvis. Kraftigt försommargräs i stora mängder kan ge mage/tarm problem och fång. Beta hästarna för hand eller låt dem vistas korta stunder i de nya hagarna ett par veckor innan de släpps ut hela dagar.

Förbered sommarhagen

Se över staketet
Se över staketet innan hästarna släpps ut i de nya hagarna. Gå även igenom hagarna och identifiera vassa föremål, fyll igen kaninhål, ta bort vassa grenar eller andra utstickande föremål som hästarna eventuellt kan skada sig på. Se till att öppningen till hagen är väl placerad, rymlig och med bra öppningsanordning. Här sker annars många skador! Se till att elaggregatet fungerar.

Det viktiga vattnet
En häst på 500kg har ett underhållsbehov av cirka 25L vatten per dygn i vila. Behovet kan öka till det dubbla vid arbete, digivning eller varm väderlek. Enligt Jordbruksverkets hästföreskrifter skall hästar helst ha fri tillgång till färskt vatten eller åtminstone kunna dricka sig otörstiga två gånger om dagen. Har du egen brunn bör vattnets kvalitét undersökas minst var tredje år. Se till att vattenkärlet skuras ur regelbundet.

Salt
Se till att hästen har saltsten i hagen.

Till sist- rangordning

Planera uppdelningen av hagar och hästar- vem kan gå med vem? Det bästa är om hästar som redan känner varandra sedan innan får gå tillsammans. Många väljer att ha ston gående för sig och valacker för sig, då detta ofta skapar ett lugn i hagen. Se till att det finns gott om plats i hagen om hästar som inte känner varandra släpps ihop. Övervaka hästarna den första tiden efter nya konstellationer.

Lycka till i sommar!
/Evidensia