Avmaskning av föl

Avmaskning av föl. Föl är känsligare för invärtes parasiter än vuxna hästar. De blir både lättare infekterade och mer sjuka av parasiterna. Föl ska gå på rena beten och till skillnad från vuxna hästar är rekommendationen att de avmaskas utan föregående träckprov. 

Avmaskning fölDet är extra viktigt med en fungerande parasitkontroll för föl eftersom dessa är känsligare än vuxna hästar. 

Vilka parasiter drabbar föl?

Föl drabbas av samma parasiter som vuxna hästar, men de är känsligare så de får lättare sjukdomssymtom på grund av parasiterna. 
Fölmask ger troligen inga symtom hos föl förutom i enstaka tillfällen när det finns extrema mängder i besättningen. Annars är spolmasken det största problemet för fölen. Men även blod- och bandmask, och styngflugelarver orsakar besvär för föl och unghästar. 

Vilka problem orsakar parasiterna?

Invärtes parasiter leder till att fölet växer sämre, blir magra, bukiga och får ruggig päls. De kan också få diarré. Spolmaskens larver vandrar genom fölens luftvägar och orsakar skador i slemhinnan vilket predisponerar för luftvägsinfektioner. 

Parasiterna kan också orsaka kolik. Lilla blodmaskens larver orsakar inflammation i tarmväggen och påverkar tarmmotoriken, stora blodmasken skadar krösroten och kan ge upphov till tarminfarkter, bandmasken sitter framför allt i övergången mellan tunntarmen och blindtarmen och kan orsaka förstoppningar där men också andra former av kolik. Spolmaskarna är så stora att de i sig orsakar allvarliga förstoppningar hos föl. Spolmaskarna producerar troligen också toxiner som skadar tarmen och prognosen för föl som drabbas av spolmaskförstoppning är tyvärr dålig även om förstoppningen löses med medicinsk eller kirurgisk behandling. 

Avmaskning fölParasitinfektioner kan orsaka allvarlig kolik hos föl. Spolmaskinfektion kan till exempel leda till förstoppning i tunntarmarna. 

Hur vanligt är parasiter?

Alla hästar har parasiter och alla föl utsätts! Vuxna hästar har utvecklat immunitet mot spolmask så det är främst unghästar och föl som bidrar till smittan på betena. 

Parasitkontroll för föl

Det viktigaste när det gäller föl är att de håll i hagar och beten som har lågt smittryck! Föl bör helst inte gå i hagar där det gått andra föl eller unghästar under de två närmast föregående åren

Avmaskning föl

Eftersom spolmasken orsakar problem innan den börjar producera ägg hjälper inte träckprovskontroller utan vi rekommendera avmaskning av individuella föl vid 8-10 veckors ålder samt 16-18 veckors ålder med preparat mot spolmask. I enstaka fall orsakar fölmasken kliniska symtom och då måste specifik hänsyn tas till detta.

Vid avvänjningen rekommenderas avmaskning mot blodmask på alla föl, och mot bandmask i de fall besättningen har känd förekomst av bandmask. 

Läs gärna mer här: 
Blodmask hos häst
Bandmask hos häst
Spolmask hos häst
Styngfluga
När ska man avmaska häst?

Föl ska helst hållas på parasitfria beten första säsongen. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen