Bandmask hos häst

Bandmask hos häst är en invärtes parasit och förekommer allmänt i hästpopulationen. I de flesta fall orsakar den inga problem för hästarna, men vid kraftig infektion kan den ge upphov till kliniska symtom som återkommande kolik. Bandmask påvisas oftast inte med vanliga träckprov så det är viktigt att beställa analys för bandmask också för att ha kontroll på läget i besättningen.

Om bandmask hos häst

Hästens bandmask är platt mask, ungefär en cm bred och tre till fyra centimeter lång. Den lever i övergången mellan tunntarm och blindtarm där den suger fast i tarmslemhinnan. Bandmasken är könsmogen efter sex till tio veckor och släpper då ifrån sig segment fyllda med ägg som kommer ut med träcken. Äggen äts sedan upp av ett kvalster som lever i betesgräset och kläcks till larver inuti kvalstret. När hästen äter gräs med kvalster infekteras den och nya bandmaskar utvecklas i hästens tarm.

Symtom vid bandmask hos häst

Vuxna, friska hästar har immunitet mot invärtes parasiter och om hästtätheten inte är för stor klarar de ofta hålla mängden maskar låg utan behandling. Hos enstaka individer eller om infektionstrycket är stort kan bandmask orsaka kliniska symtom på sjukdom. Bandmasken skadar tarmens slemhinna när de suger sig fast och kan orsaka inflammation och förtjockning av slemhinnan i öppningen mellan tunntarm och blindtarm. Förtjockad slemhinna och många bandmaskar kan minska diametern i tunntarmens sista del så kraftigt att passagen av foder påverkas negativt och hästen kan då få koliksymtom. Det förekommer såväl upprepade episoder av låggradig kolik som akut, kraftig kolik på grund av bandmask. Bandmask kan även orsaka avmagring, bukighet, diarré och glanslös päls.

Hästens bandmask är en platt, bred mask, knappt 4 cm lång och lever i övergången mellan tunntarm och blindtarm. Vid kraftig infektion kan de bli så många att de orsakar stopp i tarmen med koliksymtom som följd. 

Hur förebygger jag bandmaskinfektion på mina hästar?

För att förebygga bandmask hos häst gäller precis som för andra invärtes parasiter att använda sina marker på bästa sätt och undvika överbeläggning. Ett bra parasitkontrollprogram innefattar övervakning av bandmask också, även om provtagningen för detta vanligen inte är lika frekvent som för blodmasken.

Vi rekommenderar att träckprovsanalys för bandmask görs på alla hästar i besättningen 2 veckor före betessläpp. Vid samma tillfälle kontrolleras för stor och liten blodmask. Hästar som kommer nya till besättningen avmaskas mot blod- och bandmask och hålls i egen grushage som mockas tills uppföljande träckprov 2 veckor senare visar godtagbar effekt av avmaskningen. 

Bandmask kan vara lite svår att påvisa i träckprov eftersom äggen utsöndras i segment och inte kontinuerligt. Det går ibland att se bandmaskägg i vanliga träckprover, men de flesta laboratorier erbjuder även specifika test med högre känslighet för bandmask, men dessa måste beställas specifikt när träckproverna skickas in. I de flesta fall hittar laboratoriet ägg om hästen har en kraftig infektion, men precis som vid många andra laboratorietest är det inte 100% säkert eftersom det beror på faktorer som parasiternas status och ifall ägaren haft turen att ta träckbollar där segmenten hamnat. Vid misstanke om problem med bandmask i besättningen kan därför flera prov behöva tas. Det finns även ett blodprov som visar ifall hästen har antikroppar mot bandmask, vilket indikerar att hästen vid något tillfälle haft bandmask i kroppen. Testet är dock svårtolkat eftersom det inte specifikt säger om hästen har en pågående infektion, och det används inte i förebyggande syfte utan mer vid utredning av häst med symtom på återkommande kolik till exempel.

Träckprov används för att analysera förekomsten av bandmask, men det är viktigt att beställa rätt analys för att maximera chansen att påvisa parasiten.

Behandling vid bandmask

Hästar med bandmaskinfektion avmaskas med lämpliga preparat. Avmaskningsmedlen är receptbelagda och skrivs lämpligen ut av den veterinär som konsulterats för parasitkontrollprogrammet.

Bandmask orsakar vanligen inga problem för vuxna hästar, men vid kraftig infektion kan de ge upphov till sjukdom och de bör övervakas genom parasitkontrollprogrammet.

Vill du läsa fler artiklar i ämnet så hittar du dom på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen