Styngfluga

Sedan avmaskningsrekommendationerna ändrades från rutinmässig avmaskning på senhösten till riktad avmaskning efter träckprovskontroll 2007 har hästägare och veterinärer noterat en ökning av mängden styngflugor och skador orsakade av larverna i hästens munhåla och magsäck. Rutinmässig avmaskning på hösten rekommenderas ändå inte i nuläget eftersom risken för resistensutveckling av de betydligt mer patogena blodmaskarna bedöms värre än de skadorna styngflugelarverna orsakar

Varma högsommardagar är styngflugan aktiv och söker upp hästar för att lägga sina ägg. Flugorna är ettriga och många hästar blir mycket besvärade av dem.

Fakta om styngfluga

Styngflugor är vanliga och det finns flera arter vars larver kan infektera våra hästar. Den absolut vanligaste är Gasterophilus intestinalis, men det förekommer andra arter. De vuxna styngflugorna lever endast några veckor och är mest aktiva varma sensommardagar. De stora humleliknande flugorna söker sig till hästar och fäster sina gulvita ägg på hårstråna. Gasterophilus intestinalis placerar äggen främst på frambenen, men även på bakbenen, bog, nacken och manke; medan andra arter har området mellan ganascherna respektive håren på överläppen som predilektionsställen. När äggen kläcks når larverna munhålan antingen genom att själv krypa dit eller genom att hästen slickar sig.  Larverna utvecklas i hästens munslemhinna och tunga i 3-4 veckor. Därefter sväljs de och fäster vid magsäckens slemhinna där de kan bli kvar 8-10 månader innan de följer med träcken ut. De gräver ner sig i jorden under träckhögen och förpuppas. Efter 3-5 veckor kläcks nya flugor som lever och parar sig under några veckor på sommaren.

Styngflugans larver irriterar huden varvid hästen kliar och slickar på det angripna området. Larverna tar sig in i hästens mun där nästa utvecklingsstadium sker.

Symtom på styngfluga

Själva flugorna är irriterande för hästarna och vissa hästar blir väldigt besvärade försöker galoppera iväg för att slippa dem. Äggen är karakteristiska och känns lätt igen som gulvita, millimeterlånga ägg på hårstråna.

De mest påtagliga kliniska symtomen är associerade med stadiet då larverna lever i hästens mun. Tuggningssvårighet, salivering, ”head-shaking”, och ridbarhetsproblem är symtom som noterats. Larverna migrerar i gommen, tungan och vävnaden mellan tänderna och orsakar sår och sprickor som kan besvära hästen om de är omfattande.

När larverna sitter i magsäcken brukar de inte orsaka kliniska symtom, men i väldigt stora mängder kan de skada magsäckens slemhinna och bidra till utvecklingen av magsår. Symtom på magsår är bland annat nedsatt aptit och koliksymtom i samband med att hästen äter. Även ridbarhetsproblem och irritation när sadelgjorden spänns förekommer.

Vid kraftiga angrepp av styngflugelarver kan hästen bli så pass irriterade från munnen att den saliverar eller får svårt att tugga.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om hästen har symtom på irritation i munnen under perioden augusti till december kan det bero på styngflugelarver. Är symtomen lindriga kan man avvakta eftersom besvär som orsakas av styngflugans larver avklingar efter någon vecka när larverna går vidare till nästa utvecklingsstadium. Om symtomen är mer uttalade och hästen är påtagligt besvärad rekommenderas att veterinär kontaktas.

Vad gör veterinären och hur behandlas skador orsakade av styngflugans larver?

Hästägaren kan eventuellt se revor på hästens tunga, men för att hitta larverna i munhålan krävs vanligen ordentlig munundersökning av veterinär med bra lampa och speglar. Själva larverna är en knapp centimeter långa och ligger nerborrade i tungan eller tandköttet. Veterinären plockar bort larver och rensar upp skadorna, och vid behov behandlas hästen med smärtstillande medicin. Om hästen har symtom på magsår används gastroskop för att ställa diagnos. Om hästen har stora mängder styngflugelarver i magsäcken som orsakat magsår rekommenderas ofta såväl avmaskning som behandling med magsårsmedicin.

Vad kan jag göra för att minska risken att min häst drabbas av skador från larver av styngfluga?

Även om larverna är känsliga för avmaskning med ivermectinpreparat rekommenderas detta inte som en rutinmässig behandling mot styngflugelarver eftersom överanvändning av preparaten riskerar att öka resistensen hos betydligt allvarligare invärtes parasiter hos häst. Det bästa du kan göra som hästägare är att vara observant på äggen på sensommaren och skrapa bort dem med en ryktsten, rakhyvel eller specialkniv fortlöpande. Om det finns möjlighet att ha hästarna på öppna, blåsiga marker under styngflugans äggläggningssäsong kan det minska exponeringen för hästarna. Likaså om hagarna mockas kontinuerligt.

Det bästa du kan göra för att skydda din häst mot styngflugelarver är att vara aktiv med att ta bort äggen från pälsen.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen