Ta hand om den äldre hästen

Andelen äldre hästar ökar vilket delvis beror på att vi tar hand om våra hästar bättre under livets gång, och delvis på att fler helt enkelt vill ha sin gamla häst kvar, trots att den inte tränas på samma nivå längre. När hästen blir äldre är det vissa saker som är viktigt att tänka på och det diskuterar vi i denna artikel.

En äldre häst behöver lite extra omtanke för att må bra.

När räknas hästen som äldre?

Det går inte att säga någon exakt ålder för när hästar räknas som gamla, utan det beror på hur hästen levt sitt tidigare liv, eventuella sjukdomar och vilken typ av häst det handlar om, men ofta tänker vi på hästar över 20 år som äldre.   

Normala åldersförändringar

När hästen blir äldre sker förändringar i kroppens funktion som en normal utveckling. Stödjevävnaderna försvagas vilket gör att huden blir slappare. Underläppen kan hänga ner mer och hästen får ett urholkat ansiktsuttryck. Pälsen framförallt i ansiktet får grå inslag. Hästens arbetskapacitet minskar som följd av försämrad aerob kapacitet, minskad muskelmassa och försämrad temperaturreglering. Immunförsvarets effektivitet går ner och hästen blir mer känslig för infektioner.

Hästens bett förändras med ålder. Tänderna slits kontinuerligt ner från tuggytan. På yngre hästar växer tänderna och kompenserar för slitaget men när hästen blir äldre förflyttas istället tanden och tandroten gradvis mot tuggytorna. Kindtänderna är smalare vid roten än kronan, varför det lätt bildas hålrum vid gommen mellan kindtänderna på den äldre hästen, vilket kan orsaka foderinpackningar och andra problem.  På mycket gamla hästar slits emaljåsarna helt bort från tänderna och då får hästen problem att mala fodret.

Ta hand om den friska, äldre hästen

För att den äldre hästen ska må så bra som möjligt måste ägaren ta hand om den extra. Även gamla hästar mår bra av regelbunden motion. Väl anpassad träning stärker musklerna, håller hästen i bra hull, och förbättrar blodgenomströmningen och därmed ämnesomsättningen och immunförsvaret. Tänk på att anpassa sadel och utrustning när den äldre hästens kroppsform ändras.

Hästen bör hållas i normalhull. En frisk äldre häst klarar sig ofta bra på en normal foderstat bestående av rätt anpassat grovfoder av tillräcklig mängd kombinerat med salt, mineraler och friskt vatten. Gör en näringsanalys på grovfodret och säkerställ att hästen får tillräckligt med fibrer; minst 1,5-2 kg torrsubstans per 100 kg kroppsvikt gäller som grundregel även för den äldre hästen. Möjligen kan extra protein av bra kvalitet ges för att hjälpa uppbyggnaden av muskler.

Det är extra viktigt med förebyggande hälsoåtgärder som parasitkontroll, vaccination och regelbunden munhåleundersökning. Likaså är hovvården extra viktig så om något bör hovslagare bokas in oftare för den äldre hästen. En äldre häst fryser lättare och kan behöva bättre täcken på vintern än när den var yngre.

Äldre hästar är känsligare för ändringar i gruppdynamiken. De kan tappa i rang och därmed ha svårt att komma till fodret, men kan också tappa aptiten efter separation från tidigare hagkompis.

Avmagring

Att hästen tappar i hull eller muskelmassa när de blir äldre är ett av de absolut vanligaste problemen vi ser. Det första vi behöver göra när en äldre häst tappar i vikt är att säkerställa att den får i sig tillräcklig mängd mat av rätt sammansättning.

Om det inte redan är gjort så gör en näringsanalys på grovfodret och räkna ut foderstaten. Anlita gärna en foderrådgivare för hjälp. Om hästen behöver gå upp i vikt och ni har tillgång till ett för hästen väl balanserat grovfoder är det bästa att i första hand öka grovfodergivan.

Det finns studier som indikerar att tarmens absorptionsförmåga kan försämras med stigande ålder. Andra studier har inte bekräftat detta, men oavsett kan det vara så att vissa äldre hästar behöver mer energi och protein när de blir äldre för att kompensera för sämre tarmfunktion. Vissa hästar kan alltså behöva mer foder för att hålla muskler och hull, och igen rekommenderas att i första hand öka grovfodergivan.

En annan faktor som är viktig att beakta är ifall hästen får tillgång till fodret? En äldre häst tappar ofta i rang och kan ha svårt att hävda sig vid foderbordet när det är många hästar. Den äldre hästen kanske äter långsammare och får därför mindre andel. Å andra sidan kan äldre hästar vara känsligare för ändringar i flocken så att förlora en hagkompis eller flytta till nytt stall kan påverka den äldre hästen så mycket att den tappar aptit. Generellt gäller att även äldre hästar trivs bäst i en flock och om inte konkurrensen gör att hästen inte kommer åt fodret är det oftast bäst med sällskap.

Även utan underliggande sjukdom kan aptiten försämras hos äldre hästar. Då får vi jobba med att öka smakligheten på fodret och ge mer näringsrikt foder för att kompensera mängden. Hästar som fodras med uppblött foder kan äta bättre om fodret blöts med ljummet vatten och ges oftare och i mindre portioner. Vattnet är också viktigt att komma ihåg då äldre hästar ibland har nedsatt förmåga att uppfatta törst. Tempererat vatten under den kalla årstiden kan vara ett sätt att hjälpa hästen.

Sjukdomar som orsakar avmagring

Många av de sjukdomar som vi ser hos de äldre hästarna orsakar också avmagring, så om hästen inte håller sin vikt trots ovanstående krävs en undersökning av veterinär.

Tandsjukdomar

Tandsjukdomar är mycket vanligt på äldre hästar och vi rekommenderar undersökning åtminstone årligen på dessa individer. Det förekommer som nämnts ovan ofta mellanrum mellan kindtänderna där foder packas in och orsakar inflammation och infektion i tandköttet. Även ojämnt slitna tänder med hakar och vassa emaljåsar som skadar kindslemhinnan är vanligare hos äldre hästar. På riktigt gamla hästar kan all emalj vara bortsliten. Detta benämns glattbett och gör att hästen inte längre kan mala fodret normalt.

EOTRH är en relativt nyligen beskriven sjukdom som drabbar framtänderna hos äldre hästar. Även denna orsakar ovilja att äta därmed avmagring. Läs mer om EOTRH här

Genom regelbundna åtgärder kan många tandsjukdomar hållas under kontroll så att hästens tänder fungerar bra även långt upp i åldrarna. Vid allvarligare förändringar i munhålan behöver vanligen foderstaten justeras enligt rekommendation från behandlande veterinär.

Förutom avmagring ökar dåliga tänder risken för foderstrupsförstoppning och kolik.

En gammal häst med osteoartros i frambenen kan ha svårt att nå ner till marken för att beta eller komma åt foder på boxgolvet.

Smärta från rörelseapparaten

Hälta är också mycket vanligt på äldre hästar. Ibland är symtomen uppenbara, men lika ofta har hästen mer subtila symtom som kanske ägaren inte noterar. Smärta från flera leder kan till exempel gör att hästen blir mer allmänt stel och ovillig snarare än halt från ett specifikt ben.

Osteoartros är en vanlig orsak till smärta från lederna hos häst. Osteoartros innebär degenerativa förändringar där brosken i ledytorna slits ner och det underliggande benet exponeras, vilket leder till inflammation och smärta. För att kompensera svarar kroppen med nybildning av ben kring leden. På sikt kan leden växa helt samman och för leder som normalt inte rör sig så mycket,  som glidlederna i hasleden, kan tillståndet då stabiliseras och smärtan försvinna. Eftersom röntgenfynden inte stämmer överens med de kliniska symtomen är det viktigt att komplettera med annan diagnostik som ledbedövningar.

Smärtan från osteoartros tenderar att variera och i perioder då hästen har mer ont kan behandling med allmän smärtstillande medicin och lokal antiinflammatorisk behandling i leden behövas. Vid akuta skov måste hästen vilas från träning, men däremellan mår hästar med artros bra av motion eftersom vävnader och muskler som stödjer leden stärks. Hästen ska hållas i normalt hull och övervikt bör undvikas då det belastar lederna onödigt mycket. Regelbunden verkning och anpassad skoning är också mycket viktigt. Det finns många fodertillskott som används flitigt för att minska risken för osteoartros, men effekten av dessa är inte helt vetenskapligt bevisat för häst.

Degeneration av gaffelbanden innebär att en del av hästen stödjeapparat försvagas. Kliniskt ses att hästen trampar igenom mer i kotorna. Det är alltid båda frambenen, båda bakbenen eller alla fyra benen som drabbas. I de fall bakbenen drabbas får hästen också väldigt raka haser och knän, sett från sidan. Hästen får ont och blir halt, och på samma sätt som vid osteoartrit kan den ha problem att resa och lägga sig. Sjukdomen går inte att bota utan det handlar om att hålla hästen så bekväm som möjligt genom att minska träningen, anpassade hovåtgärder och smärtstillande medicin.

Fång är en annan orsak till smärta från rörelseapparaten hos äldre hästar. Fång kan bero på PPID, se nedan. Läs mer om fång här

Smärta från rörelseapparaten kan leda till avmagring. En häst som har kronisk smärta tappar lätt aptiten. Den kan ha svårt att lägga sig och vila på natten, och till följd blir den sömning och orkar inte beta normalt på dagen. I de fall hästen har ont i frambenen eller halsen kan den bli ovillig att äta från marken eftersom smärtan då blir värre. Genom att servera fodret upphöjt kan aptiten då förbättras. En häst som har osteoartros i halsen kan ha svårt att dra foder från hönät och fungerar bättre om det serveras upphöjt men löst.

Äldre hästar med sjukdomen PPID kan bland annat få problem med pälsfällningen.

PPID (Pituitary Pars Intermedia Dysfunction), tidgare kallad Cushing’s sjukdom

PPID är en hormonell sjukdom som är vanlig på äldre hästar. Symtomen kommer ofta smygande och innefattar subtila förändringar som att hästen blir trött och tappar muskler, vilket lätt kan misstas för normala åldersförändringar initialt. Successivt blir symtomen tydligare. Hästen fäller inte pälsen normalt utan blir långhårig. Den magrar av och blir bukig samtidigt som onormala fettdepåer kan ses till exempel kring ögonen. Vissa hästar dricker och kissar väldigt mycket. Hästar som har PPID kan samtidigt ha andra hormonella förändringar som EMS (equint metaboliskt syndrom). Risken för fång ökar hos hästar med PPID och EMS. Läs mer om PPID här

Andra sjukdomar

Äldre hästar får sämre immunförsvar vilket leder till att immunrelaterade sjukdomar som knottallergi och astma blir vanligare. Degenerativa förändringar på hjärtklaffarna kan leda till hjärtsvikt och degenerativa skador på inre organ som lever och njurar kan också leda till sjukdom och avmagring.

Årlig hälsokontroll

Genom att låta veterinär årligen göra en hälsokontroll av den äldre hästen kan problem upptäckas och åtgärdas i tid. Vid en sådan hälsokontroll bör tänderna kontrolleras och en rörelseundersökning göras. Vidare bör veterinären lyssna på hjärta och lungor på hästen och vid behov komplettera med blodprover. Stäm också av så ni har koll på parasitstatus och aktuella vaccinationer.

Läs fler artiklar om häst på Djurvårdguiden

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen