EOTRH hos häst

Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis, förkortat EOTRH, är ett syndrom hos häst som orsakar inflammatoriska i framtänderna och ibland canintänderna.  Det är främst äldre hästar  som drabbas. Symtomen kan vara diffusa och svåra att upptäcka men sjukdomen orsakar smärta och obehag för hästen vilket kan leda till avmagring eller ovilja i samband med träning.

EOTRH orsakar smärtsamma förändringar på framtänderna hos äldre hästar. Trots att hästen har kronisk smärta noteras inte alltid symtomen, och eftersom det främst är den delen av tanden som är under tandköttet som drabbas kan sjukdomen vara långt gången innan den upptäcks.

Orsak

EOTRH är ett relativt nyligen beskrivet syndrom hos häst, men har troligen funnits även tidigare. Sjukdomen karaktäriseras av inflammatoriska förändringar tanden, tandroten och det omgivande käkbenet som leder till att de normala vävnaderna succesivt bryts ner och löses upp (resorberas). Som svar på förändringen bildas ofta överdrivet mycket cement runt tandroten och tanden (hypercementos).

Sjukdomen drabbar framförallt framtänderna, men kan även drabba canintänderna och i enstaka fall kindtänder. Det är främst hästar över 15 år som drabbas. Den bakomliggande orsaken till EOTRH är inte känd.

Symtom

Symtomen kommer smygande och gradvis. EOTRH orsakar kronisk smärta, men många hästar visar inte så tydliga symtom. Hästen kan bli ovillig att beta och ta in foder, vilket kan leda till viktminskning. Den kan också visa irritation och ovilja i samband med betsling och träning. Ofta missas symtomen helt och tolkas som att hästen bara  börjar bli gammal och trött.

Kliniskt ses initialt inflammatoriska förändringar i tandköttet associerat med de drabbade tänderna. Det är främst den delen av tanden som befinner sig under tandköttet som drabbas, varför förändringarna inte alltid ses tydligt för blotta ögat. Efterhand som sjukdomen förvärras ses tandköttet bulla ut runt de drabbade tandrötterna. Tandlossning och frakturer av såväl tänder som tandben ses vid längre framskriden sjukdom.

Veterinären börjar med att inspektera hästens tänder.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Vi rekommenderar årlig kontroll med munhåleundersökning hos alla äldre hästar. Om din häst har symtom som skulle kunna bero på smärta från munnen, som avmagring eller beteendeförändringar rekommenderar vi att ni rådfrågar er veterinär.

Vad gör veterinären?

Genom en munhåleundersökning bildar sig veterinären en uppfattning om tändernas status. För att avgöra omfattningen av EORTH krävs röntgenundersökning av tänderna.  När symtomen väl noteras är sjukdomen ofta långt gången och omfattande röntgenologiska förändringar ses.

Behandling

Eftersom orsaken till EOTRH inte är känd har vi inte i nuläget någon botande behandling. I de fall sjukdomen är långt gången och hästen har kliniska besvär rekommenderas ofta kirurgisk extraktion av de drabbade framtänderna. Hästarna mår ofta betydligt bättre efter åtgärden och klarar sig utmärkt utan framtänder.

Genom årlig kontroll av den äldre hästens tänder kan förändringar upptäckas i tid.

Vad kan jag göra själv föra att minska risken att min häst drabbas?

Precis som när det gäller behandling vet vi inte hur vi ska förebygga EOTRH eftersom vi inte vet vad som orsakar sjukdomen. Men genom regelbunden veterinärundersökning inklusive munundersökning av den äldre hästen kan sjukdomen uppmärksammas i tidigt stadie och besvären för hästen minskas.

Läs fler artiklar om häst på Djurvårdguiden

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen