Spolmask hos katt

Spolmask är en vanlig parasit hos våra utekatter. Särskilt kattungar och yngre katter drabbas då de kan smittas via kattmammans mjölk när de diar. Kattungar, äldre katter och katter med redan nedsatt immunförsvar kan bli väldigt sjuka om de drabbas av kraftiga spolmaskinfektioner. Vid kraftig infektion förekommer även dödsfall. Friska, vuxna katter brukar inte bli allvarligt sjuka och är ofta helt symtomfria. Kattens spolmask kan smitta människor men det är väldigt ovanligt.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

 

Spolmask hos katt – symtom

 • Parasiter syns i avföringen och/eller i uppkastningar.
 • Försämrad pälskvalitet.
 • Lös avföring.
 • Störningar i tillväxten.
 • Avmagring.
 • Svullen buk.
 • Blinkhinnan syns över ögonen.
 • Hosta.
Dessa symtom kan iakttas hos unga djur som infekterats. Vid kraftiga infektioner kan det finnas risk för tarmperforation och dödsfall.

Spolmask hos katt – utveckling och smitta

 • Spolmaskens ägg sprids i naturen/omgivningen med huvudvärdens, i det här fallet kattens, avföring. Äggen är tåliga och överlever i många år. Utekatter smittas lätt när de är på ute på upptäcktsfärd. Katten får i sig ägg som efter några veckor utvecklas till larver i dess tarm.
 • Larverna tar sig genom tarmväggen och sprids via blodet till levern. Därefter tar de sig till lungorna där de utvecklas vidare innan de söker sig ut i luftrören. Därifrån hostar katten upp dem, sväljer dem och larverna hamnar i tarmen igen. Där sluts utvecklingen och den fullvuxna spolmasken lägger ägg som kommer ut med dess avföring och masken sprids vidare.
 • Hos honkatter som infekteras under dräktigheten vandrar larverna ut i kroppen där de lägger sig vilande. När honan föder ”aktiveras” larven, söker sig till juvret och kattungarna smittas när de diar.
 • Jagande utekatter kan smittas via möss, sorkar och andra smågnagare med vilande spolmaskar i sin vävnad.
 • Risken för att en strikt innekatt ska drabbas är i princip obefintlig.

De fullvuxna maskarna är några centimeter långa och några millimeter tjocka. Färgen varierar, de är ofta gulvita, gula, bruna eller brunröda.

Smitta från katt till människa?

Eftersom ägg från kattens spolmask finns ute i naturen finns det en risk för oss människor att smittas. Kattens spolmask kan dock inte utvecklas till fullvuxna maskar hos människan och de ger väldigt sällan upphov till några problem. Risken för att smittas av kattens spolmask är dessutom väldigt liten!

Spolmask hos katt – behandling

 • Kattungar bör avmaskas hos uppfödaren enligt särskilt schema fram till och med leverans. Därefter behöver de normalt inte avmaskas om de inte uppvisar mask i avföring eller kräkning.
 • En dräktig katt bör undersökas avseende förekomst av ägg i avföringen strax före förlossningen eller avmaskas vi samma tidpunkt. 
 • En vuxen katt kan avmaskas regelbundet under den del av året då den är som mest aktiv och jagar. Innekatter behöver inte avmaskas om man inte vet att den är infekterad.

Det finns flera olika avmaskningsmedel som är effektiva mot spolmask. Fråga din veterinär vad som är lämpligt för din katt. De flesta avmaskningsmedel är receptfria och köps på apotek. Avmaskningsmedel doseras efter vikt så väg katten innan du går till apoteket.

Välj rätt avmaskningsmedel

Det är viktigt att välja ett avmaskningsmedel med effekt mot just spolmask, inte ett brett kombinationspreparat. Detta för att undvika att parasiter utvecklar resistens.

Avföringsprov

Ägg av spolmask kan påvisas i avföringsprov. Särskilda provtagningspaket finns att köpa bland annat på apotek.

När behöver jag uppsöka veterinär?

 • Kontakta veterinär om symtom kvarstår trots avmaskning.
 • Din veterinär hjälper dig naturligtvis gärna även med råd om hur du ska gå till väga med avmaskningen av din katt.

Katter kan även drabbas av bandmask.

Du kan enkelt boka ett videomöte med en av våra onlineveterinärer för rådgivning kring avmaskning. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen