Spolmask hos katt

Spolmask är den vanligaste masken på katt i Sverige. Det är särskilt vanligt på kattungar och yngre katter då de även kan smittas via kattmammans mjölk när de diar. Kattungar, äldre katter och redan katter med redan nedsatt immunförsvar kan bli väldigt sjuka om de får mycket spolmask. Vid kraftig infektion förekommer även dödsfall. Friska, vuxna katter brukar inte bli allvarligt sjuka och är ofta helt symtomfria. Kattens spolmask kan smitta människor men det är väldigt ovanligt.

Spolmask katt – symtom

 • Spolmask i avföringen
 • Kräkningar med spolmask i
 • Försämrad pälskvalitet såsom matt päls
 • Lös avföring
 • Störningar i tillväxten
 • Avmagring
 • Svullen buk
 • Blodbrist
 • Blinkhinnan kommer fram över ögat
 • Hosta

Spolmask hos katt – utveckling och smitta

 • Spolmaskens ägg kommer ut i naturen/omgivningen med huvudvärdens, i det här fallet kattens, avföring. Äggen är tåliga och överlever i många år. Utekatter smittas lätt via dessa ägg när de är på ute på upptäcktsfärd. Katten får i sig ägg som efter några veckor kläcks ut till larver i dess tarm.
 • Sedan tar sig larverna igenom tarmväggen och sprids via blodet till levern. Därefter tar de sig till lungorna där de utvecklas vidare innan de söker sig ut i luftrören. Därifrån hostar katten upp dem, sväljer dem och larverna hamnar i tarmen igen. Där sluts utvecklingen och den fullvuxna spolmasken lägger ägg som kommer ut med dess avföring och masken sprids vidare.
 • Hos könsmogna honkatter vandrar larverna även ut i kroppen på att annat sätt. Då tar larven samma väg fram till lungorna. Sen följer den med blodet till varierande ställen i kattens kropp såsom muskler, lever och njurar. Spolmasklarverna lägger sig sen vilande i vävnaden hos de vuxna djuren. En bit in i honans dräktighet ”aktiveras” larven, söker sig till kattmammans juver och kattungarna smittas när de diar.
 • Jagande utekatter kan också få smitta via möss, sorkar och andra smågnagare med vilande spolmaskar i sin vävnad.
 • Risken för att en innekatt ska drabbas är väldigt liten.

De fullvuxna maskarna är några centimeter långa och några millimeter tjocka. Färgen varierar, de är ofta gulvita, gula, bruna eller brunröda.

Smitta från katt till människa?

Eftersom ägg från kattens spolmask finns ute i naturen finns det en risk för oss människor att få den i oss. Kattens spolmask kan dock inte utvecklas till fullvuxna maskar hos människan och de ger väldigt sällan upphov till några problem. Risken för att smittas av kattens spolmask är dessutom väldigt liten!

Spolmask på katt – behandling

 • Kattungar bör avmaskas hos uppfödaren enligt särskilt schema. Därefter behöver de normalt inte avmaskas om de inte uppvisar mask i avföring eller kräkning.
 • En dräktig katt bör undersökas och vid behov avmaskas innan beräknad förlossning alternativt vid samma tidpunkt som kattungarna.
 • En vuxen katt ska bara avmaskas mot spolmask om man vet säkert att den har mask eller starkt misstänker att den har det.

Det finns flera olika avmaskningsmedel som är effektiva mot spolmask. Fråga din veterinär vad som är lämpligt för din katt. De flesta avmaskningsmedel är receptfria och köps på apotek. Avmaskningsmedel doseras efter vikt så väg katten innan du går till apoteket.

Välj rätt avmaskningsmedel

Det är viktigt att välja ett avmaskningsmedel med effekt mot just spolmask, inte ett brett kombinationspreparat som även är effektivt mot andra parasiter. Detta för att undvika att maskar utvecklar resistens mot avmaskningsmedel.

Avföringsprov

Ägg av spolmask kan påvisas i avföringsprov. Avföringsprov finns att köpa bland annat på apotek.

När behöver jag uppsöka veterinär?

 • Kontakta veterinär om det trots utförd avmaskning finns kvar tecken på mask.
 • Veterinären kan också hjälpa dig att ta reda på vilken typ av mask katten har.
 • Din veterinär hjälper dig naturligtvis gärna även med råd om hur du ska gå till väga med avmaskningen av din katt.

Katter kan även drabbas av bandmask.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen