Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Bandmask hos katt

Infektion med bandmask är vanligt hos svenska utekatter. Bandmasken smittar inte från katt till katt och inte heller från katt till människa. Endast katter som äter bytesdjur som möss, råttor och sorkar kan drabbas. 
Inte akut Inte akut

Inte akut

Avvakta 1-2 dagar. Ser du ingen förbättring, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Symtom på bandmask hos katt

Infektion med bandmask hos katt ger sällan symtom, men det händer att katten blir lös i magen. Du som kattägare kan upptäcka bandmasken genom att hitta bandmasksegment i kattens avföring, runt analöppningen, i pälsen och ibland även där katten legat. De ser ut som tillplattade gulvita risgryn. Ibland kan även ihopsittande kedjor av segment hittas.

Bandmask hos katt – utveckling och smittvägar

Bandmasken genomgår tre stadier i sin livscykel (ägg, dynt/larv och mask) och passerar två olika värddjur under utvecklingen.

  • Mellanvärden (exempelvis möss, råttor och sorkar) smittas genom att äta maskägg som kommer ut med huvudvärdens avföring. I mellanvärden utvecklas sedan den så kallade dynten, larvstadiet av bandmasken.
  • Huvudvärden, i det här fallet katten, smittas genom att äta en smittad mellanvärd och på så sätt får den i sig larver. Larven utvecklas till bandmask i kattens tarmkanal och lever sedan där.
  • Ägg kommer ut med kattens avföring och kan sedan föras vidare till nya mellanvärdar.

Den fullvuxna bandmasken är platt, segmenterad och ofta väldigt lång. Segmenten (proglottider) lossnar lätt från varandra och passerar ut med kattens avföring. Om du har en innekatt är risken att den drabbas av bandmask mycket liten, men det kan ju hända om du får in smittade möss eller råttor i huset som din katt fångar och äter.

Bandmask hos katt – behandling

Bandmask behandlas vid påvisad förekomst, det vill säga när du sett parasitsegment från din katt. Förebyggande avmasking avråder man från då det kan öka risken att parasiten utvecklar resistens mot läkemedlet. Om din katt är en aktiv jägare och lever i områden med högre smittryck kan du däremot behöva avmaska frekvent. En smittad katt kan återinfekteras redan ett par månader efter behandlingen.  

Välj rätt avmaskningsmedel

Det är viktigt att välja ett avmaskningsmedel med effekt mot enbart bandmask, inte ett brett kombinationspreparat som även är verksamt mot andra parasiter. Vid bandmaskinfektion rekommenderas avmaskningsmedel som innehåller substansen prazikvantel. De flesta avmaskningsmedel säljs receptfritt på apotek. Väg katten innan du ska köpa avmaskningsmedel eftersom dosen den ska ha beror av hur mycket den väger.

Avföringsprov fungerar tyvärr inte på bandmask

Det finns avföringsprov att köpa som man själv skickar in till ett laboratorium där man med mikroskop letar efter ägg för att ta reda på om och vilken sorts mask ditt djur har, men det är tyvärr inte en säker metod för just bandmask. Bandmasken avger sina ägg oregelbundet, vilket innebär att parasitprovet kan vara negativt trots att katten är smittad. Infektionen upptäcks däremot lätt med blotta ögat då segmenten väl släpps.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Kontakta veterinär om det trots utförd avmaskning finns misstanke om att din katt bär på parasitsmitta. Veterinären kan hjälpa dig att ta reda på vilken typ av mask katten har. Din veterinär hjälper dig naturligtvis även gärna med råd om hur du ska gå till väga med avmaskningen av din katt.

Katter kan även drabbas av spolmask.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen