Bandmask hos katt

Infektion med bandmask är vanligt på svenska utekatter. Det är dock endast katter som äter bytesdjur såsom möss, råttor och sorkar som kan drabbas av bandmask. Bandmasken smittar inte från katt till katt och inte heller från katt till människa.

Symtom på bandmask hos katt

Infektion med bandmask hos katt ger sällan symtom, men det händer att katten blir lös i magen. Du som kattägare kan upptäcka bandmasken genom att hitta bandmasksegment i kattens avföring, runt analöppningen, i pälsen och ibland även där katten legat. De ser ut som tillplattade gulvita risgryn. Ibland kan även ihopsittande kedjor av segment hittas.

Bandmask hos katt – utveckling och smittvägar

Bandmaskar genomgår tre stadier i sin livscykel (ägg, dynt/larv och mask) och passerar två olika värddjur under utvecklingen.

  • Mellanvärden (t.ex. möss, råttor och sorkar) smittas genom att äta maskägg som kommer ut med huvudvärdens avföring. I mellanvärden utvecklas sedan den så kallade dynten, larvstadiet av bandmasken.
  • Huvudvärden, i det här fallet katten, smittas genom att äta en smittad mellanvärd och på så sätt får den i sig larver. Larven utvecklas till bandmask i kattens tarmkanal och lever sedan där.
  • Ägg kommer ut med kattens avföring och kan sedan föras vidare till nya mellanvärdar.

Den fullvuxna bandmasken är platt, segmenterad och ofta väldigt lång. Segmenten (sk proglottider) som de är uppbyggda av lossnar lätt från varandra och kommer ut med avföringen. Om du har en innekatt är risken att den drabbas av bandmask mycket liten, men det kan ju hända om du får in smittade möss eller råttor i huset som din katt fångar och äter.

Bandmask katt – behandling

När det gäller bandmask ska katter bara avmaskas om man ser att de har mask. För att minska risken för att maskarna utvecklar resistens ska man aldrig avmaska i förebyggande syfte. Katter utsätts för olika stort smittryck beroende på hur ofta och hur mycket gnagare de äter, vilket innebär att olika katter kan behöva avmaskas olika ofta. Avmaskning har ingen bestående effekt utan återsmitta kan ske när katten äter nästa infekterade gnagare men det tar oftast någon månad innan man ser utsöndring av nya proglottider.

Välj rätt avmaskningsmedel

Det är viktigt att välja ett avmaskningsmedel med effekt mot enbart bandmask, inte ett brett kombinationspreparat som även är verksamt mot andra parasiter. Vid bandmaskinfektion rekommenderas avmaskningsmedel som innehåller substansen prazikvantel. De flesta avmaskningsmedel säljs receptfritt på apotek. Väg katten innan du ska köpa avmaskningsmedel eftersom dosen den ska ha beror på hur mycket den väger.

Avföringsprov fungerar tyvärr inte på bandmask

Det finns avföringsprov att köpa som man själv skickar in till ett laboratorium där man med mikroskop letar efter maskägg för att ta reda på om och vilken sorts mask ditt djur har, men det är tyvärr inte en säker metod för just bandmask. Detta för att bandmaskarna släpper segmenten oregelbundet, vilka därför inte alltid kommer med i avföringsprovet. Infektionen upptäcks däremot lätt med blotta ögat då segmenten väl släpps.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Kontakta veterinär om det trots utförd avmaskning finns kvar tecken på mask. Veterinären kan hjälpa dig att ta reda på vilken typ av mask katten har. Din veterinär hjälper dig naturligtvis även gärna med råd om hur du ska gå till väga med avmaskningen av din katt.

Katter kan även drabbas av spolmask.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen