Råttgiftsförgiftning hos katt

Råttgift verkar genom att förhindra förmågan att koagulera blod, med risk för inre blödningar i buk, lungor eller andra organ som följd. Det finns olika sorters råttgift, där vissa är kortverkande och andra väldigt potenta och långtidsverkande. Katter kräver oftast högre doser jämfört med hundar för att utveckla förgiftningssymtom.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

 

Att äta gnagare som ätit råttgift kan räcka för att förgifta en katt men det är ovanligt, då det oftast krävs upprepade intag av förgiftad gnagare under en kortare period för att uppnå tillräckligt höga doser. Det är mycket större risk om katten kommer över själva giftkällan, som är avsedd för gnagarna. Symtom på råttgiftsförgiftning hos katt uppstår vanligtvis några dagar efter att katten har fått i sig giftet.

Annat är det med alfakloralos, vilket är ett musgift. Det är oerhört potent och förgiftning genom att äta förgiftade gnagare är möjligt. Alfakloralos ger påverkan på nervsystemet vilket kan yttra sig som vinglighet eller att katten blir överreaktiv, får försämrat allmäntillstånd, låg kroppstemperatur, drabbas kramper eller faller i koma. Symtom uppstår vanligtvis inom några timmar efter förgiftning. Alfakloralos kommer inte att behandlas närmare i denna artikel. 

Förebygg förgiftning hos katt

För att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad din katt inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad din katt får i sig så långt det är möjligt. Upptäcker du att din katt ätit något olämpligt eller misstänkt, kontakta veterinär. Läs mer om förgiftning hos katt här.

Försök aldrig få din katt att kräkas. Ibland får djurägare rådet att försöka framkalla kräkning genom att ge katten salt eller annat. Ring alltid veterinär för att få råd och ge absolut inte katten salt, den kan bli saltförgiftad i stället. Om katten ska kräkas (vilket inte gäller vid alla typer av förgiftning), ska detta ske med hjälp av specifika läkemedel på veterinärklinik. 

Symtom på råttgiftsförgiftning hos katt

Många förgiftningar ser man inte på en gång, vilket är fallet med råttgift. Symtomen uppstår vanligen inom 3-5 dagar och kan visa sig som att katten:

•    är slö, hängig eller svag
•    har bleka slemhinnor
•    andas tungt eller snabbare än vanligt
•    har blod i avföringen eller urinen
•    hostar eller kräks blod eller blöder näsblod
•    har blåmärken, lokala svullnader i huden eller hälta
•    krampar eller blir förlamad.

Ser du att katten får i sig råttgift eller har något eller några av dessa symtom ska du omedelbart söka veterinär.

Råttgiftförgiftning katt

Vad gör veterinären?

Veterinären ställer en rad frågor för att bilda sig en uppfattning om vad som har hänt, hur katten mår nu och även i vanliga fall, samt hur länge symtomen har iakttagits. Kan katten ha fått i sig gift? I så fall, vad för sort och hur mycket? Om du som djurägare skulle känna till typen av råttgift som det är frågan om, är det av stor vikt att veterinären får veta det eftersom det vägleder valet av behandling.

En klinisk undersökning utförs, för att hitta symtom som kan styrka misstanken om råttgiftsförgiftning.
Blodprovstagning kan ge signaler om förgiftning med råttgift. En förlängd koagulationsprocess kan mätas och är det som syns först, men har katten haft blödningar under en längre tid ses också blod-, och proteinförluster. 

Behandling vid råttgiftsförgiftning

Om katten inkommer till klinik med misstanken eller vetskapen om att den just fått i sig råttgift, och fortfarande inte har utvecklat allvarliga symtom, kan veterinären försöka framkalla kräkning med hjälp av en injektion av en kräkframkallande substans. För att ytterligare förhindra att giftet tas upp i tarmen, kan man ge aktivt kol.

Vanligare är dock att katten har blivit förgiftad för flera dagar sedan och då kan inte vidare förgiftning förhindras utan fokus blir på understödjande behandling. Om katten inkommer med tydliga tecken på blödningar eller till och med i cirkulatorisk chock, behöver den akut- och intensivvård. Blodtransfusion kan vara aktuellt. Har katten kramper behandlas dessa med kramplösande medicin. 

Den botande behandlingen består i att ge katten K-vitamin, för att återfå sin funktion att kunna koagulera blodet igen. Detta ges oftast i tablettform eller som injektion och kan behöva pågå i flera veckor om katten fick i sig långtidsverkande råttgift.

Behandlingseffekten följs upp med upprepade blodprov för att se att koagulationsförmågan har återgått till det normala.

Mer om förgiftningar »

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen