Råttgiftsförgiftning hos katt

Råttgift verkar genom att förhindra förmågan att koagulera blod, med risk för inre blödningar i buk, lungor och andra organ som följd. Det finns olika typer av råttgift, där vissa är kortverkande och andra väldigt potenta och långtidsverkande, därför kan redan en liten dos vara farlig. Att äta gnagare som ätit råttgift kan räcka för att bli förgiftad. Symtomen på råttgiftsförgiftning hos katt uppstår vanligtvis några dagar efter att katten fått i sig giftet.

Att äta gnagare som ätit råttgift kan orsaka katten råttgiftsförgiftning.

Förebygg förgiftning hos katt

För att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad din katt inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad din katt får i sig så långt det är möjligt. Upptäcker du att din katt ätit något olämpligt eller misstänkt, kontakta veterinär.

Försök aldrig få din katt att kräkas. Ibland får djurägare rådet att försöka framkalla kräkning genom att ge katten salt eller annat. Ring alltid veterinär för att få råd och ge absolut inte katten salt, den kan få saltförgiftning istället. Katten ska kräkas under kontrollerade former hos veterinär.

Symtom på råttgiftsförgiftning hos katt

Många förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. Symtom som tyder på råttgiftsförgiftning kan vara att katten:

 • Är slö, hängig eller svag
 • Har bleka slemhinnor eller punktblödningar i slemhinnorna
 • Andas häftigt
 • Har blod i avföringen
 • Hostar eller kräks blod eller blöder näsblod
 • Har blåmärken
 • Krampar eller kollapsar

Ser du att katten får i sig råttgift eller har något eller några av dessa symtom, åk direkt till veterinär!

Råttgiftförgiftning katt

Vad gör veterinären?

 • Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  – Vad och hur mycket du misstänker att din katt fått i sig
  – Hur länge symtomen pågått
  – Om katten haft problem tidigare
  – Finns råttgift där din katt vistas
  – Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt
 • Veterinären undersöker katten och dess hud
 • Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas blodprover
 • En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs
 • En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning

Behandling vid råttgiftsförgiftning

Om katten inkommer till klinik med misstanken eller vetskapen om att den just fått i sig råttgift, försöker veterinären framkalla kräkning med hjälp av en injektion av en kräkframkallande substans. För att ytterligare förhindra att giftet tas upp i tarmen, kan man ge aktivt kol.

Om katten inkommer med tydliga tecken på blödningar eller till och med i cirkulatorisk chock, behöver den akut-, och intensivvård. Blodtransfusion kan vara aktuellt.

Den botande behandlingen består i att ge katten K-vitamin, för att återfå sin funktion att kunna koagulera blodet igen. Detta ges oftast i tablettform eller som injektion under huden.

Behandlingseffekten följs upp med upprepade blodprov, för att se att koagulationsförmågan har återgått till det normala. Beroende på vilken typ av råttgift katten fått i sig, kan man behöva tillföra katten K-vitamin under olika lång tid efter förgiftningen.

Mer om förgiftningar »

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen