Öronskabb hos katt

Öronskabb hos katt är vanligt, särskilt hos utekatter och unga katter. Öronskabb visar sig oftast som klåda och svart, skorvigt sekret i öronen. Kontakta din veterinär då det är viktigt att snabbt sätta in behandling eftersom klådan kan vara mycket besvärande för katten. 
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Vad är öronskabb?

Öronskabb är parasiter som lever i kattens öron och hörselgångar där de också förökar sig. Skabbdjuren är mycket små och svåra att se med blotta ögat. Däremot ser man det sekret som bildas när en katt drabbats av öronskabb. Sekretet som bildas består av döda och levande skabbdjur och deras avföring. Skabbdjuren lever av hudavlagringar på hörselgångens väggar.

Symtom på öronskabb

 • Katten kliar sig. Skabbdjuren orsakar kraftig klåda i och omkring öronen.
 • Katter med öronskabb skakar ofta på huvudet.
 • Brunsvart grynigt sekret bildas i öronen. Ibland fylls hela hörselgången.
 • Sår och rivmärken kan uppstå av allt kliande.
 • Det finns även katter med öronskabb som inte verkar få någon nämnvärd klåda eller andra symtom.

Uppsök veterinär om du tror att ditt djur drabbats. Det är viktigt att rätt behandling sätts in så tidigt som möjligt för att undvika smittspridning och att infektioner uppstår av allt kliande.

Undersökning

Hos veterinären undersöks katten. För att se om symtomen beror på skabb undersöks öronen med hjälp av otoskop, som är ett speciellt instrument för undersökning av öron och hörselgångar.
 

Behandling mot öronskabb hos katt

Det finns flera olika läkemedel mot öronskabb hos katt. Din veterinär avgör vad som passar för just din katt.

 • Om du har fler djur som är mottagliga för öronskabb måste alla behandlas, även om inte alla uppvisar symtom, annars är det svårt att bli av med skabben.
 • Det finns inga receptfria mediciner för behandling av öronskabb.
 • Ibland är en enstaka behandling tillräcklig men upprepad behandling efter en månad kan behövas.
 • Spot-on preparat som appliceras på huden i kattens nacke brukar användas.
 • Med öronrengöringsmedel rengör man kattens öron noga men försiktigt. Be personalen på ditt djursjukhus visa hur man gör på bästa möjliga sätt. Upprepa rengöringen hemma vid behov, om det bildats sekret igen i öronen.
 • Ibland behövs även inflammationsdämpande örondroppar. Till exempel om katten är svullen i hörselgången eller har drabbats av sekundärinfektion i örat.

Följdsjukdomar

I samband med öronskabb kan djuret även få öroninflammation på grund av bakterie- eller svampinfektioner. Det beror på att sår kan uppstå av skabbdjurens framfart och av att katten kliar sig. Det är viktigt att behandla öronskabb så fort som möjligt så att skabbdjuren inte hinner föröka sig så mycket och så att infektioner inte hinner uppstå.

Smittvägar

 • Öronskabb smittar troligen vid direktkontakt mellan djuren.
 • Kattens öronskabb kan också smitta andra djur, framför allt hundar och iller, men kan inte smitta människa.
 • Äldre djur har större motståndskraft mot parasiter så öronskabb är vanligare på unga djur. Äldre katter kan också vara symtomfria bärare av öronskabb och riskerar då att smitta yngre, mindre motståndskraftiga, individer.
 • Kattungar smittas ofta av kattmamman så det är bra att kontrollera kattungars öron.

Om du har fler frågor eller vill boka en tid för undersökning så finner du din närmsta klinik här. Du kan också få hjälp av en av våra onlineveterinärer genom att boka ett videomöte. Ladda ned Evidensiaappen. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen