Kattpest

Kattpest är en smittsam sjukdom som drabbar katter i alla åldrar. Sjukdomen orsakas av ett parvovirus och ger hög dödlighet, framförallt hos unga katter. Viruset sprids från infekterade katter framför allt via avföring. Det finns lyckligtvis bra vaccin mot kattpest och alla katter bör vaccineras.

Viruset som orsakar kattpest heter felint panleukopenivirus. På svenska säger man istället kattens parvovirus. Sjukdomen kallas ibland parvo och viruset finns utbrett över hela världen.

Kattpest symtom

Symtom på kattpest varierar, främst beroende på hur gammal katten är. Unga katter drabbas hårdare än äldre. Vissa katter blir inte sjuka alls medan andra dör plötsligt av smittan. Vuxna katter kan komma undan med lite feber och trötthet och sedan bli friska.
Från den dag katten smittas tar det runt 5 dagar för den att få symtom.

Vanliga symtom:

 • Diarré, som kan vara blodig.
 • Uttorkning.
 • Kräkningar.
 • Trötthet.
 • Matvägran.
 • Feber.
 • Buksmärta.
 • Nedsatt allmäntillstånd.
 • Hjärnskador (hos kattungar).

Om en dräktig katt smittas kan hon få missfall utan att själv visa andra symtom på kattpest. Smittade dräktiga katter kan föda ungar som är infekterade. Kattungarna kan då födas med hjärnskador. Hjärnskadorna upptäcks oftast först efter 2-3 veckor när ungarna börjar gå. Skadorna kan till exempel göra att kattungarna rör sig ostadigt. Kattungar och unga katter drabbas ofta hårt. Hos dem är dödligheten hög.

Kontakta veterinär vid misstanke om kattpest!

Kattpest – smittvägar

Kattpest är en miljösmitta. Det innebär att en katt inte måste träffa en annan katt för att bli smittad. Den kan bli smittad bara genom att vistas i samma miljö som en smittad katt. Infekterade katter sprider virus till omgivningen via framför allt avföring. Tidigt efter smittillfället sprids det också via urin och saliv. Katten kan vara smittsam under flera månader, detta även utan att själv ha några symtom. Viruset klarar sig cirka ett år i miljön och kan alltså smitta nya djur under hela den tiden. Det sker via nos och mun, till exempel när en katt luktar på en smittad katts avföring eller urin, via gemensamma vattenskålar, leksaker och kattlådor.

Vi människor kan sprida viruset med till exempel jordiga skor, kläder vi haft i trädgården och annat vi tar in från utemiljön. Därför kan även katter som aldrig är ute smittas.

Kattungar är mer känsliga än vuxna katter. Särskilt om de inte fått skydd från modern. Kattungar till en korrekt vaccinerad katthona har ett skydd under sina första levnadsveckor. Vid 2-3 månaders ålder har det skyddet försvunnit.

Smittrisken är naturligt större i områden där det finns många ovaccinerade katter.

Man kan göra försök att minska smittspridning genom att sanera kontaminerade burar, kattlådor, matskålar, skor, kläder mm. Det är dock så gott som omöjligt att lyckas till 100 % eftersom viruset är motståndskraftigt mot de flesta desinfektionsmedel och även finns utomhus.

Katter som vaccineras korrekt och därmed utvecklat ett skydd mot parvoviruset blir vanligtvis inte sjuka och sprider därmed inte viruset.

Människor och hundar smittas inte av kattens parvovirus.

Spridningen av kattpest är större i områden med många ovaccinerade katter.

Undersökning hos veterinär

Vid misstanke om kattpest ska du uppsöka veterinär. Diagnosen ställs utifrån symtom och provtagning.

 • Veterinären undersöker katten och frågar ägaren om symtom.
 • Veterinären kollar om avföringen innehåller parvovirus, i så fall är man säker på diagnosen. Om man inte hittar virus i avföringen kan dock katten ändå ha en parvovirusinfektion.
 • Med blodprov kan man se om antalet vita blodkroppar är lågt, vilket kan tyda på en parvovirusinfektion. Man kan också se om kattens immunförsvar har bildat antikroppar mot viruset, dock får man också antikroppar efter vaccinering. Därför är det bara meningsfullt att ta prov på ovaccinerade katter.

Kattpest – behandling

 • Vid en lindrig variant av sjukdomen kan det räcka med vila och skonkost i några dagar. Även vaccinerade katter kan drabbas lindrigt.
 • I allvarliga behöver katten skrivas in på djursjukhus för att ha en chans att överleva. Eftersom kattpest orsakas av ett virus kan det inte behandlas med antibiotika. Katten måste hållas isolerad från andra patienter för att inte sprida smittan vidare. Den får understödjande behandling i form av dropp och eventuellt mediciner som illamående och kräkningar. Droppet används för att upprätthålla vätskebalansen och säkerställa korrekta nivåer av salter och socker i blodet.

Kattpest – vaccination hur ofta

Katter som vaccineras rätt får ett bra skydd mot smitta av kattpest.

 • Kattungar ska grundvaccineras mot kattpest, vilket betyder 2 vaccinationer med 3-4 veckors intervall. Den första vaccinationen kan ges från 8-9 veckors ålder och den andra från 12 veckors ålder. Därefter ges ytterligare en spruta efter 1 år eller vid 1 års ålder.
 • Vuxna katter behöver bara en vaccination för att grundvaccineras mot kattpest.
 • För att upprätthålla skyddet behöver vaccinet fyllas på vart tredje år livet ut.
 • Eftersom smittan lätt kommer in i hemmet ska även innekatter vaccineras.

Ovaccinerad katter löper stor risk att drabbas, så vaccinera din katt!

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen