Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm

ett toppmodernt centrum för avancerad behandling av hästar

Idag: Öppet dygnet runt

Specialistmottagning Kirurgi

Våra europeiskt och amerikanskt diplomerade hästkirurger genomför ca 500 operationer per år. Operationslokaler för sövd och stående häst håller högsta standard med hygienkrav jämförbara med förhållanden som råder på sjukhus för människor. På hästsjukhuset finns resurser att utföra i stort sett alla förekommande typer av kirurgiska ingrepp.

Kolikkirurgi
På hästsjukhuset opererar vi mellan 70-100 kolikhästar per år. Sen mer än 40 år har vi bukopererat hästar med kolik på Strömsholm och teknik och metoder har utvecklats starkt under åren. Till skillnad mot situationen tidigare är prognosen idag god för överlevnad, tillfrisknande och återgång till samma arbete som innan efter en bukoperation. Vår statistik på de senaste (t.o.m. 2009) 290 opererade kolikhästarna visar att 79 % går hem och mår bra. Ett år senare lever 88 % av dessa hästar och 93 % av dem presterar lika eller bättre jämfört med vad de gjorde innan operationen.

Urinvägar-Könsorgan
Vi utför en mängd olika typer av kirurgiska ingrepp i urin och könsorgan varje år som till exempel:

  • Klapphingstoperation, som i vissa fall kan utföras med laparoskopi.
  • Avlägsnande av äggstock, som också kan utföras med laparoskopi.
  • Pungbråck
  • Peniskirurgi
  • Förlossningsskador
  • Kejsarsnitt

Teknik för minimal vävnadsskada

Artroskopi, titthålskirurgi
Med tillgång till den senaste utrustningen genomgår ca 250 hästar atroskopioperation varje år. Hästarna remitteras från den egna verksamheten eller från ägare och veterinärer utanför hästsjukhuset. Ingreppen gäller både avlägsnande av ”lösa benbitar” som vid osteochondros och hästar med ledinfektion.

Laparoskopi, titthålskirurgi
Operationstekniken är relativt ny och indikationerna för tekniken, som har en mängd fördelar jämför med äldre teknik, blir vartefter fler och antalet patienter växer.

Laserkirurgi
På hästsjukhuset används en diodlaser som tillsammans med ett endoskop medger att vi kan utföra ingreppen med hög precision. Tekniken används mest för kirurgi i de övre luftvägarna som vid tumörer i näshålan, slemhinneveck på struplocket och struppipare. Tillsammans med den förbättrade diagnostiken av missljud i luftvägarna med dynamisk endoskopi kan vi med lasertekniken erbjuda bättre resultat och lägre kostnader jämfört med tidigare teknik. Systemen är portabla och både diagnostik som laserkirurgi kan erbjudas hemma i stallet. Laserkirurgi används också för att avlägsna hudtumörer som inkar men även för mer elakartade tumörer som glädjande nog är ovanliga hos häst.

Ryggoperation
Vi använder en alternativ operationsmetod, interspinous ligament desmotomy (ISLD), vilken utförs genom mycket små snitt i huden. Den här tekniken har utvecklats av en kirurg i England, Richard Coomer, som vi har ett nära samarbete med. Teorin är att det interspinosa ligamentet (ISL) är den struktur som håller samman utskotten, det supraspinosa ligamentet (SSLP) går runt toppen av utskottet och ger utskottet stabilitet.Smärtan från kissing spines kommer från nervändarna där ISL fäster vid skelettet. Spänning och tryck på nerverna ger hästen smärta som skapar reflekterande muskelkramper vilket drar utskotten ännu närmre varandra vilket gör smärtan värre. Genom att skära av ligamentet, blir nervändarna inte stimulerade och hästen upplever en stor förbättring. Ursprungligen pekade bevis från Frankrike på att skära av ligamenten i sig var viktigaste i behandlingen. Vi utvecklade metoden till att användas på stående häst. På kraftigt påverkade hästar visade sig resultatet vara så bra att metoden snabbt har blivit både veterinärers och djurägares första val.

Specialistmottagning Ortopedi

Hästsjukhuset har samlat en grupp ortopeder som är utvalda med tanke på kompetens och erfarenhet . I gruppen finns specialistkompetens i hästens sjukdomar, träning och tävlingserfarenhet inom ridning och körning, amerikanskt och europeiskt diplomerade ortopediska kirurger, kompetens inom kiropraktik och osteopati, beridare, sadelutprovare, rehabtränare och ett hovslageri under ledning av hovslagarmäster. Vi har också lokaler med medicinsk teknik som är specialdesignade för diagnostik och behandling av hälta/rörelsestörning hos häst.

Din häst blir först undersökt med målet att fastställa var den kan ha ont. Det kan gälla hälta/rörelsestörning i ett eller flera ben, ryggproblem och skador i halskotpelaren. Vi utnyttjar löparbanor, ridbana och ridhus. Om det krävs kan du eller någon av våra beridare behöva visa rörelsestörningen uppsutten.

Efter att vi lokaliserat rörelsestörningen, vanligen med diagnostiska bedövningar, används oftast bilddiagnostik som digitaliserad röntgen, ultraljud och scintigrafi för att fastställa diagnosen.

Vi försöker alltid att, om möjligt, komma till en diagnos vid första besökstillfället och man får räkna med att vägen till diagnos tar några timmar, men kan ta längre tid, speciellt om hästen har ont på flera ställen.

Beroende på diagnos kan vi sedan behandla din häst medicinskt, kirurgiskt, med kiropraktik/osteopati, akupunktur och shockwave. Vi hjälper dig att utarbeta ett rehabiliteringsprogram för ”hela hästen”.