Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm

ett toppmodernt centrum för avancerad behandling av hästar

Idag: Öppet dygnet runt

Prislista

Priserna nedan avser besök på klinik, vid hembesök är priserna generellt lägre. Kontakta oss för priser som ej redovisas nedan samt för kostnadsberäkningar avseende mer omfattande ingrepp eller behandlingar.

Vaccination
Stelkramp 395 kr
Influensa 500 kr
Botulism 785 kr
Influensa och stelkramp 550 kr
Influensa, stelkramp och botulism 1 685 kr
Observera att priserna för vaccination i samband med hembesök är lägre!
Besiktning
Besiktning köp/försäljning 4205 kr
Besiktning köp/försäljning inklusive röntgen 14 bilder 8 700 kr
Besiktningsröntgen 14 bilder 4 495 kr
Tillägg för röntgen av hals och rygg 2 745 kr
Friröntgen travhäst 2 630 kr
Operation inklusive uppstallning en natt
Normalkastration sövd 7 900 kr
Klapphingst inguinal, inklusive undersökning för att lokalisera testikeln 12 390 kr
Artroskopi 1 kotled/hasled 13 870 kr
Artroskopi 2 kotleder/hasleder 17 870 kr
Artroskopi 1 bakknä/armbåge/bog 21 010 kr
Datortomografi (CT)
Stående, huvud 7 960 kr
Stående huvud, uppföljning 4 245 kr
Liggande, ben, inklusive narkos fr. 13 520 kr
Liggande extra region annat ben inklusive narkos 5 835 kr
Hals utan myelografi inklusive narkos 12 480 kr
Hals inklusive myelografi inklusive narkos 16 640 kr
Hembesök - Ambulerande
Inställelseavgift 0 kr
Resekostnad/restidsavgift 95 kr per påbörjad mil
Övrigt
Hälsokontroll/Vetcheck 2 300 kr Rörelsekontroll -longering/böjprov. Palpation av rörelseapparat, auskultation hjärta/lungor, kontroll av slemhinnor, lymfknutor, hud och ögon
TMS undersökning 2 550 kr
Seniorkoll för hästar över 18 år 2500 kr Rörelsekontroll rakt fram, palpation av rörelseapparat, auskultation hjärta, lungor, ögoninspektion, knölkoll och enklare tandkoll.
Triangelmärkning inkl intyg (exkl ev sedering) 2500 kr
ID-kontroll inkl. chipmärkning 635 kr
Hovslagare
Helskoning, klinik 1 885 kr
Halvskoning, klinik 1 030 kr
Verkning 525 kr