Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm

ett toppmodernt centrum för avancerad behandling av hästar

Idag: Öppet dygnet runt

Prislista

Priserna nedan avser besök på klinik, vid hembesök är priserna generellt lägre. Kontakta oss för priser som ej redovisas nedan samt för kostnadsberäkningar avseende mer omfattande ingrepp eller behandlingar.

Stelkramp 435 kr
Influensa 550 kr
Botulism 855 kr
Influensa och stelkramp 605 kr
Observera att priserna för vaccination i samband med hembesök är lägre!
Besiktning köp/försäljning 4 825 kr
Besiktning köp/försäljning inklusive röntgen 14 bilder 10 075 kr
Besiktningsröntgen enbart 14 bilder 5 350 kr
Tillägg för röntgen av halskotpelare i samband med besiktningsröntgen 3 275 kr
Tillägg för röntgen av rygg i samband med besiktningsröntgen 3 275 kr
Normalkastration sövd 9065 kr
Klapphingst inguinal, inklusive undersökning för att lokalisera testikeln 14 178 kr
Artroskopi 1 kotled/hasled 15 760 kr
Artroskopi 2 kotleder/hasleder 20 260 kr
Artroskopi 1 bakknä/armbåge/bog 23 635 kr
Stående, huvud 9 130 kr
Stående huvud, uppföljning inom 6 v. 4 870 kr
Liggande, ben, inklusive narkos fr. 15 810 kr
Liggande extra region annat ben inklusive narkos 6 700 kr
Hals utan myelografi inklusive narkos 14 315 kr
Hals inklusive myelografi inklusive narkos 19 080 kr
Inställelseavgift 0 kr
Resekostnad/restidsavgift 95 kr per påbörjad mil t/r Strömsholm
Hälsokontroll/Vetcheck 2 395 kr Rörelsekontroll - longering/böjprov. Palpation av rörelseapparat, auskultation hjärta/lungor, kontroll av slemhinnor, lymfknutor, hud och ögon
Munhåleundersökning, inkl sedering, fr. 3 560 kr Fullständig inspektion av munhåla och tänder (av veterinär), slipkorrigering, sedering och mediciner.
TMS undersökning inklusive specialistarvode 6 750 kr
Seniorkoll för hästar över 18 år 2 600 kr Rörelsekontroll rakt fram, palpation av rörelseapparat, auskultation hjärta, lungor, ögoninspektion, knölkoll och enklare tandkoll.
Triangelmärkning inkl intyg (exkl ev sedering) 2 765 kr
ID-kontroll inkl. chipmärkning 705 kr
Ultraljud hjärta inklusive specialistarvode 4 775 kr
Helskoning, klinik 2 085 kr
Halvskoning, klinik 1 145 kr
Verkning 590 kr