Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm

ett toppmodernt centrum för avancerad behandling av hästar

Idag: Öppet dygnet runt

Prislista

Priserna nedan avser besök på klinik, vid hembesök är priserna generellt lägre. Kontakta oss för priser som ej redovisas nedan samt för kostnadsberäkningar avseende mer omfattande ingrepp eller behandlingar.

Stelkramp 445 kr
Influensa 565 kr
Botulism 875 kr
Influensa och stelkramp 620kr
Observera att priserna för vaccination i samband med hembesök är lägre!
Besiktning köp/försäljning 5 095 kr
Besiktning köp/försäljning inklusive röntgen 14 bilder 10 630 kr
Besiktningsröntgen enbart 14 bilder 5 645 kr
Tillägg för röntgen av halskotpelare i samband med besiktningsröntgen 3 460 kr
Tillägg för röntgen av rygg i samband med besiktningsröntgen 3 460 kr
Normalkastration sövd 9 430 kr
Klapphingst inguinal, inklusive undersökning för att lokalisera testikeln 14 744 kr
Artroskopi 1 kotled/hasled 16 375 kr
Artroskopi 2 kotleder/hasleder 21 055 kr
Artroskopi 1 bakknä/armbåge/bog 24 565 kr
Stående, huvud 9 590 kr
Stående huvud, uppföljning inom 6 v. 5 115 kr
Liggande, ben, inklusive narkos fr. 16 605 kr
Liggande extra region annat ben inklusive narkos 7 035 kr
Hals utan myelografi inklusive narkos 15 035 kr
Hals inklusive myelografi inklusive narkos 20 035 kr
Inställelseavgift 0 kr
Resekostnad/restidsavgift 95 kr per påbörjad mil t/r Strömsholm
Hälsokontroll/Vetcheck 2 585 kr Rörelsekontroll - longering/böjprov. Palpation av rörelseapparat, auskultation hjärta/lungor, kontroll av slemhinnor, lymfknutor, hud och ögon
Munhåleundersökning, inkl sedering, fr. 4 135 kr Fullständig inspektion av munhåla och tänder (av veterinär), slipkorrigering, undersökning med oroskop samt sedering och mediciner.
TMS undersökning inklusive specialistarvode 6 990 kr
Seniorkoll för hästar över 18 år 2 695kr Rörelsekontroll rakt fram, palpation av rörelseapparat, auskultation hjärta, lungor, ögoninspektion, knölkoll och enklare tandkoll.
Triangelmärkning inkl intyg (exkl ev sedering) 2 880 kr
ID-kontroll inkl. chipmärkning 730 kr
Ultraljud hjärta inklusive specialistarvode 4 970 kr
Helskoning, klinik 2 130 kr
Halvskoning, klinik 1 170 kr
Verkning 605 kr