Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm

ett toppmodernt centrum för avancerad behandling av hästar

Idag: Öppet dygnet runt

Prislista

Priserna nedan avser besök på klinik, vid hembesök är priserna generellt lägre. Kontakta oss för priser som ej redovisas nedan samt för kostnadsberäkningar avseende mer omfattande ingrepp eller behandlingar.

Stelkramp 425 kr
Influensa 535 kr
Botulism 835 kr
Influensa och stelkramp 590 kr
Observera att priserna för vaccination i samband med hembesök är lägre!
Besiktning köp/försäljning 4 635 kr
Besiktning köp/försäljning inklusive röntgen 14 bilder 9 685 kr
Besiktningsröntgen enbart 14 bilder 5 095 kr
Tillägg för röntgen av halskotpelare i samband med besiktningsröntgen 3 115 kr
Tillägg för röntgen av rygg i samband med besiktningsröntgen 3 115 kr
Normalkastration sövd 8 630 kr
Klapphingst inguinal, inklusive undersökning för att lokalisera testikeln 13 468 kr
Artroskopi 1 kotled/hasled 14 985 kr
Artroskopi 2 kotleder/hasleder 19 270 kr
Artroskopi 1 bakknä/armbåge/bog 22 485 kr
Stående, huvud 8 695 kr
Stående huvud, uppföljning inom 6 v. 4 635 kr
Liggande, ben, inklusive narkos fr. 15 055 kr
Liggande extra region annat ben inklusive narkos 6 380 kr
Hals utan myelografi inklusive narkos 13 630 kr
Hals inklusive myelografi inklusive narkos 18 170 kr
Inställelseavgift 0 kr
Resekostnad/restidsavgift 95 kr per påbörjad mil
Hälsokontroll/Vetcheck 2 300 kr Rörelsekontroll - longering/böjprov. Palpation av rörelseapparat, auskultation hjärta/lungor, kontroll av slemhinnor, lymfknutor, hud och ögon
Munhåleundersökning 3 985 kr Fullständig inspektion av munhåla och tänder (av veterinär), slipkorrigering, sedering och mediciner.
TMS undersökning inklusive specialistarvode 6 490 kr
Seniorkoll för hästar över 18 år 2 500 kr Rörelsekontroll rakt fram, palpation av rörelseapparat, auskultation hjärta, lungor, ögoninspektion, knölkoll och enklare tandkoll.
Triangelmärkning inkl intyg (exkl ev sedering) 2 655 kr
ID-kontroll inkl. chipmärkning 675 kr
Ultraljud hjärta inklusive specialistarvode 4 545 kr
Helskoning, klinik 1 985 kr
Halvskoning, klinik 1 090kr
Verkning 560 kr