Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm

ett toppmodernt centrum för avancerad behandling av hästar

Idag: Öppet dygnet runt

Prislista

Priserna nedan avser besök på klinik, vid hembesök är priserna generellt lägre. Kontakta oss för priser som ej redovisas nedan samt för kostnadsberäkningar avseende mer omfattande ingrepp eller behandlingar.

Stelkramp 410 kr
Influensa 515 kr
Botulism 810 kr
Influensa och stelkramp 570 kr
Influensa, stelkramp och botulism 1 720 kr
Observera att priserna för vaccination i samband med hembesök är lägre!
Besiktning köp/försäljning 4 500 kr
Besiktning köp/försäljning inklusive röntgen 14 bilder 9 400 kr
Besiktningsröntgen enbart 14 bilder 4 945 kr
Tillägg för röntgen av halskotpelare i samband med besiktningsröntgen 3 020 kr
Tillägg för röntgen av rygg i samband med besiktningsröntgen 3 020 kr
Normalkastration sövd 8 375 kr
Klapphingst inguinal, inklusive undersökning för att lokalisera testikeln 12 985 kr
Artroskopi 1 kotled/hasled 14 260 kr
Artroskopi 2 kotleder/hasleder 18 560 kr
Artroskopi 1 bakknä/armbåge/bog 21 540 kr
Stående, huvud 8 440 kr
Stående huvud, uppföljning 4 500 kr
Liggande, ben, inklusive narkos fr. 14 335 kr
Liggande extra region annat ben inklusive narkos 6 190 kr
Hals utan myelografi inklusive narkos 13 230 kr
Hals inklusive myelografi inklusive narkos 17 640 kr
Inställelseavgift 0 kr
Resekostnad/restidsavgift 95 kr per påbörjad mil
Hälsokontroll/Vetcheck 2 300 kr Rörelsekontroll -longering/böjprov. Palpation av rörelseapparat, auskultation hjärta/lungor, kontroll av slemhinnor, lymfknutor, hud och ögon
TMS undersökning inklusive specialistarvode 6 300 kr
Seniorkoll för hästar över 18 år 2 500 kr Rörelsekontroll rakt fram, palpation av rörelseapparat, auskultation hjärta, lungor, ögoninspektion, knölkoll och enklare tandkoll.
Triangelmärkning inkl intyg (exkl ev sedering) 2 575 kr
ID-kontroll inkl. chipmärkning 655 kr
Ultraljud hjärta inklusive specialistarvode 4 410 kr
Helskoning, klinik 1 945 kr
Halvskoning, klinik 1 065 kr
Verkning 545 kr