Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm

ett toppmodernt centrum för avancerad behandling av hästar

Idag: Öppet dygnet runt

Inför besöket på Specialisthästsjukhuset Strömsholm

När du kommer till  Specialisthästsjukhuset Strömsholm anmäler du dig i receptionen. Om din häst har feber eller visar andra tecken på infektionssjukdom är det viktigt att du upplyser om detta innan du anländer.

Vi har en lastramp som hjälper dig att lasta hästen på ett tryggt och enkelt sätt. Lastrampen är byggd så att det går lätt att köra rakt igenom och därmed slippa backa intill.

När du kommer för ett polikliniskt besök, det vill säga ett besök som beräknas vara klart under dagen, tilldelas du en box till din häst i poliklinikstallet. Du visar upp hästens pass, får ett registrerinsformulär att fylla i inför besöket och om du önskar eventuell direktreglering av kostnaden med ditt försäkringsbolag, samt blir hänvisad till vårt väntrum. Vi har ett stort väntrum i anslutning till poliklinikboxarna med möjlighet att inmundiga både kaffe samt övrig snacks. Kaffet bjuder vi på medan  godis/bars/nötter finns att köpa i Energilådan som betalas med swish. Du kan naturligtvis även äta ur medhavd matkorg. Hundar, barn och barnvagnar får vara med men endast i väntrummet, detta av säkerhetsskäl.

Hästsjukhuset hanterar i stort sett alla typer av sjukdomsrelaterade problem hos hästar. Vi tar emot både remitterade patienter och sådana som bokas direkt av djurägaren. Vår organisation är uppbyggd för att ge dig snabb service och vi försöker så långt möjligt att utreda färdigt och inleda behandlingen under samma dag.

När det är din tur ropar vi upp dig och du får träffa veterinären som skall undersöka din häst. Har du fått en tid för hältutredning kan besöket ta hela dagen. Du får förmodligen besöka både hältutredningsgång, ridhus/manege och röntgen innan dagen är slut. Det är bra om du tar med hästens utrustning ifall veterinären vill undersöka din häst under arbete.

Andra undersökningar och behandlingar som vi utför är bland annat ultraljudsundersökningar, halsundersökningar / luftvägsutredningar , tandundersökningar och -behandlingar, ögonundersökningar och scintigrafi.

För allas trivsel ser vi gärna att ni hjälper oss att hålla rent i boxarna samt på gången. Redskap för detta hittar ni längst ner i korridoren i poliklinikstallet. Detta gäller även om ni vill mocka ur er transport.

Betalning
Betalning sker i samband med hemgång. Du kan betala med de vanligaste betal- och kreditkorten eller via Klarna efter överenskommelse. Av säkerhetsskäl hanterar vi inte kontanter. Är din häst försäkrad kan vi hjälpa till med direktreglering av skadan med ditt försäkringsbolag till en kostnad av 180 kr. Då betalar du endast självrisken samt eventuell överskjutande del som ej ersätts av försäkringsbolaget till oss. Meddela om du önskar direktreglering i god tid före hemgången. Om direktreglering inte kan göras (när försäkringsbolaget har stängt eller när direktreglering inte medges av försäkringsbolaget) måste du betala hela summan till oss innan hemgång. Kontrollera själv med ditt försäkringsbolag om du är osäker på försäkringens giltighet eller hur mycket försäkringen ersätter. Förskottsbetalning kan komma att krävas vid större ingrepp/behandling om din häst är oförsäkrad eller om skadan ej ersätts ur hästens försäkring.

Akutbesök
Är besöket av akut karaktär anmäler du dig i receptionen som hänvisar dig till box eller i en del fall direkt till ett undersökningsrum eller till vårdavdelningen. Vi har öppet för akut hästsjukvård, dygnet runt-året om. På plats hos oss finns teknik och kompetens för avancerad medicinsk och kirurgisk behandling och vi tar emot ett stort antal akutfall varje år av typen kolik, olycksfallsskador med skador i skelett, senor, hud och ögon, ledinfektioner, akuta fölsjukdomar, förlossningssvårigheter med mera.

Undvik smitta
Om din häst har feber, diarré eller visar andra tecken på infektionssjukdom är det viktigt att du upplyser om detta innan du anländer, så att vi kan ta emot dig på vår infektionsmottagning. Risken är annars stor att en smittsam häst ger våra andra patienter sin sjukdom. I värsta fall kan en medpatient som redan är nedsatt råka riktigt illa ut.