Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Luftvägsproblem häst

Luftvägsproblem häst leder ofta till symtom som näsflöde, hosta, onormala andningsljud eller nedsatt prestation.

Utredning av luftvägsproblem häst:

  • Utredning av hästens luftvägar börjar med att veterinären känner och tittar på hästen.
  • Endoskopi är en viktig undersökningsmetod för inspektion av övre luftvägar och luftstrupen.
  • Endoskopi kan även kombineras med provtagning av till exempel slem.
  • På våra specialistdjursjukhus finns även möjlighet till arbetsendoskop där man undersöker övre luftvägar under arbete.
  • BAL eller lungsköljning är ett prov som tas från nedre luftvägar och som är viktigt för att eventuellt fastställa till exempel nedre luftvägsinflammation.

Kliniker som erbjuder denna tjänst