Ultraljudsundersökning häst

Ultraljudsundersökning häst används till exempel vid skador i mjukdelar som muskler, senor, ligament och leder. Ofta i samband med utredning av hälta och nedsatt prestation.

Många användningsområden för ultraljudsundersökning häst

Vi använder också ultraljud för att undersöka bukorgan, brösthåla och ögon.

Ultraljud är värdefullt som guidning vid avancerad injektionsteknik, då vi tar vävnadsprov från till exempel njurar eller lever.

Det används också i samband med vissa avancerade operationer.

Specialisthästsjukhusen har flera olika ultraljudsapparater med olika egenskaper för olika vävnader. Även vår ambulerande service har möjlighet att utföra ultraljudsundersökningar.

Ambulerande veterinär från Evidensia. Ultraljudsundersökning häst.

Även vår ambulerande verksamhet kan utföra ultraljudsundersökningar.

Kliniker som erbjuder denna tjänst