Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Ultraljudsundersökning

Ultraljud används för att undersöka skador i mjukdelar som till exempel muskel, senor, ligament och leder i samband med utredning av hälta och nedsatt prestation. Vi använder också ultraljud för att undersöka bukorgan, brösthåla och ögon. Ultraljud är även värdefullt som guidning vid avancerad injektionsteknik, då vi tar vävnadsprov från till exempel njurar eller lever eller i samband med vissa avancerade operationer.

Specialisthästsjukhusen har flera olika ultraljudsapparater med olika egenskaper för olika vävnader. Även vår ambulerande service har möjlighet att utföra ultraljudsundersökningar.

Priser kan variera mellan våra kliniker, hitta din kliniks generella prislista här:

Ta mig till prislistorna

Kliniker som erbjuder denna tjänst