Ultraljudsundersökning häst

Ultraljud används för att undersöka skador i mjukdelar som till exempel muskler, senor, ligament och leder i samband med utredning av hälta och nedsatt prestation. Vi använder också ultraljud för att undersöka bukorgan, brösthåla och ögon. Ultraljud är även värdefullt som guidning vid avancerad injektionsteknik, då vi tar vävnadsprov från till exempel njurar eller lever eller i samband med vissa avancerade operationer.

Specialisthästsjukhusen har flera olika ultraljudsapparater med olika egenskaper för olika vävnader. Även vår ambulerande service har möjlighet att utföra ultraljudsundersökningar.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas