Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm

ett toppmodernt centrum för avancerad behandling av hästar

Idag: Öppet dygnet runt

Bilddiagnostik på Specialisthästsjukhuset Strömsholm

Bildiagnostik används normalt som ett hjälpmedel när våra veterinärer ställer diagnos. Som remissjukhus för kliniker och praktiserande veterinärer i mellersta Sverige har hästsjukhuset den senaste medicinska tekniken för kvalificerad diagnostik och bästa service.

Som hästägare finns en tradition att kunna beställa röntgenundersökning framförallt vid besiktning hos häst. Vid dessa undersökningar tas ett begränsat antal bilder och projektioner. En besiktningsröntgen kan ge värdefull information, men för att undvika missförstånd är det viktigt att veta att avsaknaden av onormala fynd inte friskskriver hästen. Det är också bara i vissa fall som onormala fynd kan tillmätas sån betydelse att de diskvalificerar hästen. Man bör som köpare inte godta enbart ett röntgenutlåtande utan resultatet bör bedömas tillsammans med den kliniska bilden man får vid en besiktning.

Vi erbjuder: