Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Röntgenundersökning häst

Digital röntgen är den vanligaste diagnostiska bildtekniken, framför allt då det gäller patienter med hälta eller rörelsestörning. Röntgenundersökning häst används mycket ofta vid utredning av olika problem och sjukdomar hos våra hästar. Det är en avancerad teknik med snabb bildframkallning och en effektiv bildhantering.

När används röntgenundersökning häst?

Röntgen används mest för att få en bild av skelett, tänder och bihålor men används också vid undersökning av lungor och bukorgan.

På hästsjukhusen har vi röntgenlabb med möjlighet att ta högkvalitativa bilder även av svårröntgade ställen. Våra sjukhus och de flesta av våra kliniker har också en ambulerande service som kan komma hem till dig och utföra röntgen med avancerad digitalröntgenteknik.

Röntgenundersökning häst, röntgenbild på hov.

Röntgen används bland annat för att titta på skelettet.

Kliniker som erbjuder denna tjänst