Röntgenundersökning häst

På alla våra hästsjukhus/kliniker har vi tillgång till konventionell digital röntgen.

Digital röntgen är en avancerad teknik med snabb bildframkallning och en effektiv bildhantering.

På hästsjukhusen och klinikerna har vi röntgenavdelningar med möjlighet att ta högkvalitativa bilder även av svårröntgade ställen. Våra sjukhus och kliniker har också en ambulerande service som kan komma till dig och utföra röntgen med avancerad digitalröntgenteknik hemma hos hästen i stallet.

Konventionell digital röntgen är den vanligaste diagnostiska bildtekniken, framför allt då det gäller patienter med hälta eller rörelsestörning. Röntgen används främst för att få en bild av skelett, tänder och bihålor men används också vid undersökning av lungor och bukorgan.

Röntgen används också för att titta på förekomsten av osteochondros (så kallade ”lösa benbitar”) hos unga hästar. 

Dessa röntgenundersökningar görs ofta vid kliniska fynd, till exempel en gallig/fylld led eller hälta som gör att man misstänker osteochondros eller andra typer av tillväxtrubbningar. 

I många fall gör man även screeningar av enstaka hästar, hela besättningar eller grupper utan kliniska symtom för att utesluta dessa typer av förändringar. 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas