Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Genomlysning häst

Fluoroskopi kallas även genomlysning. Det är en röntgenundersökning som gör att vi kan se olika kroppsdelar och organ på rörliga bilder i realtid på en bildskärm. Genomlysning häst används till exempel vid frakturkirurgi.

Genomlysning häst, bra vid frakturkirurgi

Genomlysning är ett viktigt hjälpmedel speciellt vid frakturkirurgi då skruvar och plattor behöver placeras med precision. Det görs med hjälp av de rörliga bilderna.

Kliniker som erbjuder denna tjänst