Genomlysning häst

Fluoroskopi

Ett fluoroskop är en röntgenapparat som skapar rörliga bilder på en skärm i realtid. Detaljskärpan är mindre än för sedvanlig röntgen, men ett viktigt hjälpmedel speciellt vid frakturkirurgi då skruvar och plattor behöver placeras med precision.