Genomlysning häst

Fluoroskopi

Ett fluoroskop är en röntgenapparat som skapar rörliga bilder på en skärm i realtid. Detaljskärpan är mindre än för sedvanlig röntgen, men ett viktigt hjälpmedel speciellt vid frakturkirurgi då skruvar och plattor behöver placeras med precision.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas