Ryggproblem häst

Ryggproblem hos häst i samband med rörelsestörningar och ridproblem är vanligt förekommande.

Symtom på ryggproblem hos häst

Vanliga symtom är stel rygg, dåligt utvecklad ryggmuskulatur, inaktiva bakben, taktproblem, svårighet att fatta och hålla en rund tretaktig galopp. Det kan också vara så att hästen protesterar vid ridning t ex genom att bocka, sänka ryggen eller bli istadig på annat sätt.

Orsaker till ryggproblem

Bakgrunden till ryggproblem kan vara olika typer av skador i ryggen i såväl mjukdelar som skelett. En häst som varit halt en tid kan också få ont i ryggen på grund av ändrat rörelsemönster och felbelastning. Det kan också vara så att felaktig träning eller en dåligt tillpassad sadel ger ryggont. Många gånger är det flera orsaker som ger upphov till ryggproblemen.

Utredning vid ryggproblem hos häst

Arbetsgången vid ryggproblem inleds vanligen med en hältutredning med rörelsekontroll både på rakt och böjt spår som ofta kompletteras med ett ridprov. Samtidigt kollar vi att sadeln ligger bra på hästen. Ryggen palperas noga och ibland läggs diagnostiska bedövningar. Vi använder oss också av röntgen, ultraljud och scintigrafi för att att komma fram till rätt diagnos.

Behandling

Beroende på diagnos finns sen olika möjligheter att behandla ryggproblem t ex med lokal- eller allmänbehandling med antiinflammatoriska medel, kiropraktik, akupunktur, TENS, NMS, shockwave, operation etc.  Oavsett behandlingstyp behövs ett rehabiliteringsprogram efteråt för att på ett hållbart sätt träna upp och få tillbaka hästen till full funktion igen.

 

 

 

 

Kliniker som erbjuder denna tjänst