Skydda din häst mot fästingar i sommar

Visst är sommaren härlig och det är skönt för våra hästar att kunna gå ute dygnet runt och beta. Men irriterande insekter och parasiter tillhör sommarens mindre trevliga inslag. Fästingarna är till exempel igång sedan länge. De kan både orsaka direkt irritation vid betten och sprida sjukdomar. Nedan går vi igenom hur du kan skydda din häst mot fästingar. 

Fakta om fästingar

Fästingar är leddjur och är släkt med spindlar och kvalster. De lever 2-3 år och utvecklas i stadier från ägg via larv och nymf till vuxen fästing. Varje stadium behöver suga blod för att utvecklas vidare. Fästingar trivs bäst i skuggiga fuktiga områden. De sitter gärna i skuggan under lövträd, 10-20 cm upp i högt gräs eller buskar och väntar på att ett lämpligt värddjur ska passera. Fästingen griper tag i värddjuret med sina framben och kryper sedan ner mot huden och borrar in sin mundel i offrets hud. Där avger den saliv som bedövar och hindrar blodet från att koagulera. Bedövningen gör att själva bettet inte uppfattas av värddjuret. Fästingen suger sedan blod i upp till en vecka innan den släpper taget och faller till marken för att gå vidare till nästa utvecklingsstadium eller lägga ägg om det är en vuxen hona.

Fästingarna sitter i gräs och småbuskar en bit ovanför marken och väntar på att ett lämpligt värddjur ska passsera.

Olika sorters fästingar

I Sverige finns ett tjugotal olika fästingarter som påträffats i Sverige men den vanligaste är Ixodes ricinus som ofta kallas just ”vanlig fästing”. På senare år har en ny sorts fästing som angripit hästar observerats. Denna kallas jättefästing eller hyalommafästing och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har uppmanat hästägare att vara uppmärksamma på ovanliga fästingar och skicka in bilder eller döda fästingar till SVA i övervakningssyfte. Hyalommafästingen är betydligt större än vår vanliga fästing och rör sig mycket fortare.

Vår vanliga fästing; Ixodes ricinus, före och efter måltid.

Fästingar sprider sjukdomar

När fästingen sprutar in sin saliv i värddjuret kan sjukdomsorsakande organismer följa med. Det finns en mängd olika sjukdomar som kan spridas med fästingar, men ofta är sjukdomarna både specifika för fästingarten och djurslaget den infekterar. I Sverige och på häst är det framförallt Anaplasma phagoscytophilum som orsakar infektion. Sjukdomen kallas anaplasmos och drabbade hästar kan få hög feber och bli vingliga. Läs gärna mer om anaplasma på häst på djurvårdguiden.

En annan fästingburen sjukdom som ibland omnämns på häst är Borrelia. Många svenska hästar har antikroppar mot Borrelia, men det finns inga vetenskapliga belägg för att bakterien skulle orsaka klinisk sjukdom hos häst idag. Läs mer på djurvårdguiden.

Visitera dina hästar dagligen och ta bort eventuella fästingar och se om småsår.

Skydda din häst mot fästingar

För att minska risken att fästingarna sprider sjukdomar är det viktigt att ta bort eventuella fästingar så fort som möjligt. Ju längre fästingen får sitta desto större risk att hästen infekteras med eventuellt smittämne som fästingen bär. Visitera hästen noga varje dag och plocka bort de fästingar du hittar. Var speciellt uppmärksam på den tunna huden på till exempel insidan av låren och under svansen. Använd gärna ett speciellt verktyg att ta bort fästingarna med. Greppa nära huden och vrid och dra försiktigt så att hela fästingen följer med och inte går sönder.

Precis som andra småsår kan fästingbetten bli infekterade, speciellt på sommaren då flugorna förvärrar situationen genom att sprida bakterier och smuts. Dessa sår måste hållas rena och vid behov skyddas med insektsrepellerande medel och bandage.

Det finns flera olika medel mot fästingar på marknaden som fungerar bra. Prova dig fram till vilket som fungerar bäst för dina förutsättningar och var noggrann med att följa rekommendationerna när det gäller frekvens och mängd som appliceras.

Eftersom fästingen trivs i fuktig miljö med högt gräs buskar minskar risken för fästingangrepp om hästarna istället hålls på beten med kort gräs och öppna ytor. För att minska exponeringen kan man till exempel stängsla av vissa områden i hagen, putsa betet och ta bort rator och ogräs.

Skydda dig själv också!

Eftersom hästägare rör sig mycket i naturen i umgänget med hästarna är det värt att påminna om att fästingar sprider allvarliga sjukdomar som Borrelia och TBE på människa, så det finns all anledning att uppmärksamma fästingbett på sig själv utöver att du ska skydda din häst mot fästingar. Följ de gällande rekommendationer från humanvården kring vaccination mot TBE.

Om det är mycket problem med fästingar kan områden med snårig terräng stängslas av och högt gräs putsas.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen