Borrelia hos häst

Borrelia är en icke bekräftad sjukdom hos häst, det vill säga man har aldrig med säkerhet kunnat sammankoppla kliniska symtom med infektion med borrelia hos hästar. Antikroppar mot borrelia kan påvisas i blodprov. Borreliabakterier sprids via fästingbett och infektionen förlöper utan kliniska symtom hos häst.

Se även Anaplasma/Anaplasmos

Fästingar trivs i högt gräs så hästar på bete i sådana marker kan drabbas av fästingbett.

Borrelia hos häst – Symtom

Hittills finns det inga uppgifter om svenska hästar med diagnosticerad borrelios som visat tecken på sjukdom. Man har i en svensk forskningsstudie inte kunnat påvisa ett samband mellan symtom och förekomst av antikroppar mot de arter av borrelia som främst förekommer i Sverige (B. afzelii och B. garinii).

I USA finns en annan art av borrelia än de som finns i Sverige. B. burgdorferi, även kallad Lyme disease. Inte heller där har man dock med säkerhet kunnat koppla symtom så som hälta, ledsvullnad, feber och generellt dålig prestation till infektion med borrelia.

När skall jag kontakta veterinär?

  • Man har inte kunnat bevisa att infektion med borrelia orsakar kliniska symptom hos hästar.
  • Kontakta dock alltid veterinär om din häst har feber och är allmänpåverkad då detta kan vara tecken på en annan typ av infektion.

Vad orsakar borrelia?

Borrelia är en spiralformad bakterie som överförs med fästingar. I Sverige är det fram för allt arterna B. afzelii och B. garinii som förekommer. I USA är det fram för allt är B. burgdorferi som påvisas.

Det händer ibland att borrelios förväxlas med anaplasmos (tidigare erhlichios) eftersom båda bakterier sprids med fästingar.

Utredning

Borrelios är en kontroversiell sjukdom hos häst eftersom man vid försök inte har kunnat se några sjukdomssymtom efter infektion med borrelia.

Infektion med borrelia kan påvisas genom antikroppstest eller påvisande av bakterien med PCR eller odling. Att ställa en diagnos enbart genom att påvisa antikroppar anses inte vara korrekt, då många hästar har antikroppar mot borrelia utan att ha kliniska symtom.

Hur kan fästingsjukdomar hos häst förebyggas?

  • Gå igenom hästen dagligen och plocka bort eventuella fästingar.
  • Håll efter i hagen för högt gräs och sly.
  • Än så länge finns inget vaccin framtaget för djur.

Fästingburna sjukdomar kan förebygga bland annat genom att hålla efter i hagen för högt gräs och sly.

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen