Sårskador på föl

Akutfallen på våra djursjukhus och kliniker varierar efter årstiderna, och nu under senare delen av sommaren är större sårskador på föl en vanligt förekommande orsak till veterinärbesök.

Orsak till sårskador på föl

Kanske är det för att fölen nu börjar bli större och vågar sig längre ifrån stona som vi ser fler allvarliga sårskador på just föl vid denna tidpunkt. De är också större och svårare att hålla fast och hantera om de inte riktigt har lust att gå åt det håll hästägaren vill.

Kanske är det den busiga åldern som gör att traumatiska sårskador är den största anledningen till att föl behöver veterinärvård.  

Vilken typ av sårskador ser vi hos fölen?

Sårskador kan såklart hamna var som helst på fölets, men eftersom sårskador på hästens kropp ofta är lättare att behandla i fält är det främst föl sårskador på benen som kommer in till djursjukhus eller klinik. En typ av sårskador som vi ser lite oftare är de där föl fastnat i stängseltråd och skadat området kring skenan. Dessa kan se olika ut ,men det är relativt vanligt med stora hudskador med blottlagt ben och avskurna sträcksenor på framsidan av skenan.

Vad gör jag om mitt föl fått en sårskada och när ska jag kontakta veterinär?

Sårskador på föl svårare att ta hand om själv just eftersom föl i denna ålder inte alltid är så samarbetsvilliga, men annars gäller samma principer som vid sårvård på vuxna hästar, läs mer här.

Om möjligt så rengör såret genom att spola med steril koksaltlösning eller ljummet vatten. Vid kraftig blödning är det bra att lägga ett tryckbandage för att stoppa blödningen. Använd till exempel en oupprullad gasbinda som trycks mot såret och fästs hårt med en elastisk linda. Ett sådant tryckbandage bör inte sitta mer än en halvtimme. En god grundregel är annars att kontakta veterinär för alla sårskador som går igenom huden. På benen ligger vitala strukturer som leder, senor, senskidor och ligament ligger tätt och ytligt och om dessa är involverade är det väsentligt att fölet kommer under veterinärvård snarast för att inte kroniska inflammation ska påverka fölets rörelser i framtiden. Skrapsår som inte går igenom huden kan hästägaren ofta behandla själv, men om fölet är halt, svullen eller har feber rekommenderar vi att ni kontaktar veterinär även i dessa fall.

Det är inte så lätt att komma åt att undersöka och behandla sårskador på benen på föl i denna ålder.

Om det dröjer innan veterinären kan komma, eller om fölet måste transporteras är det bra att lägga ett skyddande bandage. Klipp gärna håret runt såret om det finns tillgång till klippmaskin, men lägg då hydrogel eller kompresser fuktade med natriumklorid i såret så att inte hårklipp och smuts kommer in. Använd engångshandskar för att ytterligare skydda såret mot bakterier och tvätta gärna huden runt såret med klorhexidin eller mild tvål och vatten, men undvik att dessa preparat kommer in i själva såret. Även om inte håret klipps är det bra att lägga hydogel i såret innan bandagering för att skydda och skapa en fuktig miljö. Lägg sedan en icke häftande kompress över såret och fäst med vaddlinda. Därefter bandageras benet med bomull, gasbinda och elastisk linda. Läs gärna vår artikel om stallapotek.

Om fölets sträcksenor är helt avskurna kan fölet inte få fram benet utan tenderar att gå på kotan. Då måste bandaget stärkas upp och hjälpa fölet att få benet i rätt läge. Hoprullade tidningar används ofta till detta genom att sättas utanpå ett vanligt bandage och sedan fästa med ytterligare ett lager bandagering. Vid så allvarliga sårskador är det ofta värt att vänta på att veterinär i fält kommer ut och hjälper till med ordentlig rengöring och bandagering innan transport för att skadan inte ska förvärras.

Behandling

På djursjukhuset undersöks såret ordentligt och ofta röntgas benet för att avgöra om skelettet är skadat. Vid större sårskador på fölet ben behövs vanlige allmän narkos för att komma åt att göra rent såret ordentligt och om möjligt sy det. Om leder eller senskidor är involverade måste dessa strukturer rengöras med artroskopi och spolning.

Föl måste precis som vuxna hästar skyddas mot stelkramp, men ibland är de för unga för att bli vaccinerade och då ges serum istället. Ofta behandlas fölet med antibiotika några dagar i samband med sårskadan, men efterhand som såret läker ersätts ofta den allmänna behandlingen med lokal sårvård och aktiva kompresser. Just eftersom fölen i denna ålder är svårare att hantera behövs ofta hjälp av veterinär och kanske lugnande preparat i samband med sårvård och bandagebyten i större omfattning än vid liknande skador på vuxna hästar.

Vid större sårskador behövs boxvila och inte heller det är helt lätt med ett fyramånaders föl och sto. Om det går att motionera stoet utan fölet är det bra, men om fölet då blir så oroligt att det riskerar att skada sitt ben ytterligare kanske det inte fungerar.

Det är bra om fölet i den här åldern är vana att ledas och hanteras i grimma.

Vad kan jag göra själv för att minska risken för sårskador på mitt föl?

Alla hästar ska kontrolleras på betet varje dag så eventuella skador upptäcks i tid. Känn igenom hela hästens kropp eftersom en sårskada lätt missas om ni bara tittar på fölen på håll. Kontrollera att stängslen är hela och att elen fungerar som den ska. Klipp och trimma sly som växer upp mot staketet. Hägna bort direkt farliga områden som stenrösen och annan obändig terräng. Stora hagar och stabila grupper minskar också risken för att en häst blir trängd och springer in i staketet. Läs gärna mer om säkra hagar.

I stall och stallgångar är det viktigt att inte ha spetsiga eller vassa föremål stående. Gångar vara så rena från saker som möjligt när fölet vistas där så ta undan alla kärror och grepar innan fölet går ut. Att fölet är så pass hanterbart att det går att leda och kontrollera i grimma minskar också risken för skador.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen