Så lyckas du med installningen

Sommaren går mot sitt slut och det är dags att återgå till vanliga rutiner igen. Många hästar har gått på sommarbete och ska hem till det vanliga stallet igen. Det innebär ändringar i rutiner, foder, motion och omgrupperingar. Här är lite tips på vad som är bra att tänka på.

Städa stallet och planera vintern

Om stallet är tomt på hästar är det ett utmärkt tillfälle att storstäda och se till att allt är helt och rent innan hästarna kommer in. Kontrollera att krubbor och vattenbehållare är hela och att vattenflödet i vattenkopparna är tillräckligt. Det börjar också bli dags att planera och köpa in foder och strö till hästarna för vintern.

Stallmiljön är ofta dammig och det är viktigt att ventilationen i stallet är så bra som möjligt för att minska risken för hosta och luftvägsproblem hos hästarna. Kontakta ett proffs för att se över att dimension och funktion på ventilationen i stallet är fullgod, och glöm inte att städa ventilation och fläkt ordentligt i samband med storstädningen.

Så här i slutet på sommaren är det bra att passa på att göra en ordentlig rengöring och kontrollera att allt fungerar som det ska inför installningen.

Foderbyte och motion

Installning orsakar stora omställningar vad gäller foder och motion. Hö innehåller inte alls lika mycket vatten som gräs, och den naturliga motion hästarna får på betet är inte jämförbar med träningspass. Grovtarmens motorik påverkas negativt och risken för kolik ökar. Specifikt ökar dessa omställningar risken för grovtarmsförstoppning. För att minska risken är det som alltid bra att göra förändringar gradvis.

Övergången från betesgräs till hö eller hösilage innebär en stor foderomställning och bör göras så försiktigt
som möjligt.

Om det är möjligt kan hästarna stallas in enbart på natten de första veckorna, alternativt stängsla av en mindre del av beteshagen och fodra hästarna med grovfoder där ett par veckor innan installningen. Det är viktigt att hästarna dricker tillräckligt så se till att de har fri tillgång till välsmakande rent vatten och saltsten.

Fri tillgång på friskt vatten är viktigt. Vissa hästar dricker bättre i spann än vattenkopp.

Parasitkontroll

Om hästarna flyttas från sommar- till vinterhagar kan det vara lämpligt med träckprov och vid behov avmaskning för att inte kontaminera vinterhagarna. För att fungera optimalt bör parasitkontrollprogrammet anpassas till hela besättningen och ta hänsyn till faktorer som hästarnas ålder och hagarnas storlek och skötsel. Om det är möjligt rekommenderar vi starkt att ni har en veterinär som hjälper hela besättningen med parasitkontrollen, det blir mycket effektivare än om varje hästägaren tar träckprov och avmaskar sin häst individuellt.

Smittsamma sjukdomar

När hästarna kommer tillbaka från olika beten finns såklart risken att någon får med sig en virusinfektion eller annan smittsam sjukdom. Unghästar är speciellt känsliga för virusinfektioner och dessa tenderar till att komma i samband med installning när hästarna omgrupperas, precis som att småbarn blir förkylda i samband med att dagis startar upp på hösten. För att minska risken är det bra att se till att alla hästar är vaccinerade. Ett fullgott vaccinationsskydd minskar smittspridning och allvarlighetsgrad av eventuell influensa. Att ha tillgång till ett karantänstall där nyanlända hästar kan hållas helt isolerade de första tre veckorna är optimalt. Speciellt viktigt är detta om ni importerar hästar eller får in hästar från besättningar där ni inte har riktigt koll på sjukdomsläget. När ni hämtar hem hästen så kontrollera även kompisarna på betet för tecken på smittsam sjukdom så som näsflöde, och var då extra försiktig vid hemkomst. Tempa gärna hästarna dagligen de första veckorna för att snabbt upptäcka om någon häst är sjuk. Mer tips kring smittsamma sjukdomar finns här.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen