Grovtarmsförstoppning hos häst

Grovtarmsförstoppning är en relativt vanlig orsak till kolik hos häst. Risken för grovtarmsförstoppning är ökar under sen höst och vinter. Här förklarar vi vad grovtarmsförstoppning är och vad hästägare kan göra för att minska risken att hästen drabbas.

Vad är grovtarmsförstoppning hos häst?

Vid grovtarmsförstoppning fylls hästens stora grovtarm med torrt foder som packas in så att tarmen inte kan transportera det vidare. Förstoppningen byggs på om hästen fortsätter att äta och kan bli mycket omfattande. Hästens stora grovtarm är 3-4 meter lång och rymmer 50-130 liter, så det kan ansamlas stora mängder foder, och ju längre det står stilla desto torrare och hårdare blir innehållet.

Den vanligaste orsaken till grovtarmsförstoppning är en plötsligt minskad aktivitetsnivå, t.ex. i samband med boxvila på grund av annan skada, eller väderomslag som gör att det inte går att ha hästen ute eller rida. Plötsligt foderbyte är en annan riskfaktor, speciellt om hästen får tillgång till väldigt grovt grovfoder. Det är också viktigt att hästen får i sig tillräckligt med vatten.

Risken för grovtarmsförstoppning ökar om måste stå inne i boxen mer än den är van vid. Är det dessutom vinter och vattnet fryser och grovfodret inte är av bästa kvalitet är det bra att vara observant på att hästens mage fungerar som den ska.

Symtom på grovtarmsförstoppning hos häst

Grovtarmsförstoppning ger koliksymtom. Symtomen kommer oftast smygande över någon dag och är vanligen milda initialt. Hästen kanske inte vill äta, ligger ner mer än vanligt, skrapar med frambenen eller flemar. Efterhand som förstoppningen ökar i omfattning blir symtomen tydligare och mer ihållande.

När ska jag ringa veterinär?

Om hästen har lindrig kolik är det bra om du kontrollerar hur mycket hästen har ätit och druckit, hur mycket träck hästen haft och vilken konsistens träcken har, samt tar tempen. Om hästen har lindriga symtom kan du prova att gå lite med den och ta bort fodret för att se om magen kommer igång igen, men är du osäker eller om hästen har tydliga koliksymtom ring hellre veterinären och rådfråga. Likaså om hästen har lindriga, ospecifika symtom men det inte släpper inom någon timme.

Vad gör veterinären vid misstänkt grovtarmsförstoppning hos häst?

Diagnosen grovtarmsförstoppning ställs genom att veterinären gör en rektalundersökning. Behandlingen går ut på att mjuka upp förstoppningen och slappna av tarmen som krampar omkring förstoppningen. Hästen får ofta intravenöst dropp, kramplösande medicin, sondas med laxerande medel och motioneras försiktigt. 

Prognosen är god och de flesta hästar svarar bra på behandlingen, men det kan ta ett par dagar även med intensiv behandling att lösa en grovtarmsförstoppning. Endast i enstaka fall krävs bukoperation för att få loss förstoppningen.

Veterinären behandlar grovtarmsförstoppning genom att gå ner med en sond i magsäcken och ge laxerande medel.

Vad kan jag göra?

Eftersom stillastående är en riskfaktor är det bra om hästen motioneras regelbundet. Om hästen måste ha boxvila kan det hjälpa att ge laxerande fodermedel, t.ex. mash eller betfor med mycket vatten, eller linfrökaka.  Ha extra observation om hästens aktivitetsnivå minskats. Det är viktigt att du noterar om hästen inte äter som vanligt eller inte har normal mängd träck och kontaktar veterinär tidigt i förloppet för att hindra att en större förstoppning bildas.

Det kan vara bra att titta över sitt grovfoder. Sent, skördat grovfoder av dålig kvalitet ökar risk för grovtarmsförstoppning. Försök välj ett grovfoder som är anpassat till hästen. En lättfödd häst inte ha för energirikt grovfoder eftersom hästen då inte kan äta tillräcklig mängd för att få i sig de fibrer den behöver. Om möjligt är det bäst med en näringsanalys av grovfodret och hjälp av en foderrådgivare för att säkerställa att det är lämpligt grovfoder till hästen.

Det är också viktigt att hästen dricker ordentligt. Kontrollera flödet om du använder vattenkopp, det ska vara minst 8 liter/minut. Stora, väl rengjorda vattenkar stimulerar hästarna att dricka. Vissa hästar vill ha tempererat vatten vintertid. Om det är flera hästar i hagen är det viktigt att kontrollera att även ranglåga hästar kommer åt vattnet.

Fri tillgång på smakligt vatten är alltid viktigt, men under den kalla årstiden behöver man vara extra uppmärksam. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen