Russin- och druvförgiftning hos katt

Russin- och druvförgiftning hos katt. Både russin och vindruvor kan vara giftigt för njurarna. Det är individuellt hur mycket katten tål. Så lite som ett russin vara farligt.Både russin och vindruvor kan vara giftigt för katter även om mycket få fall finns rapporterade och informationen kring denna förgiftning är knapphändig. Precis som hos hund anses det vara individuellt hur mycket katten tål. Så lite som ett russin kan vara farligt.

Förebygg russin- och druvförgiftning hos katt

För att förebygga problem med förgiftning i allmänhet är det viktigt att vara medveten om vad som kan vara skadligt för din katt. Lär dig så mycket som möjligt och ha kontroll över vad din katt får i sig så långt det är möjligt. Kontakta alltid veterinär om du misstänker att din katt fått i sig något olämpligt.

Försök aldrig få din katt att kräkas. Ibland får djurägare rådet att försöka framkalla kräkning genom att ge katten salt eller annat. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte katten salt, då den kan drabbas av saltförgiftning istället. Katten ska kräkas under kontrollerade former hos veterinär.

Symtom på russin- och druvförgiftning

Rapporter framför allt från hund med russin/vindruvsförgiftning visar att de första symtomen oftast visar sig inom sex timmar.  Initialt iakttas oftast mag-tarmsymtom som kräkningar, illamående, buksmärta mm. Efter 1 – 3 dygn kan tecken på njurskador tillstöta. Toxisk dos för katt är okänd, men hos hund vet man att så lite som ett par vindruvor kan framkalla allvarliga skador. 

Vanliga symtom är:

 • Diarré.
 • Kräkningar.
 • Slöhet och hängighet.
 • Buksmärtor.
 • Nedsatt aptit
 • Onormal urinering (minskad eller upphörd urinproduktion)

Uppsök veterinär om din katt uppvisar ett eller flera av dessa symtom.

Vad gör veterinären?

 • Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  – Vad och hur mycket du misstänker att din katt fått i sig.
  – Hur länge symtomen pågått.
  – Om katten haft problem tidigare.
  – Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt.
 • Veterinären undersöker katten.
 • Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.
 • En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.
 • En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

Behandling vid russin- och druvförgiftning hos katt

Beroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in.

 • Om din katt precis har fått i sig något farligt ämne kan man hjälpa den att kräkas genom kräkningsframkallande medicin. På så sätt kan man undvika att katten utvecklar några förgiftningssymtom.
 • Katten kan få vätska i form av intravenöst dropp. 
 • I vissa fall ges aktivt kol för att förhindra upptag i tarmen. 
 • Vid kraftiga symtom på förgiftning kan din katt behöva sjukhusvård.
 • En del djur får motgift mot de ämnen som det fått i sig, dock saknas motgift mot russin och vindruvor.

Mer om förgiftning hos katt »


Både russin och vindruvor kan vara giftigt. Det är individuellt hur mycket katten tål. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen