Russin- och druvförgiftning hos katt

Russin- och druvförgiftning hos katt. Både russin och vindruvor kan vara giftigt för njurarna. Det är individuellt hur mycket katten tål. Så lite som ett russin vara farligt.

Förebygg russin- och druvförgiftning hos katt

För att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad din katt inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad din katt får i sig så långt det är möjligt. Händer det akut, kontakta veterinär.

Försök aldrig få din katt att kräkas. Ibland får djurägare rådet att försöka framkalla kräkning genom att ge katten salt eller annat. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte katten salt, den kan få saltförgiftning istället. Katten ska kräkas under kontrollerade former hos veterinär.

Symtom på russin- och druvförgiftning

Symtom kommer oftast inom sex timmar. De kan vara diffusa. Efter 1 – 3 dygn kan njurskador tillstöta som visar sig t ex genom att katten kissar dåligt. Dödsfall har inträffat vid intag av endast fyra vindruvor.
Vanliga symtom är:

 • Diarré.
 • Kräkningar.
 • Slöhet och hängighet.
 • Buksmärtor.
 • Att katten katt kissar dåligt.

Uppsök veterinär om din katt uppvisar ett eller flera av dessa symtom.

Vad gör veterinären?

 • Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  – Vad och hur mycket du misstänker att din katt fått i sig.
  – Hur länge symtomen pågått.
  – Om katten haft problem tidigare.
  – Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt.
 • Veterinären undersöker katten och dess hud.
 • Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.
 • En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.
 • En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

Behandling vid russin- och druvförgiftning hos katt

Beroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in.

 • Om din katt precis har fått i sig något farligt ämne kan vi hjälpa den att kräkas upp ämnet genom kräkningsframkallande injektioner. På så sätt kan man undvika att katten utvecklar några förgiftningssymtom.
 • Katten kan få dropp för att spola rent.
 • I vissa fall ges aktivt kol i tablettform eller genom vätska.
 • Vid kraftig förgiftning kan din katt skrivas in.
 • Om lång tid gått sedan förgiftningen behandlar man katten utifrån symtom och utifrån de organ som skadats, oftast med dropp ibland medicin.
 • En del djur får motgift mot de ämnen som det fått i sig.

Mer om förgiftning hos katt »


Både russin och vindruvor kan vara giftigt för njurarna. Det är individuellt hur mycket katten tål. Så lite som ett russin vara farligt. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen