Russin- och vindruvsförgiftning hos katt

Både russin och färska vindruvor är giftiga för din katt. Det är individuellt hur mycket katten tål. Så lite som ett russin eller en vindruva vara farligt. Mycket få fall finns rapporterade och informationen kring denna förgiftning är knapphändig. Hos både hund och katt orsakar förgiftning allvarliga njurskador.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

Förebygg russin- och druvförgiftning hos katt

För att förebygga problem med förgiftning i allmänhet är det viktigt att vara medveten om vad som kan vara skadligt för din katt. Lär dig så mycket som möjligt och ha kontroll över vad din katt får i sig så långt det är möjligt. Kontakta alltid veterinär om du misstänker att din katt fått i sig något olämpligt.

Försök aldrig få din katt att kräkas. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte katten salt, då den kan drabbas av saltförgiftning istället. Katten ska kräkas under kontrollerade former med hjälp av läkemedel hos veterinär.

Symtom på russin- och druvförgiftning

Rapporter framför allt från hund med russin- eller vindruvsförgiftning visar att de första symtomen oftast visar sig inom sex timmar. Initialt iakttas oftast mag-tarmsymtom som kräkningar, illamående och buksmärta. Efter ett par dygn kan tecken på njurskador tillstöta då djuret drabbats av akut njursvikt. Toxisk dos för katt är okänd, men hos hund vet man att så lite som ett par vindruvor eller russin kan framkalla allvarliga skador. 

Vanliga symtom är:

  • Diarré.
  • Kräkningar.
  • Slöhet och hängighet.
  • Buksmärtor.
  • Nedsatt aptit.
  • Onormal urinering (minskad eller upphörd urinproduktion).
  • Onormal törst.

Uppsök veterinär om din katt uppvisar ett eller flera av dessa symtom.

Behandling vid russin- och druvförgiftning hos katt

Beroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in.

  • Om din katt precis har fått i sig russin eller vindruvor kan man hjälpa den att kräkas genom kräkningsframkallande medicin. På så sätt kan man minimera risken att katten utvecklar några förgiftningssymtom.
  • Aktivt kol kan ges för att förhindra upptag i tarmen. 
  • Om katten drabbats av njursvikt behöver den behandlas och vårdas på djursjukhus.

Mer om förgiftning hos katt »


Både russin och vindruvor kan vara giftigt. Det är individuellt hur mycket katten tål. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen