Rävskabb, - sarkoptesinfektion hos katt

Sarkoptesinfektion innebär att ditt djur infekterats med skabbdjuret Sarcoptes scabiei. Sjukdomen kallas oftast "rävskabb" sedan 70-talet då smittan spreds från rödrävar till hundar. Innan dess var det länge sedan man påträffade skabb i Sverige. Ibland smittas även katter.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

 

Skabb hos katt  - symtom

Katter som smittas av sarkoptesskabb får inte alltid tydliga symtom. Skabbdjuret brukar inte få fäste på katter på samma sätt som på hundar. En del katter får dock symtom som:

 • Röda små upphöjningar i huden
 • Rodnad hud
 • Krustor
 • Mjäll
 • Håravfall
 • Klåda
 • Förtjockad hud

Sekundära hudinfektioner förekommer.
Framför allt syns förändringarna på nosen, i ansiktet, på öronen, tassarna och svansen.

Skabb hos katt – undersökning

För att kunna fastställa diagnos tar veterinären blodprov och/eller skrapprov från huden.
Med blodprov undersöks om katten bildat antikroppar mot skabbdjuren. Antikroppar bildas oftast hos katten 2 till 4 veckor efter att den blivit smittad.

Vanligtvis har katter inte så stora mängder skabbdjur och det kan därför vara svårt att ställa diagnos med skrapprov. Eftersom det är ett enkelt och snabbt test kan det ändå vara värt att prova. Skrapprovet analyseras i mikroskop där man kan se skabbdjuret om det kommit med i skrapprovet.

Skabb hos katt - behandling

 • Har man flera katter och/eller hundar i hushållet ska alla behandlas även om det bara är en som har symtom. De ska behandlas samtidigt.
 • Det finns flera olika behandlingsformer. Din veterinär avgör vilken som passar din katt.
 • Städa hemma, särskilt där katten brukar ligga. Tvätta kattens filtar med mera i maskin i 60 grader.
 • Håll katten inne under behandlingsperioden. Det är onödigt att riskera att den smittar andra katter i området.
 • Behandling behöver pågå under en viss tid eftersom endast vuxna parasiter avdödas. Det tar runt 4 veckor att behandla färdigt mot rävskabb för att inte larver och ägg som kläcks efterhand ska överleva.
 • Det finns inga receptfria medel mot skabb.

Skabbinfektion hos katt - smittvägar

Rävskabb smittar och förökar sig främst på hund-, räv- och mårddjur. Ibland drabbas även kattdjur, men rävskabben har svårare att leva vidare på dem. Tamkatter smittade med rävskabb förekommer, men det är som sagt ovanligt.

Smitta kan ske indirekt från miljön, till exempel kan en katt smittas från ett träd som en smittad räv kliat sig på. Det kan också smitta direkt från djur till djur, till exempel hund till katt och från katt till katt. Många djur på liten yta gynnar smittspridning.

Det är förstås vanligare att utekatter drabbas än innekatter.

Vad är rävskabb, sarkoptesinfektion?

Sarcoptes scabiei är det latinska namnet på den parasit vi kallar rävskabb. Det är ett kvalster och tillhör spindeldjuren. Skabbdjuren är mycket små parasiter, som enklast ses i mikroskop. Honorna borrar gångar i överhuden för att lägga sina ägg där, 3-4 stycken per dag. De genomgår också larv- och nymfstadier innan de blir vuxna skabbdjur. Skabbdjuret lever i 2-4 veckor.

Rävskabb hos människa

Sarcoptes scabiei kan även ge vissa besvär hos människor, så kallad skenskabb, men de kan inte fortplanta sig i vår tunna hud. Det finns en annan skabbart som oftare angriper människor, Sarcoptes scabiei var. hominis.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen