Skabb hos hund – Vad gör jag?

Misstänker du att din hund fått skabb? Hundar kan drabbas av sarcoptesskabb och det är en vanlig hudsjukdom hos hund. Sjukdomen orsakas av ett kvalster som inte kan ses med blotta ögat och kan infektera flera djurarter inkulsive människor. Sjukdomen kallas rävskabb då den spreds från vilda rävar till våra tamhundar på 1070-talet. 
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

 

Smittvägar och risk för smitta

Rävskabb drabbar i stort sett bara hunddjur. Den kan även smitta människor, men ger då i allmänhet lindriga och kortvariga besvär. Smittan sprids både genom direktkontakt med smittat djur och indirekt kontakt med platser där smittade djur vistats. Symtomen uppträder efter 3-4 veckor. Skabbkvalstren är känsliga för väder och vind. Utanför den skyddande huden hos värddjuret avtar deras förmåga att infektera nya djur. Optimala förutsättningar är utomhusklimat över 18 plusgrader.

Symtom på att hunden fått skabb

Skabb kan ge en kraftig klåda, vilket i sin tur kan leda till fler problem om hunden kliar sönder sig. Det finns dock hundar som bara får lindrig klåda eller knappt några märkbara symtom alls. Här är de vanligaste symtomen:

  • Klåda.
  • Besvär som tilltar på natten.
  • Hudförändringar på öronkanter, vid svansfästet samt på framknä och has.
  • Små upphöjningar i huden.
  • Mjäll.
  • Håravfall.

Vad kan jag göra själv hemma?

Har din hund skabb måste den behandlas av veterinär. Du kan sanera hemmet noga på dom områden hunden har vistas, exempelvis hundsäng och sängkläder. Du kan lindra klådan genom att använda klådstillande medel samt att tvätta och hålla rent det kliande området. Läs mer om klåda här »

När ska jag söka hjälp?

Om din hund har kraftig klåda bör du kontakta veterinär. Vänta inte med att ta tag i besväret.
Du kan boka en tid vid någon av våra kliniker här. Du kan också boka en tid för videokonsultation med en av våra onlineveterinärer i appen för att få rådgivning och bedömning om ett fysiskt veterinärbesök behövs. 

Vad gör veterinären?

Skrapprov från huden och även blodprover kan påvisa om din hund har smittats. Skrapprovet undersöks i mikroskop. Blodprovet undersöks för antikroppar mot sarcopteskvalster.

Om din hund är infekterad finns olika läkemedel för behandling. Det är viktigt att alla hundar som haft kontakt med det smittade djuret behandlas samtidigt samt att sanering görs i hemmiljön.

Tänk på att klåda hos hund kan ha många orsaker. Ibland måste man också behandla hudinfektionen som kliandet orsakat, samtidigt som man går vidare med behandlingen av sarcopteskabb.

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen