Ogräs i hästhagen

I slutet av sommaren blir betesgräset sämre och ibland kan ogräset ta över i hästhagen. De flesta giftiga växter är osmakliga för häst, men om gräset tar slut och det inte finns annat att tillgå kan vissa individer ändå välja att äta av de giftiga växterna. Ta ett varv i hästhagarna och titta över vad som växer!

Ogräs i hästhageHar du koll på vilka växter som finns i dina beteshagar?

Beteshagar

I takt med att gräset blir nedbetat breder ogräset ut sig i hagarna. Nässlor, skräppor och tistlar är exempel på ogräs som inte är giftiga men som tar upp plats och konkurrerar ut betesgräs. Tistlar och andra taggiga växter kan också orsaka sårskador och ögonskador om hästarna river sig på dem. Renfana, smörblomma och lupiner är exempel på växter som är giftiga men också osmakliga varför hästarna instinktivt undviker dem. Stånd, tysklönn och idegran är växter som är mycket giftiga för häst och därför bör inte hästarna exponeras för dem alls.

Vinterhagar

I de fall hästarna flyttats till bete under sommaren och vinterhagarna stått tomma är ofta fyllda med ogräs när det är dags att flytta tillbaka hästarna. Ettårsogräs som svinmållor är vanliga. Mållor är inte giftiga, men om de förekommer i riklig mängd och hästarna äter dem innebär det ett foderbyte kan påverka tarmfloran negativt. Det finns också ettårsogräs som är direkt giftiga för häst så det rekommenderas att gå igenom vinterhagarna innan hästarna släpps in där också.

Ogräs i hästhageLupiner är giftigt för hästar, men förgiftningsfall är mycket ovanligt eftersom hästarna undviker att äta dem. 

Vilka växter är giftiga

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har en bra sammanställning på sin hemsida om giftiga växter och vilken påverkan de kan ha på våra hästar, använd gärna den när ni hittar nya växter i hagarna för att veta hur farliga de är. 

Hur undviker man ogräs i hagarna?

Det är bra att underhålla vinterhagarna när hästarna inte går i dem på sommaren genom att sladda dem jämna och sedan putsa eller klippa regelbundet under betesperioden. 

För att bekämpa ogräset gäller det att ge gräset förutsättningar att kunna konkurrera mot ogräset. För natur- och ängsbeten finns begränsningar i vad som får göras, medan beten på åkermark inte är lika kontrollerade. Ta alltid reda på vad som gäller för era marker. 
En viktig faktor för att minska ogräset i hagarna är att inte låta hästarna beta ner gräset för hårt. För många hästar på för liten yta eller för dåligt bete gör att gräset inte får en chans att växa till sig med ogräset frodas. 

Genom att putsa betet och hålla undan ogräset flera gånger under betessäsongen får gräset större möjlighet att växa. Börja putsa tidigt på säsongen, innan blomningen, så ogräset inte hinner sprida sig. Det är inte alltid nödvändigt att gödsla betesmarken, men det kan vara en strategi att hjälpa gräset i konkurrensen.  Det finns besprutningsmedel att använda men det är viktigt att följa de regler som finns kring vad som får göras på en specifik mark och det finns karenstider för hur tätt inpå besprutningen som betet får tas i bruk igen. 

Om det förekommer giftiga växter på betet kan man behöva dra eller gräva upp plantorna med rötterna för att försöka utrota dem helt. 

På ett överbetat upptrampat bete får ogräset utrymme att växa medan gräset konkurreras ut. 


 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen