Ögoninflammation hos katt

Om din katt har rinniga ögon, var i ögonvrårna och/eller röda slemhinnor kring ögonen har den troligen drabbats av ögoninflammation. Det kan drabba det ena ögat eller båda, och är ganska vanligt bland våra katter. När vi säger ögoninflammation menar vi egentligen bindhinneinflammation, eller konjunktivit. 
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Det finns många orsaker till att kattens ögon blir irriterade. Det kan bero på nedsatt tårproduktion, fysiska skador på ögat, allergi eller infektioner. En infektion innebär att till exempel bakterier, virus eller svamp har fått fäste i eller på kroppen. För att försvara sig reagerar kroppen med en inflammation. I Sverige är det ovanligt att svamp orsakar problem med kattens ögon. Däremot är infektioner med bakterier eller virus, och ibland även en kombination av dessa, inte ovanligt. 

Ögoninflammation katt - symtom

 • Rinnande ögon, ökad tårproduktion.
 • Var eller slemmigt sekret i ögonvrån.
 • Röda/rosa ögonvitor.
 • Svullna ögonlock.
 • Svullna och röda slemhinnor.
 • Katten kniper med ögonen.
 • Stängda ögon.
 • Känslighet för ljus.
 • Klåda i ögonen.

Symtomen är liknande oavsett om det rör sig om ett lindrigt eller ett allvarligt ögonproblem. Rådfråga därför alltid djursjukvården om katten drabbas av ovanstående symtom. Det krävs ofta medicinsk behandling som avgörs vid veterinärundersökning.

Vad händer hos veterinären?

 • För att hitta bakomliggande orsaker till kattens ögonproblem undersöks hela katten och framförallt kattens ögon noga.
 • Veterinären undersöker om det finns fysiska skador på ögat.
 • Kattens tårproduktion mäts vid behov.
 • Vid behov tas prov från ögonslemhinnan/bindhinnan för att hitta orsaken till problemen. Det kan till exempel vara herpes, mycoplasma eller klamydia som katten drabbats av.
 • Behandling sätts in och beror av orsak och symtom. 

Ögoninflammation katt - behandling

Vilken behandling katten får beror på vad som orsakat ögoninflammationen.

I de flesta fallen av lindrig konjunktivit (ögoninflammation) behandlas enbart med ögontvätt med koksaltlösning samt applikation av smörjande tårersättning i droppform. Dropparna finns att köpa receptfritt på apotek. Fråga på apoteket efter ögondroppar med långtidsverkande effekt – gärna utan konserveringsmedel.

Ser du att din katt plötsligt uppvisar symtom som sekret/kladdiga ögon, rosaröda slemhinnor i ögonlocken, lindrigt svullna slemhinnor etc kan du alltid inleda egenvård med koksalttvätt och smörjande droppar.

Mykoplasma (Mycoplasma felis)
Mycoplasma felis är en bakterie som finns naturligt hos katter. Bakterien kan ibland orsaka ögoninflammation. Det kan ske när kattens immunförsvar av någon anledning är nedsatt. Det drabbar ofta kattungar som inte har utvecklat sitt immunförsvar än. För att smitta varandra måste katter komma i direktkontakt med varandras slemhinnor.

Om enbart Mycoplasma felis hittas och kattens symtom är lindriga brukar lokal behandling som ögonrengöring, tårersättningsmedel och eventuellt antibiotikadroppar/salva räcka.

Klamydia (Chlamydia felis)
En vanlig orsak till besvär med irriterade ögon hos katt är klamydiainfektion. Klamydiainfektion börjar ofta med samma symtom som en ögoninflammation. Det kan börja i bara ett öga, men sprider sig sen även till det andra. Det rinner först klart sekret från ögonen och senare uppstår vanligen även varigt sekret. Snorighet, nysningar och hosta förekommer också. Sjukdomen smittar via direktkontakt och eventuellt via föremål. Klamydiainfektion kan förekomma vid kattsnuva.

Klamydia kan behandlas med antibiotika.

Herpes
Herpesvirus är vanligt hos våra katter och kan vara mycket besvärande för dem. Viruset orsakar olika typer av sjukdom såsom luftvägsinfektion med feber, snuva och ofta sår i ögats bind- och/eller hornhinna. Många fall av kattsnuva orsakas av kattens herpesvirus. Har katten en gång drabbats ligger viruset vilande och kan triggas igång vid till exempel stress. Drabbade katter kan därför få återkommande problem med ögonen precis som vi människor kan få med munsår. Det smittar via direktkontakt, föremål, nysningar och dylikt.

Herpes kan inte behandlas med antibiotika, men i vaccin mot kattsnuva ingår skydd mot herpes.

Katten kan också drabbas av flera infektionstyper samtidigt, till exempel mykoplasma i kombination med klamydia och/eller herpesvirus.

Eventuell infektion med något/några av dessa agens kan diagnosticeras med ett enkelt svabbprov från kattens ögonslemhinna.

Dålig tårproduktion/torra ögon
Problem med dålig tårproduktion åtgärdas vanligen med långtidsverkande, smörjande ögondroppar. Behandlingen är ofta livslång.

Sår i ögat
Sår vid eller i ögonen kan också orsaka inflammation. Kontakta alltid veterinär om din katt får ett sår i eller vid ögonen. Ett sår på kattens hornhinna orsakar kraftig smärta och i de fall såret är djupt kan t o m kirurgi behövas för att hjälpa ögat att läka. Sår kan uppstå vid slagsmål eller om ett främmande föremål kommer in i ögat. Försök aldrig att ta ut främmande föremål ur kattens öga själv! Sök hjälp hos veterinär. 

Kan kattens ögoninflammation smitta till människa?

Ögoninflammation orsakad av kattens mykoplasma smittar inte till människa. Detsamma gäller för kattens herpesvirus. Det finns dock enstaka fall beskrivna av ögoninflammation hos människa där man misstänker att de smittats av kattens klamydia. Även om det är ovanligt bör man därför vara noggrann med hygienen när man hanterar en klamydiainfekterad katt.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen