Liljor och andra växter – förgiftning hos katt

Blad och blommor kan vara farliga för din katt. Julros, hyacint, amaryllis och flera andra växter är mycket giftiga och olämpliga att ha hemma om du har katt. Alla äkta liljor, av släktet Lillium spp, är mycket giftiga för katter och kan skada njurarna allvarligt. Även påskliljor och pingstliljor kan vara giftiga. 
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

 

Liljor giftiga för katt

Julrosor är mycket giftiga för katter.

Förebygg förgiftning hos katt

För att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad som är farligt för din katt. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och växter och ha kontroll över vad din katt får i sig så långt det är möjligt. 

Försök aldrig på egen hand få din katt att kräkas. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte katten salt - den kan drabbas av saltförgiftning. Katten ska kräkas under kontrollerade former med hjälp av läkemedel hos veterinär.

När söker jag hjälp?

Ser du eller misstänker du att din katt ätit eller tuggat på en liljeväxt, kontakta veterinär direkt. Intag av liljeväxter kan leda till akut och allvarlig njursvikt. Många förgiftningar uppvisar inte symtom på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. Det kan handla om att katten:

 • Får feber.
 • Är trött, hängig.
 • Inte vill äta.
 • Får bleka slemhinnor.

Akuta symtom kan vara:

Vad gör veterinären vid misstanke om liljeförgiftning hos katt?

 • Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  – Vad och hur mycket du misstänker att din katt fått i sig.
  – Hur länge symtomen iakttagits.
 • Veterinären undersöker katten.
 • Blod- och urinprover analyseras och njurarna undersöks med ultraljud.
 • En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.
 • En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

Liljor och andra växter – behandling vid förgiftning hos katt

Behandling sätts in baserat på förgiftningens art och vilka symtom din katt uppvisar.

 • Om din katt nyligen har ätit av giftiga växter försöker man hjälpa den att kräkas genom kräkningsframkallande injektioner. På så sätt kan man minimera risken att katten utvecklar några förgiftningssymtom
 • Katten behandlas med intravenöst dropp.
 • Aktivt kol ges i tablett- eller vätskeform.
 • Din katt kan behöva skrivas in eller remitteras till vårddavdelning,. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen