Liljor och andra växter – förgiftning hos katt

Liljor och andra växter – förgiftning hos katt. Blad och blommor kan vara farliga för främst katt. Julros, hyacint, amaryllis och flera andra växter är mycket giftiga och olämpliga att ha hemma. Alla äkta liljor, av släktet Lillium spp, är kraftigt giftiga för katter och kan skada njurarna. Även påskliljor och pingstliljor kan vara giftiga till viss grad.

Liljor giftiga för katt

Julrosor är mycket giftiga för katter.

Förebygg förgiftning hos katt

För att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad din katt inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad din katt får i sig så långt det är möjligt. Händer det akut, kontakta veterinär.

Försök aldrig på egen hand få din katt att kräkas. Ibland får djurägare rådet att försöka framkalla kräkning genom att ge katten salt eller annat. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte katten salt, den kan få saltförgiftning. Katten ska kräkas under kontrollerade former hos veterinär.

När söker jag hjälp?

Ser du katten tugga på en lilja, kontakta veterinär direkt. Många förgiftningar uppvisar inte symtom på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. Det kan handla om att katten:

 • Får feber.
 • Är trött, hängig.
 • Inte vill äta.
 • Får bleka slemhinnor.

Akuta symtom kan vara:

Vad gör veterinären vid misstanke om förgiftning hos katt?

 • Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  – Vad och hur mycket du misstänker att din katt fått i sig.
  – Hur länge symtomen pågått.
  – Om katten haft problem tidigare.
  – Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt.
 • Veterinären undersöker katten och dess hud.
 • Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.
 • En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.
 • En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

Liljor och andra växter – behandling vid förgiftning hos katt

Beroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in.

 • Om din katt nyligen har fått i sig något farligt ämne kan man hjälpa den att kräkas upp ämnet genom kräkningsframkallande injektioner. På så sätt kan man undvika att katten utvecklar några förgiftningssymtom
 • Ofta ger man katten dropp för att hjälpa kroppen att avlägsna det farliga ämnet
 • I vissa fall kan vi ge aktivt kol i antingen tablettform eller vätskeform
 • Vid många typer av förgiftning kan din katt behöva skrivas in
 • Om lång tid gått sedan förgiftningen inträffade behandlar man katten utifrån symtom och utifrån de organ som skadats, oftast med dropp ibland medicin
 • Katten får ibland motgift mot det farliga ämnet om detta finns tillgängligt

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen