Läkemedelsförgiftning hos katt

Vanliga värktabletter för människor som innehåller till exempel paracetamol, ibuprofen eller acetylsalisylsyra kan vara mycket farliga för djuren. Paracetamol (som är substansen i Alvedon med flera) förstör röda blodkroppar hos katten och den kan dö inom ett dygn. Läkemedelssubstanser kan ge inre blödningar i mage och tarm. Det finns också risk för njurskador, leverskador och i värsta fall dödsfall. Symtomen kommerär ofta fördröjda och kan ibland visa sig först efter ett par dagar till veckor. 
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

 

Försök aldrig få din katt att kräkas. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte katten salt - den kan då drabbas av saltförgiftning istället. Katten ska kräkas under kontrollerade former med hjälp av läkemedel hos veterinär.

Symtom på läkemedelsförgiftning hos katt

Många förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. Det kan handla om att katten:

 • Får feber.
 • Är trött, hängig.
 • Inte vill äta.
 • Får bleka slemhinnor.

Akuta symtom kan vara:

 • Kräkningar.
 • Diarré.
 • Att din katt andas hastigt eller är orolig och rastlös.

Vid veterinärbesök, ta om möjligt med det katten fått i sig, till exempel förpackningen. Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om katten blivit förgiftad.

Vad gör veterinären?

 • Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
  – Vad och hur mycket du misstänker att din katt fått i sig.
  – Hur länge symtomen pågått.
  – Om katten haft några andra problem tidigare eller behandlas för någon sjukdom.
 • Veterinären undersöker katten.
 • Ofta tas blodprover och urinprov. 
 • En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.
 • En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

Behandling

Beroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in.

 • Om din katt precis har fått i sig något farligt ämne kan kräkning framkallas med hjälp av läkemedel i injektionsform. På så sätt kan man minimera risken att katten utvecklar några förgiftningssymtom.
 • Ibland ges aktivt kol i tablett- eller vätskeform. Aktivt kol förhindrar upptag av substansen i tarmen.
 • Vid kraftig förgiftning kan din katt behöva stanna på eller remitteras till vårdavdelning.
 • Om lång tid gått sedan intaget av läkedmedelssubstansen behandlar man katten utifrån symtom och utifrån de organ som skadats.
 • För vissa substanser kan motgift sättas in.

Mer om förgiftningar hos katt »

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen