Kolik hos föl

Kolik betyder att fölet har ont i magen. Det visar sig oftast som att fölet slutar dia, får utspänd buk, blir orolig, gnisslar tänder och lägger sig på rygg. Kolik kan vara mycket allvarlig och precis som hos vuxna hästar kan ibland bukoperation bli nödvändig. 

Kolik fölPrecis som vuxna hästar kan föl drabbas av kolik. Kolik är ett symtom som kan ha många olika orsaker.  

Orsak till kolik hos föl

Hos nyfödda föl är mekoniumförstoppning en vanlig orsaka till kolik. Andra orsaker hos nyfödda föl är urinblåserupur och inklämt pungbråck. Hos lite äldre föl kan koliksymtomen vara det först som ses i samband med tarminflammation och diarré

Vidare förekommer kolik hos föl som har magsår, föl som ätit större mängder sand och jord, parasitinfektioner och då speciellt spolmaskinfektion och förstoppning efter att ha ätit större mängder hö eller annat svårsmält grovfoder. Föl kan också drabbas av riktigt allvarlig tarmvred där tarmen fastnar på något sätt och snörs åt så att blodförsörjningen stryps. 

Symtom på att fölet kan ha drabbats av kolik

Föl är känsliga och visar ofta tydligare symtom än vuxna hästar även vid lindrigare orsaker. Typiska symtom på kolik hos föl är att de slutar dia, blir oroliga, gnisslar tänder, vill rulla och lägga sig på rygg. 

När ska jag söka vård hos veterinär?

Eftersom kolik är så pass allvarlig rekommendera vi att veterinär kontaktas direkt när ni noterar att fölet har koliksymtom. 

Kolik hos fölVeterinären gör en klinisk undersökning på ett föl med kolik. 

Vad gör veterinären?

Veterinären gör en klinisk undersökning av fölet. Beroende på allvarlighetsgrad och hur fölet svarar på kramplösande mediciner används ibland också ultraljud, röntgen, blodprov och bukpunktion. Ofta tas träckprov för analys av parasitägg. Om magsår kan misstänkas kan gastroskopi bli aktuellt. Gastroskopi kan vara en utmaning på föl eftersom utrustningen är utformad för vuxna hästar.  I vissa fall krävs bukoperation för att fastställa orsaken till koliksymtomen.

Behandling för föl som drabbas av kolik

Föl med kolik behandlas med smärtstillande och kramplösande mediciner. Ibland behövs också intravenöst dropp. För magsår används magsårsmediciner och för spolmaskinfektioner avmaskas fölet försiktigt samtidigt som de ges laxerande medicin. I de fall symtomen inte ger sig trots mediciner kan bukoperation bli aktuellt. 

Vad kan jag göra själv för att minska risken att mitt föl drabbas av kolik?

För att minska risken att fölet drabbas av kolik är det viktigt att se till att fölet inte kommer åt olämpligt foder. Det är viktigt att tänka på att minska risken för smittsam sjukdom eftersom diarré kan ge kolik. En fungerande parasitkontroll och lämplig avmaskning mot framförallt spolmask är viktigt.

Veterinären lyssnar efter bukljud med stetoskop för att avgöra hur allvarlig kolik fölet har. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen