Hund röd i ögat

Röda ögon kan bero på många saker. Det är ett vanligt symtom på flera olika ögonsjukdomar som drabbar våra hundar. Både ögonvitor och slemhinnor kring ögonen kan bli röda och irriterade.

Hur uppstår röda ögonvitor?

Röda/blodsprängda ögonvitor uppkommer om blodkärl i ögat vidgas eller spricker. När ett blodkärl spricker uppstår ett rött område över hela eller delar av hundens ögonvita. Vid vidgade kärl blir ögats yta rodnad.

Hur uppstår röda slemhinnor?

En inflammation uppstår när kroppens immunförsvar aktiveras. Det sker till exempel när kroppen angrips av bakterier, virus eller svamp. Blodflödet i det inflammerade område ökar för att så många immunförsvarsceller som möjligt ska komma dit. På grund av det ökade blodflödet blir området rött och ibland även svullet. Försvarscellerna bekämpar angripande bakterier och dylikt. Det händer till exempel vid ögoninflammation, konjunktivit.

Hund röd i ögat orsaker

Många olika saker orsakar att en hund blir röd i ögat.

  • Det kan bero infektion/inflammation och påföljande immunförsvarsreaktion.
  • Skräp i ögonen, spruckna blodkärl, torra ögon och olika allergier kan ge röda ögon.
  • Det kan också vara tecken på mer allvarliga åkommor och sjukdomar som till exempel uveit, vilket är en inflammation inne i själva ögat.

Det är svårt att se skillnad på ofarliga irritationer/åkommor och mer allvarliga sådana. Därför är det viktigt att alltid rådfråga veterinär när hunden drabbas av röda ögon eller andra problem med ögonen. Flera ögonsjukdomar kräver akuta åtgärder så vänta inte med att ringa!

Blodkärl som har spruckit

Ibland går blodkärl i ögonvitan sönder. Kärlen är tunna och kan brista vid tryck utifrån eller inifrån. En blödning uppstår. Den kan täcka delar av eller hela ögonvitan. Det kan räcka med en nysning eller hostning.

Finns det något man kan göra själv?

Vid vissa ytliga åkommor kan det räcka att badda och skölja ögonen med koksaltlösning och/eller behandla med tårersättning. Men rådfråga alltid din veterinär först!

Hund röd i ögat undersökning

Hos veterinären får djurägaren svara på frågor om hur hunden mår, vad som hänt, med mera och sedan undersöks ögat.

Hund röd i ögat behandling

Behandlingen varierar beroende på vad som orsakar de röda ögonen. Rätt behandling sätts in när hunden är undersökt av veterinär och man vet ögonproblemens orsak.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen