Ögoninflammation och röda ögon hos hund

Röda , irriterade och rinnande ögon kan ha flera orsaker. Det är ett vanligt symtom på flera olika ögonsjukdomar som drabbar våra hundar. Både ögonvitor och slemhinnor kring ögonen kan bli röda och irriterade.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Hur uppstår röda ögonvitor?

Röda/blodsprängda ögonvitor uppkommer om blodkärl i ögat vidgas eller spricker. När ett blodkärl spricker eller om kärlen vidgas uppstår ett rött område och rodnad över hela eller delar av hundens ögonvita.

Hur uppstår röda slemhinnor?

En inflammation uppstår när kroppens immunförsvar aktiveras. Det sker till exempel när kroppen angrips av bakterier, virus eller svamp. Blodflödet i det inflammerade område ökar för att så många immunförsvarsceller som möjligt ska komma dit. På grund av det ökade blodflödet blir området rött och ibland även svullet. Försvarscellerna bekämpar angripande agens. Det händer till exempel vid ögoninflammation, konjunktivit.

Orsaker till röda ögon

Det finns många orsaker att en hund får röda ögon.

  • Infektion/inflammation och påföljande immunförsvarsreaktion.
  • Skräp i ögonen, spruckna blodkärl, torra ögon och allergier kan ge röda ögon.
  • Det kan också vara tecken på mer allvarliga åkommor och sjukdomar som till exempel uveit, vilket är en inflammation inne i själva ögat.

Det är svårt att se skillnad på ofarliga irritationer/åkommor och mer allvarliga sådana. Därför är det viktigt att alltid rådfråga veterinär när hunden drabbas av röda ögon eller andra problem med ögonen. Flera ögonsjukdomar kräver akuta åtgärder så vänta inte med att ringa!
Kontakta närmaste Evidensiaklinik eller boka ett videomöte i appen med en av våra onlineveterinärer. 

Finns det något man kan göra själv?

Vid vissa lindriga besvär kan det räcka att badda och skölja ögonen med koksaltlösning och behandla med smörjande tårersättning. Det är dock lämpligt att alltid rådfråga veterinär först!

Behandling röda ögon

Behandlingen varierar beroende på vad som orsakar de röda ögonen. När hunden är undersökt av veterinär och man vet ögonproblemens orsak får du noggranna råd om behandling och eventuell medicinering.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen