Artros hos katt - det finns lindrande behandling

Artros hos katter är vanligt. Cirka 90% av alla katter över 12 års ålder har artros i någon eller några led/er. Sjukdomsprocessen är progressiv men med rätt livsstil och behandling kan de flesta katter med artros få mindre smärta och bättre livskvalitet. Till skillnad från människan kan katten inte tala om var den har ont. Kattens beteende visar därför hur den mår.
Inte akut Inte akut

Inte akut

Avvakta 1-2 dagar. Ser du ingen förbättring, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Vad är artros?

Artros – även benämnd osteoartrit (OA) - är en sjukdom där det mjuka brosket i lederna bryts ner. Brosket fungerar som en stötdämpare mellan benytorna i en led, och när det slits ut kan det bli smärtsamt för katten att röra sig. Detta kan göra att katten blir mindre aktiv, hoppar mindre eller har svårt att klättra. Katten kan också börja halta eller verka stel, särskilt efter att ha vilat. Artros är vanligare hos äldre katter men kan drabba katter i alla åldrar. Det finns ingen bot för artros, men det finns behandlingar som kan lindra smärta och göra det lättare för katten att röra sig, som medicin eller speciella övningar.
Om din katt är mindre aktiv kan det vara ett tecken på ledsmärta

Så påverkas katten av artros

Symtomen kan leda till att katten kan ändra beteende och visa irritation mot andra husdjur och människor. En del katter drar sig undan, medan andra kan verka mer tillgivna och kontaktsökande. Kattens aktivitetsnivå förändras och den beter sig annorlunda. Exempel på det är att den sover mer och undviker högre hopp eller annan rörelse.  Symtomen kommer oftast smygande och har en tendens att öka med tiden. Vädret kan påverka smärtan, en del blir sämre i kallt och fuktigt väder.

Vad beror artros hos katt på?

Artros hos katter kan vara primär och drabba en från början helt normal led eller sekundär då orsaken är ledsjukdomar som höftleds- eller armbågsledsdysplasi, patellaluxation eller osteochondros. Sekundär artros kan även uppstå efter traumatiska skador som frakturer, ligamentskador mm. Hos katt är den primära artrosen vanligast och ses oftast hos äldre katter (över 12 år).

I en led där ledytorna inte passar ihop eller där det finns instabilitet eller skador i ledytan, skapas en onormal belastning på ledbrosk och ledkapsel. Det sätter i gång en inflammationsprocess i leden som ger ökad mängd ledvätska, svullnad, smärta och hälta. Om inflammationen fortsätter börjar ledbrosket brytas ner, och kan i värsta fall försvinna helt. Läs mer om hur artros utvecklas här.
 
Vid artros kan brosket i leden till slut försvinna helt där belastningen är som störst.

Att förebygga artros hos katt

Det finns mycket du kan göra för att förebygga artros. Det viktigaste att tänka på är kattens vikt och kondition. Också om din katt fått diagnosen artros kan du göra mycket för att motverka symtomen. En katt som har bra muskelmassa och som är i god kondition har bättre förutsättningar att undvika ledproblem, framför allt tack vare stabila rörelser och bra stöd runt lederna. Övervikt ger en onödigt stor belastning på lederna och medför en ökad risk för att utveckla artros. Om din katt har fått diagnosen artros finns det mycket du kan göra själv hemma med olika övningar och  träningsmoment som massage och stretching.

Medicinering

Rådgör med din veterinär och kompetent rehabiliteringspersonal. Fysisk aktivitet, god kondition och bra muskelmassa skapar de bästa förutsättningarna för att motverka symtomen vid artros. Överviktiga katter måste bantas till normal vikt, och regelbunden fysisk aktivitet varje dag är viktig. Det går inte att vila bort artros. I samarbete med din veterinär får du råd om ett lämpligt motionsprogram och kostprogram för din katt.

När söker jag hjälp?

•    Katten är stel när den vaknar på morgonen.
•    Om katten har en hälta som kommer och går.
•    När din katt är mindre intresserad av rörelse som den tidigare utfört.
•    Din katt har svårt att komma till ro om natten.
•    Om din katt uppvisar stelhet efter vila, hälta på ett eller flera ben.
•    Katten har fått ett ändrat rörelsemönster.
•    Din katt har svullna och varma leder.
Stämmer flera av symtomen ovan kan det vara tecken på artros i en eller flera leder.

Vad gör veterinären?

Om du misstänker att din katt har drabbats av artros är det viktigt att låta en veterinär undersöka den för att ställa diagnos. Ofta är behandlingen mot artros mycket lyckosam och de flesta patienterna blir mycket bättre och kan leva ett aktivt liv utan smärta.

Så här går undersökningen till

•    Veterinären undersöker katten och känner igenom skelett, leder, muskulatur och mjukdelar samt gör en bedömning av kattens rörelsemönster.
•    En detaljerad ortopedisk undersökning görs för att fastslå vilken eller vilka leder som orsakar kattens smärta.
•    Via röntgen bedöms ledens utformning och grad av artros. Din katt får lugnande medel för bästa bildkvalitet.
•    Allt oftare används datortomografi för undersökning av leder och ryggar, särskilt i de fall röntgen inte ger tillräcklig information. Till skillnad från röntgen får man här en tredimensionell bild av leder och skelett.

Behandling

Grunden är att bryta den onda cirkeln med mindre rörelse och därmed ökad smärta. Ofta behöver katten hjälp på en rehabiliteringsanläggning för att ändra sina rörelsemönster och lösa upp de smärtsamma spänningarna. Antiinflammatoriska och smärtstillande mediciner ordineras ofta och utifrån behov, under smärtsamma perioder eller kontinuerligt. Det finns även läkemedel (s k monoklonala antikroppar) som injiceras under huden och som kan lindra smärta associerad med artros/osteoartrit. Medicinsk behandling med injektion direkt i leder har relativt kort effekt och upprepade behandlingar är omdiskuterat.

Använd de kosttillskott som din veterinär rekommenderar. Det finns även särskilda kattfoder som främjar god ledhälsa. 

Operation

Titthålsoperation görs ofta vid tillväxtrubbningar i lederna för att förebygga artros. Om artrosen är långt gången kan det i vissa fall vara aktuellt med steloperation av leden. Vid grav höftledsartros är protes ett alternativ. Proteser för armbågsled och knäled är under utveckling.
 
Artroskopi, titthålskirurgi.

Få hjälp

Du kan hitta din närmaste Evidensiaklinik och boka tid för rådgivning eller undersökning här. Du kan också få hjälp och råd via ett videomöte med någon av våra onlineveterinärer.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen