Vargtänder

Vargtänder är små tänders om sitter framför hästens kindtänder. De fyller ingen funktion hos hästen idag utan är en kvarleva från långt tillbaka när hästens bett såg annorlunda ut. Vargtänder ses hos ungefär hälften av alla hästar. De kan orsaka bekymmer för hästen eftersom de sitter precis där bettet hamnar och därför tas de ofta bort.

Orsak till vargtänder hos häst

Vargtänder är små outvecklade tänder som sitter framför första kindtanden och ses hos ungefär hälften av alla hästar. De bryter vanligen fram när hästen är 6-12 månader gammal. De sitter oftast i överkäken, men förekommer även i underkäken. Vargtänderna varierar i storlek från några millimeter till två centimeter. Ibland bryter de inte igenom slemhinnan utan ligger dolda. Då kallas de ”blinda vargtänder”. Vargtänderna kan ibland tappas spontant i samband med att hästen växlar sina första kindtänder vid 2,5 års ålder.

Foto på vargtand som noteras i samband med munhåleundersökning. Denna vargtand sitter precis framför den främsta kindtanden i överkäken.

Symtom på vargtänder

Vargtänderna sitter precis där bettet hamnar och kan därför orsaka problem.  Risken för problem ökar om vargtänderna är stora, sitter långt fram, eller sitter i underkäken. När bettet hamnar mot vargtänder kan det orsaka obehagskänsla för hästen, slemhinnan kan bli klämd mellan bettet och tanden, och tanden kan skadas. Detta kan visa sig genom att hästen verkar irriterad av att ha bettet i munnen men även andra ridbarhetsproblem kan uppstå.


Vargtänderna sitter precis där bettet hamnar vilket kan orsaka obehag för hästen.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Vi rekommenderar att veterinär kontaktas för en munhåleundersökning på unghästen innan den börjar arbetas med bett i munnen. Vid den undersökningen får djurägaren veta om hästen har vargtänder och om vi rekommenderar att de ska avlägsnas. Det är betydligt lättare att ta bort vargtänderna på unga hästar eftersom rötterna inte hunnit fästa ordentligt.

Vad gör veterinären om man misstänker vargtand?

Veterinären undersöker hästens bett och noterar ifall hästen har vargtänder eller inte. Veterinären noterar även andra eventuella bettfel. Om veterinären misstänker att hästen har ”blinda” vargtänder kan röntgenundersökning hjälpa till att identifiera dessa.

Behandling

Det är ett relativt enkelt ingrepp att ta bort vargtänder på unghästar, men det är ett operativt ingrepp som måste utföras av veterinär. Operationen görs på stående häst efter att hästen fått lugnande medel och lokalbedövning i området. Veterinären lossar försiktigt på tandens infästning till omgivande vävnader och drar ut tanden. Åtgärden tar några minuter upp till en timme beroende på hur många vargtänder hästen har och hur hårt de sitter. Ibland bryts tanden av vid ingreppet och då får veterinären följa upp och vid behov ta bort tandresterna efter cirka en vecka. Hästen behöver inga mediciner efter ingreppet, men den bör inte ha bett i munnen förrän operationsområdet läkt helt.

Vargtänder tas bort av veterinär efter att hästen fått lugnande medel och lokalbedövning.

Vad kan jag göra själv för att hjälpa min häst?

Vi rekommenderar att vargtänder tas bort på unghästar innan bett börjar användas.  Då behöver hästen aldrig associera bettet med obehag och ingreppet är oftast mycket enkelt på unga hästar, medan det kan bli betydligt mer komplicerat på äldre. Vi rekommenderar att du kontakta din veterinär för en tandundersökning på unghästen och diskutera bästa alternativ för den specifika individen.

Fler inlägg om tandproblem hos häst.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen