Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Tandproblem hos häst

Det är klokt att låta undersöka munhåla och bett hos den unga hästen då bettfel och onormala tänder med tiden kan ge tandproblem hos häst med stora förändringar som är svåra att behandla. Små hakar är lätta att hålla efter och behandlingen påverkar hästen lite.

Instinkten att äta är välutvecklad hos hästen och man kan förvånas hur kraftiga förändringar  man kan se hos en häst som ändå äter.

Munhålestatus ger också vägledning hur ofta man bör besöka sin veterinär. Hästar med bettfel kan behöva undersökas var 3-6:e månad medan andra bara när man upplever att det är ett problem.

Hästtändernas utveckling och slitage

Framtänderna och de första 3 paren kindtänder kommer fram som mjölktänder hos den unga hästen. En mer korrekt beskrivning är att Hästens första tanduppsättning med framtänder och de första tre paren kindtänder är mjölktänder. Mjölktänderna börjar bytas ut mot permanenta tänder vid 2,5 års ålder. Bytet pågår till dess hästen är drygt fem år. Under tandväxlingsperioden uppstår ibland problem med kvarvarande mjölktandsrester eller felväxande permanenta tänder. Det kan störa den unga hästen och påverka dess förmåga att äta eller dess vilja att ha bett i munnen.

Hästen har tänder som är anpassade till att den är växtätare med starka och vassa emaljåsar så den kan finfördela maten då den tuggar. Att mala ned växtdelar sliter på tänderna, cirka 1-2 mm per år. Fram till cirka 10 års ålder kompenseras detta genom att den permanenta tanden växer och en fullt utvecklad kindtand blir som längst ca 9 cm och en framtand ca 7 cm.

Efter att tänderna vuxit färdigt kompenseras slitaget istället genom att tanden och tandroten förflyttas mot tuggytan och tandens längd blir successivt kortare.

Vanliga tandproblem hos häst

I de här fallen behöver hästen tandvård.

Skarpbett
Hästens överkäke är bredare än underkäken och i överkäken blir kindtänder vassa mot kinden och i underkäken mot tungan. På hästar som inte används är detta sannolikt inget större bekymmer men på hästar som rids och körs kan det ge irritation och ibland sår i kinden.
Behandling: Varsam slipning för att avlägsna vassa områden.

Hakbett
Kindtandsraderna kan vara förskjutna mot varandra ibland. När överkäkens kindtänder sitter längre fram i munnen än underkäkens, kallas det överbett. Vid överbett har den bakersta tanden i underkäken ingen tand att slitas mot och inte heller den främsta tanden i överkäken. Det gör att det så småningom kommer att bildas hakar längst in i underkäken och längst fram i överkäken. Hakarna kan med tiden bli både stora och vassa och störa den normala tuggfunktionen.
Behandling: Hakarna är svåra att nå med traditionell utrustning, därför använder man idag en fin slip för att med precision ta bort precis det som behövs från tanden. Om haken är väldigt stor, kan man behöva slipa flera gånger med lite tid emellan. En alltför omfattande slipning gör att man riskerar att öppna upp in till rotkanalen, vilket kan orsaka både smärta och infektion i den drabbade tanden.

Mjölktandskappor
När den permanenta tanden kommer upp är mjölktänderna hårt slitna och tunna och trillar bort. På kindtänderna kan tandkappan bli kvar eller ibland spricka innan det är riktig dags att den ska trilla bort och foder samlas mellan mjölktanden och den permanenta tanden. Området blir inflammerat och det gör ont då hästen tuggar. Att mjölktandsdelar blir kvar vid framtänderna är heller inte ovanligt men orsakar sällan hästen större problem.
Behandling: Mjölktandskapporna tas bort.

Vargtänder
Vargtanden är den första kindtanden som är tillbakabildad. Den är vanligast i överkäken och sällsynt i underkäken. Tanden är jämfört med en normal kindtand väldigt liten men varierar i storlek och sitter olika hårt fast. Den finns på plats innan 1 års ålder. Vargtanden som sitter löst är troligen till större besvär för hästen som har bett än den som sitter fast.
Behandling: Den allmänna uppfattningen idag är att vargtänderna på sporthästen bör tas bort. Det är lättare att operera bort vargtanden på den unga hästen som har ett mjukare tandben än den äldre.

 

Veterinär undersöker tänderna på häst.

Bettfel och onormala tänder kan med tiden kan ge tandproblem hos häst med stora förändringar som är svåra att behandla. Därför är det bra att låta undersöka unga hästar för att hitta eventuella problem i tid.