Tandproblem hos häst

För att undvika att få tandproblem hos häst är det klokt att låta undersöka bett och munhåla hos den unga hästen. Både bettfel och onormala tänder som inte upptäcks i tid kan ge framtida tandproblem med stora förändringar som är svåra att behandla. Små hakar är däremot lätta att hålla efter och behandlingen påverkar hästen lite.

Instinkten att äta är välutvecklad hos hästen och man kan förvånas över hur kraftiga förändringar det går att se hos en häst som ändå äter.

Munhålestatus ger också vägledning om hur ofta man bör besöka sin veterinär. Hästar med bettfel kan behöva undersökas var 3-6:e månad medan andra bara behöver det man upplever att de har någon form av konkret problematik.

Hästtändernas utveckling och slitage

Framtänderna och de första tre paren kindtänder kommer fram som mjölktänder hos den unga hästen. En mer korrekt beskrivning är att hästens första tanduppsättning med framtänder och de första tre paren kindtänder är mjölktänder. Mjölktänderna börjar bytas ut mot permanenta tänder vid 2,5 års ålder. Bytet pågår till dess hästen är drygt fem år. Under tandväxlingsperioden uppstår ibland problem med kvarvarande mjölktandsrester eller felväxande permanenta tänder. Det kan störa den unga hästen och påverka dess förmåga att äta eller dess vilja att ha bett i munnen.

Hästen har tänder som är anpassade till att den är växtätare med starka och vassa emaljåsar så att den kan finfördela maten då den tuggar. Att mala ned växtdelar sliter på tänderna, cirka en till två millimeter per år. Fram till cirka 10 års ålder kompenseras detta genom att den permanenta tanden växer och en fullt utvecklad kindtand blir som längst ca 9 cm och en framtand ca 7 cm.

Efter att tänderna vuxit färdigt kompenseras slitaget istället genom att tanden och tandroten förflyttas mot tuggytan och tandens längd blir successivt kortare.

Vanliga tandproblem hos häst

I de här fallen behöver hästen tandvård.

Skarpbett

Hästens överkäke är bredare än underkäken och i överkäken blir kindtänder vassa mot kinden och i underkäken mot tungan. På hästar som inte används är detta sannolikt inget större bekymmer men på hästar som rids och körs kan det ge irritation och ibland sår i kinden.

Behandling: Varsam slipning för att avlägsna vassa områden.

Hakbett

Kindtandsraderna kan vara förskjutna mot varandra ibland. När överkäkens kindtänder sitter längre fram i munnen än underkäkens, kallas det överbett. Vid överbett har den bakersta tanden i underkäken ingen tand att slitas mot och inte heller den främsta tanden i överkäken. Det gör att det så småningom kommer att bildas hakar längst in i underkäken och längst fram i överkäken. Hakarna kan med tiden bli både stora och vassa och störa den normala tuggfunktionen.

Behandling: Hakarna är svåra att nå med traditionell utrustning, därför använder man idag en fin slip för att med precision ta bort precis det som behövs från tanden. Om haken är väldigt stor kan man behöva slipa flera gånger med lite tid emellan. En alltför omfattande slipning gör att man riskerar att öppna upp in till rotkanalen, vilket kan orsaka både smärta och infektion i den drabbade tanden.

Mjölktandskappor

När den permanenta tanden kommer upp är mjölktänderna hårt slitna och tunna och trillar bort. På kindtänderna kan tandkappan bli kvar eller ibland spricka innan det är dags att den ska trilla bort. Det skapar risk för att foder samlas mellan mjölktanden och den permanenta tanden. Området blir inflammerat och det gör ont då hästen tuggar. Att mjölktandsdelar blir kvar vid framtänderna är heller inte ovanligt men orsakar sällan några större tandproblem.

Behandling: Mjölktandskapporna tas bort.

Vargtänder

Vargtanden är den första kindtanden som är tillbakabildad. Den finns ofta på plats innan ett års ålder och är vanlig i överkäken men sällsynt i underkäken. Vargtanden är väldigt liten om man jämför med en normal kindtand men den varierar förstås i storlek och sitter också fast olika hårt. En vargtand som sitter löst är troligen till större besvär än den som sitter fast.

Behandling: Den allmänna uppfattningen idag är att vargtänderna på sporthästen bör tas bort. Det är lättare att operera bort vargtanden på den unga hästen som har ett mjukare tandben än den äldre.

Tandproblem hos häst som kräver vård

Ovan problem är tandproblem som hästen kan behöva vård för. Läs mer om tandvård för häst här.

Bettfel och onormala tänder kan med tiden kan ge tandproblem hos häst med stora förändringar som är svåra att behandla. Därför är det bra att låta undersöka unga hästar för att hitta eventuella problem i tid.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen