Strålröta hos häst – svampinfektion i strålfårorna

Strålröta är ett bakterie och/eller svampangrepp i hovens hornlager. De vanligaste tecknen på strålröta är svart illaluktande sekret i strålfårorna. Den vanligaste orsaken till strålröta är dålig hovhygien kombinerat med blöta och våta underlag. För att komma till rätta med problemet behöver hästens miljö vara ren och torr och all infekterad vävnad tas bort.

Strålröta – Symptom

 • Svart illaluktande sekret i strålen, även bärranden (den vita linjen på hoven) kan angripas.
 • Strålen kan ha områden som är lite mjukare än resten och strålen kan se lite förvriden ut.
 • Vid större angrepp ned till djupare strukturer, kan hästen ömma vid tryck och bli halt.

När skall jag kontakta veterinär?

 • Om det trots miljöombyte och verkning/upprensning inte går att bli av med strålrötan är det bäst att kontakta veterinär.
 • Kontakta även veterinär om rötan spridit sig till stora delar av hoven eller om hästen är halt.

Vad orsakar strålröta?

 • Strålröta orsakas av keratinnedbrytande (hornnedbrytande) bakterier, som attackerar uppmjukat horn och gör så att det ruttnar.
 • Uppstallning i långa perioder på smutsigt, fuktigt strö eller utevistelse i fuktiga, dyngiga hagar gör att hornet mjukas upp och försvagas vilket gör att bakterien kan få fäste.
 • Även dålig hovkonformation predisponerar för sjukdomen. Exempelvis har hästar med höga, smala hovar med kontraherade ballar ofta även smala strålar och djupa strålfåror. Detta predisponerar för strålröta.
 • Om hovarna och speciellt strålen inte kratsas ur regelbundet kan strålröta utvecklas.

Utredning

Oftast kan en preliminär diagnos ställas genom att bara titta på hoven. Vid långvariga besvär som inte svarar på behandling med miljöombyte och upprensning kan det vara bra att ta prov från angripna områden för bakterie och svampodling.

Behandling

Flytta hästen till en ren och torr miljö och kratsa ur hovarna dagligen. Be din hovslagare komma ut för att verka hovarna och skära bort allt dåligt horn.

En del hovslagare använder olika typer av desinfektionsmedel på hovar som drabbats av röta, men oftast räcker det med en ordentlig upprensning.

Ibland blir man tvungen att verka ganska djupt för att komma till frisk vävnad och då kan man behöva bandagera hoven en tid efter. I andra tillfälle bör man inte bandagera en hov med röta eftersom det stänger in infektionen ännu mer.

En viktig del i behandlingen av strålröta är att skära bort allt dåligt horn.

Hur kan jag undvika att min häst får strålröta?

 • Se till att boxen hålls ren och torr.
 • Se till att hagar som hästen vistas i är dränerade och torra.
 • Kratsa hovarna minst en gång dagligen.
 • Verka hästen regelbundet, minst var sjätte till åttonde vecka

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen