Sår på hästens kropp

Du kan ofta behandla små skador och sår på hästens kropp själv, men vid värre sårskador behövs hjälp från veterinär. Hästar lever i en mer smutsig miljö än djur som bor inomhus, och löper större risk att drabbas av sårinfektioner. Dessutom är hästar känsliga för bakterien tetanus som orsakar stelkramp.

Vad kan jag göra själv?

Sår som sitter på andra delar av kroppen än benen kan vara svåra att skydda mot smuts. Det finns dock en hel del produkter att köpa, som kan fästas direkt på hästens kropp, t ex fixomull och polsterplast. Det kan även fungera med sårplast.

Mät hästens kroppstemperatur varje morgon. Har hästen feber (mer än 38,5 grader), kontakta veterinär. Det kan ha tillstött en infektion som kan behöva behandlas.

När söker jag hjälp?

  • Om hästen får feber (mer än 38,5 grader), kontakta veterinär.
  • Om ett sår ligger nära en led eller senskida, var extra observant. Är din häst halt kan infektionen ha gått in i närliggande led, vilket är allvarligt. Kontakta då hästsjukhus omedelbart. Glöm inte att kontrollera när din häst fick stelkrampsvaccin senast. Är såret djupt eller stort bör hästen vaccineras om det gått mer än sex månader sedan senaste vaccinering.

Vad gör veterinären åt sår på hästens kropp

  • Veterinären undersöker såret och tar hästens kroppstemperatur.
  • Är såret stort kan det behöva sys.
  • Beroende på hur såret ser ut och var det sitter sätts medicin eventuellt in.
  • Ibland söver veterinären hästen för att rengöra och sy sårskadan.

Här kan du läsa mer om sårskador på häst »

Hästar kan få sår till exempel när de busar i hagen. Har man otur infekteras såret.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen